Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату Державного агентства України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 592-82-41) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:
- головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальні умови
Посадові обов’язки

1. Основними завданнями головного спеціаліста є:

- підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в апараті ДАЗВ та його структурних підрозділах;

- надання апарату ДАЗВ та його структурним підрозділам методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в апараті ДАЗВ та його структурних підрозділах;

- проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролюв апараті ДАЗВ та його структурних підрозділах;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в апараті ДАЗВ та його структурних підрозділах;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті ДАЗВ та його структурних підрозділах.

         Відповідно до покладених на нього завдань головний спеціаліст:

- розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням в апараті ДАЗВ та його структурних підрозділах;

- надає апарату ДАЗВ, його структурним підрозділам, їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб апарату ДАЗВ та його структурних підрозділів, вносить голові ДАЗВ  пропозиції щодо усунення таких ризиків;

- надає допомогу працівникам апарату ДАЗВ в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

- у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

- у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами апарату ДАЗВ та його структурних підрозділів, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову ДАЗВ, а у разі необхідності - правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

- веде облік працівників апарату ДАЗВ та його структурних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

- взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- розглядає в межах повноважень повідомлення про випадки корупційних та інших неправомірних діянь (дій або бездіяльності) з боку працівників апарату ДАЗВ та його структурних підрозділів;

- повідомляє у письмовій формі голові ДАЗВ, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами апарату ДАЗВ та його структурних підрозділів;

- за рішенням голови ДАЗВ здійснює перевірки діяльності структурних підрозділів ДАЗВ в межах своєї компетенції.

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4 308 гривень, інші надбавки, доплати та премії нараховуються відповідно до        ст. 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду –  безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій зазначається, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за            2015 рік

Документи приймаються з 01 по 15 липня 2016 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

19 липня 2016 року, 10.00

м. Київ, буль. Лесі Українки, 26,           II поверх

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044) 594-82-41

kadri@dazv.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи Не потребує
3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1. Освіта Юридична, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр, загальний стаж роботи за фахом не менш 3 років
2. Знання законодавства

1) Конституція України

2) Закон України «Про державну службу»

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про очищення влади»

5) Закон України «Про очищення влади»

6) Положення «Про Державне агентство України з управління зоною відчуження»

3. Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади:

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

4. Спеціальний досвід роботи

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок

5. Знання сучасних інформаційних технологій

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись;

3) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

6. Особистісні якості

1) відповідальність і пунктуальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на самообслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію