Фінансово-господарська діяльність

ПОСТАНОВА від 28 лютого 2011 р. № 234 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС"

ukraine 73x103 bw

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 234

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для підтримки
у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття"
і здійснення заходів щодо підготовки
до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

 {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  № 101 від 15.02.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 234

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для підтримки у безпечному стані енергоблоків
та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів
щодо підготовки до зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

2. Бюджетні кошти використовуються з метою здійснення заходів, передбачених Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків і сховища відпрацьованого ядерного палива;
виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;
здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, та забезпечення контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки;
погашення кредиторської заборгованості одержувачів бюджетних коштів за минулі роки, що зареєстрована в органах Казначейства;

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

вивільнення від ядерного палива атомних енергоблоків;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

розроблення проектів, необхідних для припинення експлуатації Чорнобильської АЕС.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є МНС, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - ДАЗВ.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 101 від 15.02.2012}

5. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ДАЗВ і здійснюють заходи, передбачені зазначеною в пункті 2 цього Порядку Загальнодержавною програмою.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 101 від 15.02.2012}

6. Завданням ДАЗВ є забезпечення підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

ДАЗВ складає щороку план заходів з помісячним розподілом і подає його на затвердження МНС.. Копія зазначеного плану подається у п'ятиденний строк Мінфіну.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

Фінансування заходів здійснюється після затвердження зазначеного плану.
Оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів фактично виконаних робіт у межах видатків, передбачених кошторисом.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 101 від 15.02.2012}

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію