Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби головного спеціаліста відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіо

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 592-82-41) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:
- головний спеціаліст відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальні умови
Посадові обов’язки

Основні завдання

1.1 забезпечувати ефективну роботу та точне виконання завдань, рішень, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
1.2 здійснювати державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо здійснення заходів (робіт) щодо зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
1.3 координувати діяльність підприємств і організацій, зайнятих на роботах щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
1.4 контролювати виконання загальнодержавних, державних програм, планів та графіків робіт ДСП «Чорнобильська АЕС» з питань зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
1.5 здійснювати підготовку пропозицій щодо міжнародного співробітництва за напрямом діяльності, узагальнення досвіду іноземних держав та підготовки проектів міжнародних договорів;
1.6 готувати проекти організаційно-розпорядчих документів, які відносяться до компетенції Відділу;
1.7 брати участь у заходах міжнародного рівня з питань, що стосуються діяльності Відділу;
1.8 приймати участь у розробці проектів цільових програм з питань що відносяться до компетенції Відділу;
1.9 здійснювати методичне керівництво Чорнобильською АЕС, з питань раціоналізації, запровадження нової техніки, розповсюдження та запровадження передового досвіду;
1.10 вносити пропозиції в межах компетенції Відділу щодо скасування наказів підприємств, якщо ці акти суперечать чинному законодавству, брати участь у розробці пропозицій до змін та доповнень до чинного законодавства;
1.11 виконувати вимоги правил внутрішнього розпорядку.

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4 308 гривень, інші надбавки, доплати та премії нараховуються відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду –  безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій зазначається, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картку встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015 рік
Документи приймаються з 01 по 15 липня 2016 року
Дата, час і місце проведення конкурсу 19 липня 2016 року, 10.00
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26,         IIповерх кім. 201
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Довгалюк Сергій Вікторович,
тел. (044 594-82-41 )
kadri@dazv.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою
2. Досвід роботи Не потребує
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1. Освіта Вища технічна, спеціалізація «Атомна енергетика»
2. Знання законодавства

1) Конституція України

2) Закон України «Про державну службу»

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про охорону праці». Ст. 1-4, 13, 15-17, 27-29, 31-33.

5) Кодекс Законів про працю України. Ст. 1-3, 9, 11, 11-20, 153-169, 259-265.

6) Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Ст. 1 - 4, 7, 8, 14, 21, 24, 25, 28, 32, 33, 39, 43, 46, 50, 64, 81, 82.

7) Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами». Ст. 1, 11, 19, 20, 29.

8) Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». Ст. 1, 4, 7, 9, 14, 17.

9) Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання». Ст. 2, 5 - 9,  13, 14, 19, 22.

10) Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Ст. 8-11,12-14, 22.

11) Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему. Ст. 2-4, 6, 8-11.

12) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Ст. 54.

13) Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

14) Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Ст. 2, 6, 10, 13, 20, 34.

15) Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ст. 164,  188-18, 244-12.

16) Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України інші нормативно-правові акти з питань, що стосуються компетенції відділу.

3. Професійні чи технічні знання Відповідно до посади
4. Спеціальний досвід роботи

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

7) вміння працювати в команді;

8) вміння ефективної координації з іншими;

9) вміння надавати зворотній зв’язок

5. Знання сучасних інформаційних технологій Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
6. Особистісні якості

1) відповідальність і пунктуальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на самообслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію