ПРОТОКОЛ №1 засідання Установчих зборів щодо формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження від 16 червня 2016 року

Дата публікації . Друк

 

ПРОТОКОЛ №1
засідання Установчих зборів щодо формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження
(надалі – Установчі збори)

Місце проведення: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.
Дата проведення: 16 червня 2016 року.
Час проведення: 9.00 – 11.00 годин.

Присутні:
Коптєв Є.С.- Голова Ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження, уповноважений представник ініціативної групи на відкриття установчих зборів (без права голосу);
Кандидати до складу Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження :
Дем’янюк В.В. - ГС «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку»;
Марайкін Р.В. - ГС «Біоенергетична асоціація України»;
Сирота О. Ю. - МГО «Центр ПРИП’ЯТЬ.ком»;
Сільченко І.І. - ГО «ВО Прип’ять +10»;
Бродський О. Ю. - ВГО «Розвиток та довкілля»;
Сікора І.В. - ГО «Фундація «Відкрите суспільство»;
Мирний С. В. - ГО «Асоціація дизайнерів-графіків «4 БЛОК ».

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Установчих зборів.

2. Обрання Голови та секретаря Установчих зборів

3. Визначення кількісного і персонального складу Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

З першого питання порядку денного:
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію Установчих зборів у складі Марайкіна Р.В. та Сільченка І.І.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:
ВИРІШИЛИ:. Обрати Головою Установчих зборів Дем’янюка В. В., Секретарем Установчих зборів – Сироту О.Ю.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

Визначили кількісний склад Громадської ради у складі 7 осіб.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

Визначили персональний склад Громадської ради:

Дем’янюк Віталій Володимирович
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

Марайкін Ростислав Валерійович
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

Сирота Олександр Юхимович
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

Сільченко Ігор Іванович
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

Бродський Олександр Юхимович
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

Сікора Іван Веніаминович
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.

Мирний Сергій Вікторович
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.