Про роботу Колегії

Рiшення засiдання колегiї ДАЗВ з пітання «Про підсумкі роботі ДАЗВ Україні та підпріємств і установ, що належать до сфері його управління, у першому кварталі 2014 року та пріорітетні завдання на другій квартал 2014 року»

ukraine 73x103 bw

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ


РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

від 29 квiтня 2014 року

м. Київ

№3/1

 

 

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДАЗВ
з питання «Про підсумки роботи ДАЗВ України та підприємств і установ, що належать до сфери його управління, у першому кварталі 2014 року та пріоритетні завдання на другий квартал 2014 року»

 

Заслухавши доповідь заступника Голови ДАЗВ України Проскури М.І., а також співдоповіді керівників підприємств і установ, що належать до сфери управління ДАЗВ, про підсумки роботи у першому кварталі 2014 року та пріоритетні завдання на другий квартал 2014 року, Колегія

ВИРІШИЛА:

1. Взяти інформацію про підсумки роботи у першому кварталі 2014 року та пріоритетні завдання на другий квартал 2014 року до відома.

2. Визнати роботу ДАЗВ та підприємств і установ, що належать до сфери його управління, у першому кварталі 2014 року задовільною.

3. Керівникам структурних підрозділів ДАЗВ:

3.1. Забезпечити якісне виконання функцій та завдань, покладених на підрозділи ДАЗВ, згідно з відповідними положеннями та планами робіт.

Термін виконання: до кінця 2014 року.

3.2. Посилити контроль за здійсненням підприємствами та установами, що належать до сфери управління ДАЗВ, робіт та заходів на виконання бюджетних програм, відповідальним за які є ДАЗВ, а також за цільовим та економним використанням бюджетних коштів, матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів, ефективним управлінням державним майном.

Термін виконання: до кінця 2014 року.

4. Керівникам підприємств і установ, що належать до сфери управління ДАЗВ:

4.1. Організувати розробку та впровадження заходів з підготовки підприємств і установ до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Термін виконання: травень 2014 року.

4.2. Вжити заходи, спрямовані на економне використання та подальше заощадження енергетичних, трудових та матеріальних ресурсів.

Термін виконання: протягом 2014 року.

4.3. З метою недопущення розбіжностей у програмах робіт підприємств - співвиконавців під час підготовки узгоджувати показники (фізичні, вартісні, трудові) щодо спільних робіт (заходів);

при підготовці інформаційних матеріалів до колегії, інших довідкових матеріалів звертати увагу на їх якість, обґрунтованість наданих пояснень та пропозицій.

Термін виконання: постійно.

5. ДП «ЦОТІЗ» (Феєр В.І.) при узагальненні та аналізі наданих підприємствами програм робіт, інформаційних матеріалів звертати особливу увагу на якість поданих матеріалів, збалансованість програм робіт, у разі необхідності вимагати додаткових пояснень і обґрунтувань.

Термін виконання: постійно.

6. ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (Кушніренко С.М), ДСП «ЦППРВ» (Мельниченко В.П.):

6.1. Скласти та узгодити спільний план-графік виконання робіт з перевезення і захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка» та забезпечити виконання річного плану робіт з цього напрямку діяльності.

Термін виконання: протягом 2014 року.

6.2. Підготувати обґрунтування та необхідні документи згідно з постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»для передачі цеху дезактивації обладнання з балансу ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» на баланс ДСП «ЦППРВ».

Термін виконання: 1 серпня 2014 року

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова ДАЗВ України
Голова Колегії

В. Холоша

Секретар Колегії

Н. Сем'янівська

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію