ПОСТАНОВА від 2 березня 2011 р. N 195 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва пускового комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів"

Дата публікації . Друк

ukraine 73x103 bw

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА 

від 2 березня 2011 р. N 195

Київ

Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для будівництва пускового
комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва пускового комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів, що додається.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. N 195

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для будівництва пускового
комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів

1. Цей Порядок визначає механізм використання бюджетних коштів, передбачених програмою "Будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються для виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженої Законом України від 17 вересня 2008 р. N 516-VI ( 516-17 ) (далі - Загальнодержавна програма), в частині будівництва, введення в експлуатацію та експлуатації пускового комплексу "Вектор".

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

будівництво пускового комплексу "Вектор" згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією;
підтримання у належному стані не введених в експлуатацію об'єктів, обладнання та систем пускового комплексу "Вектор" (далі - об'єкти), зокрема технічне обслуговування окремих систем та елементів;
фізичний захист і охорону об'єктів;
експлуатацію побудованих об'єктів, зокрема приймання, зберігання і захоронення радіоактивних відходів.

4. Головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою є Міністерство надзвичайних ситуацій, розпорядником нижчого рівня та відповідальним виконавцем - Державне агентство з управління зоною відчуження (далі - Державне агентство), завданням якого є будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація об'єктів.

5. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, що виконують Загальнодержавну програму в частині будівництва пускового комплексу "Вектор" та експлуатації об'єктів.

6. З метою виконання бюджетної програми Державне агентство складає щороку відповідний план заходів з поквартальним розподілом і подає його на затвердження Міністерству надзвичайних ситуацій. Копія зазначеного плану подається у п'ятиденний строк Мінфіну.

Фінансування заходів здійснюється після затвердження зазначеного плану.

7. Оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів фактично виконаних робіт у межах видатків, передбачених кошторисом.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.

9. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 ( 923-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694).

10. Відповідальний виконавець бюджетної програми та одержувач бюджетних коштів відображають у первинному та бухгалтерському обліку отримані (створені) оборотні і необоротні активи згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів.

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та операції з використанням бюджетних коштів здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

12. Складення і подання звітності про виконання паспорта бюджетної програми, у тому числі за результативними показниками, фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням таких коштів та заходи впливу, пов'язані з порушенням вимог бюджетного законодавства, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Подання одержувачем бюджетних коштів розпорядникові нижчого рівня та розпорядником нижчого рівня - головному розпорядникові звітів про фінансування робіт, передбачених планом, здійснюється щокварталу не пізніше відповідно 5 і 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним розпорядником формою. Копії звітів подаються Мінфіну.

14. Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взятими на облік органами Державної казначейської служби, підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.