Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 594-82-41) оголошує з 06.12.2017 року конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

- начальник Відділу з питань державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами;

- головний спецеціаліст Відділу економіки і фінансів.


PDF document 48
Наказ ДАЗВ України від 05.12.2017 №107-ОС
"Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Державному агентстві України з управління зоною відчуження"

 


 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
начальника відділу з питань державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами Державного агентства України з управління зоною відчуження
(категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечення реалізації повноважень Державного агентства України з управління зоною відчуження та державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами в межах компетенції;

здійснення інших повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керівником державної служби.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6900 грн.

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156.

7. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік*.

Документи приймаються

до 18 год. 00 хв.
20 грудня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, каб. 201

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, кім. 208,

 10 год. 00 хв. «21» грудня 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

e-mail: kadri@dazv.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта технічного, фізичного, математичного, біологічного спрямування за освітнім ступенем не нижче магістра.

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів;

- уміння працювати з інформацією;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно;

-орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-вміння ефективно використовувати ресурси;

-уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Прийняття ефективних рішень

-ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

-уміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотній зв’язок

3.

Комунікації та взаємодія

-вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

- співпраця та налагодження партнерської взаємодії

4.

Впровадження змін

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

5.

Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи;

-вміння працювати в команді та керувати командою;

мотивування

6.

Особистісні компетенції

Аналітичні здібності;

дипломатичність та гнучкість;

дисципліна і системність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України,

Закони України «Про державну службу»,  «Про запобігання корупції»  

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» «Про поводження з радіоактивними відходами» «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність Державного агентства України з управління зоною відчуження у сфері поводження з радіоактивними відходами

3

Професійні чи технічні знання

Основи державного управління, адміністративної роботи, системи державних органів виконавчої влади, внутрішня організація їх діяльності

4

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Знання сучасних технологій з електронного урядування

* Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, передбачена підпунктом 8 пункту 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648), надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
головного спеціаліста Відділу економіки і фінансів Державного агентства України з управління зоною відчуження
(категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Ведення бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і нематеріальних активів та складання звітності. Реєстрація договорів Державного агентства. Підготовка банківських платіжних документів на оплату виконаних робіт та наданих послуг за договорами Державного Агентства відповідно до актів виконаних робіт.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5900 грн.

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156.

7. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік*.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
20 грудня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, каб. 201

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, кім. 208,

 10.00 «21» грудня 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

e-mail: kadri@dazv.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодший бакалавр або бакалавр

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння обґрунтовувати власну позицію;

- досягнення кінцевих результатів;

- уміння працювати з інформацією;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння ефективно використовувати ресурси;

- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Прийняття ефективних рішень

-ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

-уміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотній зв’язок

3.

Комунікації та взаємодія

-вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

- співпраця та налагодження партнерської взаємодії

4.

Впровадження змін

- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

5.

Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи;

-вміння працювати в команді та керувати командою;

мотивування

6.

Особистісні компетенції

Аналітичні здібності;

дипломатичність та гнучкість;

дисципліна і системність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України,

Закони України «Про державну службу»,  «Про запобігання корупції»  

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення бухгалтерського обліку. План та кореспонденцію рахунків. Порядок оформлення операцій і організацію документообігу по ділянках обліку. Порядок і терміни складання бухгалтерської звітності та правила проведення перевірок і документальних ревізій.

3

Професійні чи технічні знання

Основи державного управління, адміністративної роботи, системи державних органів виконавчої влади, внутрішня організація їх діяльності

4

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання програмного забезпечення MeregaM, ІС-ПРО, комп’ютерної програми «М.Е.Doc». Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

* Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, передбачена підпунктом 8 пункту 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648), надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію