ПОСТАНОВА від 15 лютого 2012 р. № 101 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 194"

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2012 р. № 101

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234
та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. № 194

 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 771) зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 194 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 682).

 

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. № 101

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234

1. Назву та постановляючу частину постанови після слів “об’єкта “Укриття” доповнити словами “і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів “об’єкта Укриття” доповнити словами “і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації”;

2) пункт 1 після слів “об’єкта “Укриття” доповнити словами “та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації”;

3) у пункті 2 слова “, в частині підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС” виключити;

4) у пункті 3:
в абзаці п’ятому слова “Державної казначейської служби” замінити словом “Казначейства”;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
“створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС;
вивільнення від ядерного палива атомних енергоблоків;
розроблення проектів, необхідних для припинення експлуатації Чорнобильської АЕС.”;

5) пункти 4 і 5 викласти у такій редакції:
“4. Головним розпорядником бюджетних коштів є МНС, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - ДАЗВ.

5. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ДАЗВ і здійснюють заходи, передбачені зазначеною в пункті 2 цього Порядку Загальнодержавною програмою.”;

6) у пункті 6:
в абзаці першому слово “Агентства” замінити словом “ДАЗВ”, а після слів “об’єкта “Укриття” доповнити словами “і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації”;
перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: “ДАЗВ складає щороку план заходів з помісячним розподілом і подає його на затвердження МНС.”;

7) у пункті 8 слова і цифри “від 8 жовтня 2008 р. № 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2694)” замінити словами і цифрами “від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359)”;

8) у пункті 9 слова “Державної казначейської служби” замінити словом “Казначейства”, а слова “у порядку, встановленому Державною казначейською службою” - словами “в установленому законодавством порядку”.