Громадська рада

ПРОТОКОЛ № 1 засідання Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження від 30 травня 2013 року

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Громадської ради
при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

30 травня 2013 року
Актовий зал ДСНС

м. Київ

Голова: Андреєв Ю.Б.

Секретар: Купрунець С.Я. (заміщує Глушко І.Б. – службова необхідність перебування в м. Чорнобиль)

Присутні (члени Громадської ради при ДАЗВ):

АНДРЕЄВ Юрій Борисович - Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», голова Громадської ради при ДАЗВ;
АНАНЕНКО Олексій Михайлович - директор з інституційного розвитку Асоціації «Український ядерний форум», заступник голови Громадської ради при ДАЗВ;
ТУРКЕВИЧ Орест Богданович - перший заступник Голови ДАЗВ;
КУПРУНЕЦЬ Сніжанна Ярославівна (замість ГЛУШКО Ірини Борисівни) - головний спеціаліст сектору організаційно-правових і кадрових питань, секретар Громадської ради;
САМОЙЛЕНКО Юрій Іванович - Голова Української екологічної асоціації «Зелений світ»;
СЕМИКІН Павло Володимирович - начальник відділу з інформації та зовнішніх зв’язків ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»;
ЧЕРНЕНКО Олена Юріївна - завідувач сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю – помічник Голови ДАЗВ.

Запрошені:

1. ХОЛОША Володимир Іванович – Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження.

2. МИХАЙЛЕЦЬ Олександр Андрійович - начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом ДАЗВ.

3. ХАБАНОВ Віталій Михайлович – заступник директора технічного з експлуатації ДСП «Чорнобильська АЕС».

4. НОВІКОВ Олександр Євгенович – заступник директора технічного з безпеки ДСП «Чорнобильська АЕС».

СЛУХАЛИ:
Порядок денний засідання Громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при ДАЗВ.

І. Діяльність ДАЗВ як технічного регулятора у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом
СЛУХАЛИ:
Михайлеця О.А., який доповів про стан справ за зазначеною тематикою.
В обговоренні взяли участь члени та запрошені на засідання Громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:
1. Враховуючи недостатнє фінансування ДАЗВ, визнати його роботу у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом задовільною.
2. Звернутися до Уряду щодо забезпечення фінансуванням ДАЗВ у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

ІІ. Пропозиції для членів Громадської ради при ДАЗВ щодо розгляду на наступному засіданні.

СЛУХАЛИ:
Туркевича О.Б., який повідомив членам Громадської ради при ДАЗВ про необхідність розглянути на наступному засіданні (згідно з орієнтовним планом роботи - липень) питання щодо стану виконання завдань і заходів Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 535.
Також він звернув увагу присутніх на статтю В.В. Токаревського «Чорнобильська зона: статус-кво, що влаштовує всіх», надрукованій в газеті «Урядовий кур’єр» від 26 квітня 2013 року.
В обговоренні взяли участь члени та запрошені на засідання Громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:
1. Розглянути на наступному засіданні Громадської ради при ДАЗВ питання щодо стану виконання завдань і заходів Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 535;
2. Запросити на наступне засідання Громадської ради при ДАЗВ В.В. Токаревського.
3. За результатами розгляду вищезазначеного питання провести спільну прес конференцію із представниками громадських організацій та заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

ІІІ. Різне

СЛУХАЛИ:
Ананенка О.М., який запропонував на наступному засіданні внести зміни до Положення про Громадську раду при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:
Розглянути на наступному засіданні Громадської ради при ДАЗВ проект змін до Положення про її діяльність.

Голова Ю.Б. Андреєв
Секретар С.Я. Купрунець

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію