Фінансово-господарська діяльність

ПОСТАНОВА від 23 лютого 2011 р. N 143 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи"

ukraine 73x103 bw

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. N 143

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи

 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.

 

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 143

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Міністерству надзвичайних ситуацій у державному бюджеті за такими програмами (далі - бюджетні кошти):

"Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення";

"Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи".

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство надзвичайних ситуацій.

Відповідальним виконавцем бюджетних програм є Державне агентство з управління зоною відчуження (далі - Агентство), розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Головне управління з матеріального резерву, оборонно-мобілізаційної роботи і цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації), головні управління (управління) з питань надзвичайних ситуацій, головні управління (управління) з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної держадміністрації, Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної держадміністрації (далі - управління).

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) за програмою "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на:

надання медичної допомоги громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форми власності за спільним рішенням управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних і міських держадміністрацій на підставі укладених договорів, розрахунків витрат, проведених зазначеними закладами, та актів про виконані роботи;

придбання ліків, витратних матеріалів медичного призначення, реактивів для стаціонарів спеціалізованих лікувальних закладів, що надають медичну допомогу громадянам, згідно з розподілом коштів, затвердженим Агентством за погодженням з Міністерством надзвичайних ситуацій на підставі заявок МВС, СБУ, Національної академії медичних наук та управлінь;

здійснення заходів щодо надання центрами соціально-психологічної реабілітації населення соціально-психологічної допомоги громадянам, які проживають на радіоактивно-забруднених територіях, та інформування населення з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи згідно з
планами використання бюджетних коштів, затвердженими Київською та Житомирською обласними держадміністраціями за погодженням з Міністерством надзвичайних ситуацій;

проведення експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно з планами використання бюджетних коштів, затвердженими МОЗ за погодженням з Міністерством надзвичайних ситуацій;

забезпечення ведення Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з планами використання бюджетних коштів, затвердженими МОЗ за погодженням з Міністерством надзвичайних ситуацій;

2) за програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" на:

здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства;

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань радіаційної безпеки населення та навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також щодо дозиметричної паспортизації населених пунктів;

3) за програмою "Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" на:

розроблення програмного забезпечення, проведення робіт із створення, супроводження та обслуговування інформаційних систем згідно із затвердженою Міністерством надзвичайних ситуацій програмою робіт із забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Виконання науково-дослідних робіт здійснюється згідно з вимогами статті 36 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) і статті 14 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР );

утримання Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

4. Оплата робіт і послуг, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється на підставі платіжних доручень та підтвердних документів шляхом перерахування Міністерством надзвичайних ситуацій бюджетних коштів з реєстраційного рахунка на поточні рахунки виконавців робіт.

Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрована в органах Державної казначейської служби, підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

5. Відповідальний виконавець бюджетної програми, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів відображають у первинному та бухгалтерському обліку отримані (створені) оборотні та необоротні активи у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

7. Складення та подання звітів про виконання паспортів бюджетних програм та фінансової і бюджетної звітності здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про виконання заходів та досягнуті результати за встановленою Міністерством надзвичайних ситуацій формою.

9. Контроль за цільовим і ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію