Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби головного спеціаліста Сектору з питань забезпечення бар’єрної функції зони відчуження Державного агентства України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, кім. 201, тел. (044 594-82-41) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:
- головного спеціаліста Сектору з питань забезпечення бар’єрної функції зони відчуження

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальні умови
Посадові обов’язки

Основні завдання

1.1.   Здійснювати контроль щодо виконання програм, прийнятих рішень, планів та графіків робіт, наказів ДАЗВ та підприємствами сфери управління ДАЗВ та інших установ і організацій, залучених до виконання обов’язкових заходів щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в зоні відчуження.

1.2. Приймати участь в організації та координації діяльності підприємств, установ та організацій залучених до здійснення обов’язкових заходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення по запобіганню виносу радіонуклідів за межі зони відчуження.

1.3. Приймати участь в заходах, програмах, направлених на здійснення обов’язкових заходів щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в зоні відчуження.

1.4. Готувати організаційно-розпорядчі документи, які відносяться до компетенції Сектору.

1.5. Приймати участь у межах своїх повноважень в здійсненні міжнародних зв’язків ДАЗВ.

1.6. Готувати проекти відповідей та іншу інформацію на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції Сектору.

1.7. Здійснювати діловодство з питань видачі спеціальних дозволів суб’єктам господарської діяльності в зоні відчуження.

1.8. Оформляти спеціальні дозволи для затвердження керівництвом ДАЗВ відповідно до Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 грудня 2000 р. №1869.

1.9. Готувати проекти наказів про зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу. Узагальнювати інформацію щодо виданих та анульованих дозволів.

1.10. Виконувати вимоги правил внутрішнього розпорядку.

1.11. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних із діяльністю ДАЗВ.

1.12. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю ДАЗВ

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4 308 гривень, інші надбавки, доплати та премії нараховуються відповідно до        ст. 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду –  безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій зазначається, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015 рік

Документи приймаються з 01 по 15 липня 2016 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

19 липня 2016 року, 10.00

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26,         IIповерх кім. 201

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

kadri@dazv.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи Не потребує
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1. Освіта відповідне професійне спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст
2. Знання законодавства

1. Конституція України.

2. Основи державного управління та права.

3.Законодавство України про охорону праці.

4. Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Закон України «Про державну службу».

6. Закон України «Про запобігання корупції».

7. Антикорупційні програми ДАЗВ, Мінприроди України.

8. Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у виробничої сфері та питання, пов’язані з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи.

9. Постанова Кабінету   Міністрів   України «Про   затвердження   порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення» від 20.12.2000 №1869.

10. Постанова Головного Державного санітарного лікаря України «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97)» від 01.12.97 № 62.

11. Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, затверджені спільним наказом МОЗ та МНС України від 04.04.2008 р. № 179/276.

3. Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади:

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

4. Спеціальний досвід роботи

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок

4) виконання плану змін та покращень;

5) здатність приймати зміни та змінюватись

5. Знання сучасних інформаційних технологій Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
6. Особистісні якості

1) відповідальність і пунктуальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на самообслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію