Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста (юрисконсульта) Сектору правового забезпечення Державного агентства України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 594-82-41) оголошує з 14.06.2017 року конкурс на зайняття вакантної посади державної служби: - головного спеціаліста (юрисконсульта) Сектору правового забезпечення.

 PDF document 48
Наказ ДАЗВ України від 07.06.2017 №40-ОС
"Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби в Державному агентстві України з управління зоною відчуження"

Умови проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби
головного спеціаліста (юрисконсульта) Сектору правового забезпечення Державного агентства України з управління зоною відчуження

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основні завдання:

1) бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства в ДАЗВ, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ;

2) бере участь у представленні інтересів ДАЗВ у судах;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДАЗВ;

4) переглядає разом із структурними підрозділами ДАЗВ нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

5) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ДАЗВ, та готує пропозиції до них;

6) приймає участь у роботі, пов'язаній з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ДАЗВ;

7) бере участь у претензійній та позовній роботі;

8) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання ;

9) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях ;

10) роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції ДАЗВ, а також за дорученням Голови ДАЗВ розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України ;

11) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів ДАЗВ у органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях;

12) за відсутності завідувача Сектором правового забезпечення, виконує його обов’язки та несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5 900 грн., надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду – безстрокове.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (кандидата на посаду) шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 29.06.2017 року    18 год 00 хв

Дата, час і місце проведення конкурсу

05 липня 2017 року, 10.00

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, кім. 208

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

kadri@dazv.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

2

Досвід роботи

Не потребує.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра з галузі знань правознавство.

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закони України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності ДАЗВ;

3) Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють реалізацію державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

3

Професійні чи технічні знання

1) порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

2) основи державного управління та права;

3) правила ділового етикету;

4) ділова українська мова.

4.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння ПК, знання програм Microsoft Office

6.

Особистісні якості

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

 2 ) вміння працювати в команді;

 3) вміння працювати з великими масивами інформації;

 4) вміння працювати при багатозадачності;

 5) вміння правильно встановлювати цілі, пріоритети та орієнтири;

6) вміння ефективної комунікації;

 7) відкритість.

8) аналітичні здібності;

9) дисципліна і системність;

10) інноваційність та креативність;

11) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

12) дипломатичність та гнучкість;

13) незалежність та ініціативність;

14) вміння працювати в стресових ситуаціях;

15) вміння обґрунтовувати власну позицію.

 

  

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію