Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсного відбору керівника Державного спеціалізованого підприємства «Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат»

Державне агентство України з управління зоною відчуження оголошує конкурсний відбір на посаду керівника Державного спеціалізованого підприємства «Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат» 

1. Юридична адреса Підприємства 79038, м. Львів, вул. Таджицька,4

2. Основний напрямок діяльності.

Забезпечення виконання науково-технічних досліджень, розробка конструкторської, технологічної та проектної документації, будівництво, експлуатація, технічний та радіаційний контроль існуючих сховищ пунктів захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах поводження з радіоактивними відходами приймання, зберігання та захоронення радіоактивних відходів неядерного циклу від юридичних та фізичних осіб з підвідомчої території, запобігання радіаційним аваріям та їх ліквідація (у разі виникнення).

3. Заяви та документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Л. Українки 26, 2 поверх, або електронною поштою (e-mail: kadri@dazv.gov.ua протягом 15 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті (по 18 квітня 2017 року) .

У разі подання заяв та документів особисто - про дату подання просимо попереджувати за 1 робочий день.

У разі подання заяв та документів лише електронною поштою - учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Телефони для довідок: (044) 594-82-41 (контактна особа – Довгалюк Сергій Вікторович).

4. Претендент подає разом із заявою:

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме);
- конкурсну пропозицію;
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації та інші документи на власний розсуд.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

5. Проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться до 03 травня 2017 року за адресою: м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, 2 поверх. Оприлюднення результатів відбудеться на офіційному сайті, не пізніше трьох днів після засідання комісії.

6. Вимоги до претендента:

- громадянство України;
- володіння державною мовою;
- повна вища освіта (спеціаліст або магістр);
- успішний досвід управління підприємствами;
- досвід антикризового управління підприємством;
- позитивна репутація;
- успішний досвід проведення операційної оптимізації та реорганізації на підприємствах;
- знання законодавства України;
- високий рівень фінансової грамотності;
- розвинуті навички проектного менеджменту та досвід їх застосування.

Конкурсна пропозиція може містити:

- проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу;
- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко- економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
- обсяг надходження коштів до бюджетів;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Для розробки конкурсних пропозицій претендент може отримати інформацію, що стосується фінансово-економічного стану Підприємства: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) претендент може отримати за особистим зверненням до головного спеціаліста з управління персоналом.

Голова Конкурсної комісії

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію