Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби завідувача Сектором міжнародного співробітництва та зв’язків з громадськістю Державного агентства України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 594-82-41) оголошує з 13. 03. 2017 року конкурс на зайняття вакантної посади державної служби: - завідувач Сектору міжнародного співробітництва та зв’язків з громадськістю

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основні завдання

1.1 Забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Сектор відповідно до Положення про Сектор міжнародного співробітництва та зв’язків з громадськістю Державного агентства України з управління зоною відчуження;

1.2 Керівництво Сектором, організація його роботи;

1.3 Відповідальність перед керівництвом ДАЗВ за невиконання покладених на нього завдань та за порушення законодавства про державну службу;

1.4 Забезпечення дотримання працівниками Сектору виконавської та трудової дисципліни;

1.5 Розподіл функціональних обов’язків між працівниками Сектору;

1.6 Участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів, наказів, розпоряджень та інших розпорядчих документів;

1.7 Участь у розробці, підготовці, узгодженні та ратифікації проектів міжнародних договорів України, угод і протоколів, що стосуються компетенції ДАЗВ;

1.8 Надання допомоги структурним підрозділам ДАЗВ у вирішенні питань, віднесених до компетенції Сектору;

1.9 Здійснення ефективної взаємодії з іншими підрозділами ДАЗВ;

1.10 Подання керівництву ДАЗВ пропозицій про призначення, звільнення та переміщення з посад працівників Сектору відповідно до чинного законодавства;

1.11 Подання пропозицій щодо преміювання, заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Сектору відповідно до чинного законодавства;

1.12 Забезпечення дотримання трудової та виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

1.13 Організація роботи з документами та нормативними актами;

1.14 Забезпечення дотримання працівниками відділу вимог Законів України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією»;

1.15 Здійснення представництво в організаціях і установах з питань, що відносяться до компетенції Сектору;

1.16 Підготовка пропозиції щодо розвитку міжнародних зв’язків та удосконалення роботи Сектору;

1.17 Координація діяльності відповідних структурних підрозділів ДАЗВ;

1.18 Аналіз стану міжнародного співробітництва ДАЗВ та підготовка пропозиції щодо його розширення, вдосконалення і підвищення ефективності;

1.19 Здійснення роботи, пов’язаної із запрошенням і прийомом зарубіжних делегацій та окремих іноземців;

1.20 Розробка і організація підготовки планів, програм і проектів, пов'язаних із здійсненням міжнародного співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення реалізації державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання; реабілітації радіоактивно забруднених територій; підвищення рівня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, організація і контроль їх виконання;

1.21 Спільно з іншими структурними підрозділами ДАЗВ підготовка аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань міжнародного співробітництва у сфері забезпечення реалізації державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання; реабілітації радіоактивно забруднених територій; підвищення рівня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;

1.22 За дорученням керівництва представництво ДАЗВ у зносинах з посольствами, постійними представництвами зарубіжних країн та міжнародних організацій, які акредитовані в Україні, а також з представництвами України за кордоном;

1.23 Вжиття заходів для підвищення кваліфікації працівників Сектору, щодо вдосконалення стилю та методів їх роботи, співпраця з цих питань із структурними підрозділами ДАЗВ;

1.24 Забезпечення своєчасного і якісного виконання покладених на Сектор завдань, функцій та доручень керівництва ДАЗВ.

1.25 Координувати діяльність підприємств і організацій, зайнятих на роботах щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

1.26 Контролювати виконання загальнодержавних, державних програм, планів та графіків робіт ДСП «Чорнобильська АЕС» з питань зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

1.28 Вносити пропозиції в межах компетенції Відділу щодо скасування наказів підприємств, якщо ці акти суперечать чинному законодавству, брати участь у розробці пропозицій до змін та доповнень до чинного законодавства;

1.29 Виконувати вимоги правил внутрішнього розпорядку.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 7500 грн., надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду – строкове (на період   відпустки для догляду за дитиною основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (кандидата на посаду) шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Документи приймаються до 27.03.2017 року    18 год 00 хв

Дата, час і місце проведення конкурсу

06 квітня 2017 року, 10.00

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, II поверх кім. 208

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

kadri@dazv.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, магістр

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища технічна в сфері енергетики за напрямком міжнародного співробітництва

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про охорону праці». Ст. 1-4, 13, 15-17, 27-29, 31-33;

5) Кодекс Законів про працю України. Ст. 1-3, 9, 11, 11-20, 153-169, 259-265;

6) Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Ст. 1 - 4, 7, 8, 14, 21, 24, 25, 28, 32, 33, 39, 43, 46, 50, 64, 81, 82;

7) Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами». Ст. 1, 11, 19, 20, 29;

8) Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». Ст. 1, 4, 7, 9, 14, 17;

9) Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання». Ст. 2, 5 - 9,  13, 14, 19, 22;

10) Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Ст. 8-11,12-14, 22;

11) Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему. Ст. 2-4, 6, 8-11;

12) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Ст. 54%;

13) Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

14) Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Ст. 2, 6, 10, 13, 20, 34;

15) Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ст. 164,  188-18, 244-12;

16) укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України інші нормативно-правові акти з питань, що стосуються компетенції відділу.

3

Професійні чи технічні знання

Вільне володіння двома іноземними мовами (підтверджуючий документ).

4.

Спеціальний досвід роботи

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

7) досвід роботи в іноземних міжнародних компаніях.

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Microsoft Word, Excel, Outlook, 1С Облако, Power Point

6.

Особистісні якості

1) відповідальність і пунктуальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на самообслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях;

9)вміння організовувати роботу команди;

10) вміння працювати в команді;

11) вміння ефективної координації з іншими;

12) вміння надавати зворотній зв’язок.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію