Робота комісії з конкурсного відбору

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Державне агентство України з управління зоною відчуження (м. Київ, бульв. Лесі Українки 26, II поверх, тел. (044 594-82-41) оголошує з 29.08.2017 року конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:
- головний спеціаліст відділу з питань державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами

PDF document 48 Наказ ДАЗВ України №70-ОС від 23.08.2017
"Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Державному агентстві України з управління зоною відчуження"

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальні умови

Посадові обов’язки

Основні завдання:

1) Забезпечує ефективну роботу відділу і виконання покладених на відділ основних завдань, визначених посадовою інструкцією, дотримання службової і трудової дисципліни;

2) вживає необхідні заходи щодо підвищення кваліфікації своєї кваліфікації;

3) за дорученням керівництва ДАЗВ бере участь у нарадах, засіданнях колегій та комісій, інших консультативно-дорадчих органів, в межах своєї компетенції;

8) забезпечує виконання нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до компетенції;

9) розробляє, погоджує листи та інші документи інформаційного характеру з питань, що належать до компетенції;

10) розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу та ДАЗВ (проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, , доручень Міністра Мінприроди, наказів ДАЗВ, доручень Голови ДАЗВ та його заступників.

12) за дорученням керівництва представляє ДАЗВ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших установах чи організаціях при обговоренні питань, що входять до компетенції відділу;

13) вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з упорядкуванням структури відділу, забезпечення працівників відділу службовими приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою та оргтехнікою, канцелярським приладдям.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 5 900 грн., надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду – безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (кандидата на посаду) шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються: з дня опублікування до16 год. 45 хв.

«15»вересня 2017 року, вихідні дні - субота, неділя.

Дата, час і місце проведення конкурсу

«20» вересня 2017 року, 10.00

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, II поверх, кім. 208

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Довгалюк Сергій Вікторович,

тел. (044 594-82-41 )

kadri@dazv.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодший бакалавр або бакалавр

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодший бакалавр або бакалавр у галузях знань природничих наук, фізико-математичних наук, біологічних наук, технічних наук.

2

Знання законодавства

Конституція України, Закони України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”,  “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, “Про охорону праці”, Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 564 та інші нормативно-правові акти з питань, що стосуються компетенції відділу.

3

Професійні чи технічні знання

Професійні знання з питань поводження з радіоактивними відходами

4.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчими базами

6.

Особистісні якості

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок.

4) відповідальність;

5) системність і самостійність в роботі;

6) уважність до деталей;

7) наполегливість;

8) креативність та ініціативність;

9) орієнтація на саморозвиток;

10) орієнтація на обслуговування;

11) вміння працювати в стресових ситуаціях.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію