Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсного відбору керівника Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат»

Державне агентство України з управління зоною відчуження оголошує конкурсний відбір на посаду керівника Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат»  (далі – Підприємство).

1. Юридична адреса Підприємства 07270, м. Чорнобиль, Київської обл., вул. Радянська, 70

2. Основний напрямок діяльності.

Підприємство створене з метою здійснення обов’язкових заходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення: виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), обслуговування електромереж та електрообладнання; забезпечення зв’язком, телекомунікаційними послугами, технічне обслуговування обладнання; забезпечення вантажних і пасажирських автомобільних перевезень, перевезення радіоактивних відходів; забезпечення персоналу підприємств зони відчуження лікувально-профілактичним харчуванням; надання місць для тимчасового проживання в гуртожитках, утримання території та об’єктів інфраструктури в належному санітарному стані; технічне обслуговування дорожньої мережі зони відчуження; поточний ремонт будівель, споруд та автомобільних доріг, розташованих у зоні відчуження.

3. Заяви та документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського (колишня вул. Урицького), 35, корпус 2, або електронною поштою (e-mail: kadri@dazv.gov.ua протягом 15 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті (по 21.04.2016) .

У разі подання заяв та документів особисто - про дату подання просимо попереджувати за 1 робочий день.

У разі подання заяв та документів лише електронною поштою - учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Телефони для довідок: (044) 594-82-43 (контактна особа – Петрова Катерина).

4. Претендент подає разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме);
- конкурсну пропозицію;
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації та інші документи на власний розсуд.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

5. Проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться до 07.05.2016 за адресою: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського (колишня вул. Урицького), 35, корпус 2. Оприлюднення результатів відбудеться на офіційному сайті не пізніше трьох днів після засідання комісії.

6. Вимоги до претендента:

- громадянство України;
- володіння державною мовою;
- повна вища освіта (спеціаліст або магістр);
- успішний досвід управління підприємствами;
- досвід антикризового управління підприємством;
- позитивна репутація;
- успішний досвід проведення операційної оптимізації та реорганізації на підприємствах;
- знання законодавства України;
- високий рівень фінансової грамотності;
- розвинуті навички проектного менеджменту та досвід їх застосування.

Конкурсна пропозиція може містити:

- проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу;
- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
- обсяг надходження коштів до бюджетів;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Для розробки конкурсних пропозицій претендент може отримати інформацію, що стосується фінансово-економічного стану Підприємства: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) претендент може отримати за особистим зверненням до головного спеціаліста з кадрової роботи та державної служби.

Голова Конкурсної комісії

 word logo
Біографічна довідка


 word logo
Заява на конкурс


 word logo
Згода 
на обробку персональних даних

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію