Фінансово-господарська діяльність

ПОСТАНОВА від 23 лютого 2011 р. N 202 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення"

ukraine 73x103 bw

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. N 202

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для підтримки
екологічно безпечного стану в зонах відчуження
і безумовного (обов'язкового) відселення

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України (2456-17) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок  використання   коштів,   передбачених   у державному  бюджеті  для  підтримки  екологічно безпечного стану в зонах відчуження  і  безумовного  (обов'язкового)  відселення,  що додається.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 202

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для підтримки екологічно
безпечного стану в зонах відчуження
і безумовного (обов'язкового) відселення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою посилення бар'єрних функцій зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрів безпеки об'єкта "Укриття", зокрема здійснення лісозахисних заходів, підтримки діючих і створення нових водоохоронних споруд;
збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатацію та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій;
охорону території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
експлуатацію об'єктів інфраструктури.

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство надзвичайних ситуацій.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне агентство з управління зоною відчуження (далі - Державне агентство).

5. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, що належать до сфери управління Міністерства надзвичайних ситуацій (далі - підприємства).

6. Державне агентство забезпечує зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зони відчуження шляхом зміцнення бар'єрів безпеки об'єкта "Укриття", пунктів локалізації радіоактивних відходів, підвищення рівня радіаційної безпеки забруднених лісів, підтримку діючих і створення нових водоохоронних споруд, контроль за виконанням робіт підприємствами.
З метою виконання бюджетної програми Державне агентство:
складає щороку відповідний план заходів з помісячним розподілом і подає його на затвердження Міністерству надзвичайних ситуацій. Копія зазначеного плану подається у п'ятиденний строк Мінфіну;
на виконання плану заходів затверджує річну програму робіт з помісячним розписом для кожного підприємства.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Підприємства складають щомісяця акти фактично виконаних робіт за попередній місяць, які затверджуються Державним агентством. На підставі зазначених актів Державне агентство виділяє бюджетні кошти підприємствам для здійснення платежів.

9. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 ( 923-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 41, ст. 1370).

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Подання одержувачем бюджетних коштів розпорядникові нижчого рівня та розпорядником нижчого рівня - головному розпорядникові звітів про фінансування робіт, передбачених планом, здійснюється щокварталу не пізніше відповідно 5 і 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним розпорядником формою. Копії звітів подаються Мінфіну.

13. Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взята на облік органами Державної казначейської служби, підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію