Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 594-82-41) оголошує з 29.08.2017 року конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:
- начальник Відділу з питань державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами

PDF document 48
Наказ ДАЗВ України №70-ОС від 23.08.2017
"Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Державному агентстві України з управління зоною відчуження"

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основні завдання:

1) здійснює керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ основних завдань та здійснення ним своїх функцій;

2) надає керівництву ДАЗВ  пропозиції щодо визначення функціональних (посадових) обов’язків працівників відділу;

3) вносить керівництву ДАЗВ пропозиції щодо своєчасного заміщення вакансій, преміювання працівників, заохочення за успіхи в роботі, нагородження відомчими заохочувальними відзнаками чи притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни, присвоєння чергових рангів, оголошення конкурсу на вакантні посади та вирішення інших питань службової діяльності;

4) вживає необхідні заходи щодо підвищення кваліфікації працівників відділу;

5) розподіляє обов'язки між працівниками відділу, забезпечує оперативне та якісне виконання ними завдань, визначених посадовими інструкціями, дотримання службової і трудової дисципліни;

6) у межах своєї компетенції дає працівникам відділу доручення, обов'язкові для виконання;

7) за дорученням керівництва ДАЗВ бере участь у нарадах, засіданнях колегій та комісій, інших консультативно-дорадчих органів, в межах своєї компетенції;

8) організовує роботу щодо доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх компетенції;

9) погоджує документи, підписує листи та інші документи інформаційного характеру з питань, що належать до компетенції відділу;

10) розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу та ДАЗВ (проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, , доручень Міністра Мінприроди, наказів ДАЗВ, доручень Голови ДАЗВ та його заступників.

11) забезпечує здійснення ефективної взаємодії з іншими підрозділами ДАЗВ;

12) за дорученням керівництва представляє ДАЗВ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших установах чи організаціях при обговоренні питань, що входять до компетенції відділу;

13) вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з упорядкуванням структури відділу, забезпечення працівників відділу службовими приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою та оргтехнікою, канцелярським приладдям.

14) у межах своєї компетенції здійснює координацію та контроль щодо поводження з радіоактивними відходами підрозділів підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ;

Умови оплати праці

посадовий оклад - 6 900 грн., надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду – безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (кандидата на посаду) шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються: з дня опублікування до 16 год. 45 хв.

«15» вересня 2017 року, вихідні дні - субота, неділя.

Дата, час і місце проведення конкурсу

«20» вересня 2017 року, 10.00

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, кім. 208

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

kadri@dazv.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра

 

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра у галузях знань природничих наук, фізико-математичних наук, біологічних наук, технічних наук.

 

2

Знання законодавства

Конституція України, Закони України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”,  “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, “Про охорону праці”, Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 564 та інші нормативно-правові акти з питань, що стосуються компетенції відділу.

 

3

Професійні чи технічні знання

вміння здійснювати контроль та координацію робіт по збиранню, переробці, перевезенню, зберіганню та захороненню радіоактивних відходів, по будівництву, експлуатації, реконструкції, зняттю з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.
вміння організовувати діяльність спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами та забезпечувати функціонування державної системи обліку радіоактивних відходів.

 

4.

Спеціальний досвід роботи

1) ведення ділових переговорів;

2) організація прийняття і реалізації управлінських рішень;

3) організація трудової активності та стимулювання працівників;

4) забезпечення чіткого системного контролю за ходом виконання колективом поставлених перед ним завдань;

5) аналіз ефективності підпорядкованих органу управління підприємств, планування заходів щодо покращення їх діяльності.

 

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчими базами

 

6.

Особистісні якості

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) вміння працювати в команді та керувати командою;

4) вміння працювати з великими масивами інформації;

5) вміння працювати при багатозадачності;

6) вміння правильно встановлювати цілі, пріоритети та орієнтири;

7) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

8) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

9) відкритість.

10) аналітичні здібності;

11) дисципліна і системність;

12) інноваційність та креативність;

13) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

14) дипломатичність та гнучкість;

15) незалежність та ініціативність;

16) вміння працювати в стресових ситуаціях;

17) вміння обґрунтовувати власну позицію.

 

Загальні умови  Посадові обов’язки Основні завдання: 1) здійснює керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ основних завдань та здійснення ним своїх функцій; 2) надає керівництву ДАЗВ  пропозиції щодо визначення функціональних (посадових) обов’язків працівників відділу; 3) вносить керівництву ДАЗВ пропозиції щодо своєчасного заміщення вакансій, преміювання працівників, заохочення за успіхи в роботі, нагородження відомчими заохочувальними відзнаками чи притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни, присвоєння чергових рангів, оголошення конкурсу на вакантні посади та вирішення інших питань службової діяльності; 4) вживає необхідні заходи щодо підвищення кваліфікації працівників відділу; 5) розподіляє обов'язки між працівниками відділу, забезпечує оперативне та якісне виконання ними завдань, визначених посадовими інструкціями, дотримання службової і трудової дисципліни; 6) у межах своєї компетенції дає працівникам відділу доручення, обов'язкові для виконання; 7) за дорученням керівництва ДАЗВ бере участь у нарадах, засіданнях колегій та комісій, інших консультативно-дорадчих органів, в межах своєї компетенції; 8) організовує роботу щодо доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх компетенції; 9) погоджує документи, підписує листи та інші документи інформаційного характеру з питань, що належать до компетенції відділу; 10) розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу та ДАЗВ (проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, , доручень Міністра Мінприроди, наказів ДАЗВ, доручень Голови ДАЗВ та його заступників. 11) забезпечує здійснення ефективної взаємодії з іншими підрозділами ДАЗВ; 12) за дорученням керівництва представляє ДАЗВ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших установах чи організаціях при обговоренні питань, що входять до компетенції відділу; 13) вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з упорядкуванням структури відділу, забезпечення працівників відділу службовими приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою та оргтехнікою, канцелярським приладдям. 14) у межах своєї компетенції здійснює координацію та контроль щодо поводження з радіоактивними відходами підрозділів підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ; Умови оплати праці посадовий оклад - 6 900 грн., надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду – безстрокове Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України. 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. 3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 4.Копія (копії) документа (документів) про освіту. 5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (кандидата на посаду) шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua). 7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Документи приймаються: з дня опублікування до 16 год. 45 хв.  «15» вересня 2017 року, вихідні дні - субота, неділя. Дата, час і місце проведення конкурсу «20» вересня 2017 року, 10.00 м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, кім. 208 Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Довгалюк Сергій Вікторович,  тел. (044 594-82-41 )  kadri@dazv.gov.ua Вимоги до професійної компетентності Загальні вимоги 1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем магістра 2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років 3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою Спеціальні вимоги 1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем магістра у галузях знань природничих наук, фізико-математичних наук, біологічних наук, технічних наук.  2 Знання законодавства Конституція України, Закони України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”,  “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, “Про охорону праці”, Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 564 та інші нормативно-правові акти з питань, що стосуються компетенції відділу. 3 Професійні чи технічні знання вміння здійснювати контроль та координацію робіт по збиранню, переробці, перевезенню, зберіганню та захороненню радіоактивних відходів, по будівництву, експлуатації, реконструкції, зняттю з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. вміння організовувати діяльність спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами та забезпечувати функціонування державної системи обліку радіоактивних відходів. 4. Спеціальний досвід роботи 1) ведення ділових переговорів; 2) організація прийняття і реалізації управлінських рішень; 3) організація трудової активності та стимулювання працівників; 4) забезпечення чіткого системного контролю за ходом виконання колективом поставлених перед ним завдань; 5) аналіз ефективності підпорядкованих органу управління підприємств, планування заходів щодо покращення їх діяльності. 5. Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчими базами 6. Особистісні якості 1) вміння вирішувати комплексні завдання; 2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); 3) вміння працювати в команді та керувати командою; 4) вміння працювати з великими масивами інформації; 5) вміння працювати при багатозадачності; 6) вміння правильно встановлювати цілі, пріоритети та орієнтири; 7) вміння ефективної комунікації та публічних виступів; 8) співпраця та налагодження партнерської взаємодії; 9) відкритість. 10) аналітичні здібності; 11) дисципліна і системність; 12) інноваційність та креативність; 13) самоорганізація та орієнтація на розвиток; 14) дипломатичність та гнучкість; 15) незалежність та ініціативність; 16) вміння працювати в стресових ситуаціях; 17) вміння обґрунтовувати власну позицію.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію