ПРОТОКОЛ № 2 засідання Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження від 27 листопада 2013 року

Дата публікації . Друк

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Громадської ради
при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

 

27 листопада 2013 року
Актовий зал ДСНС
м. Київ

 

Голова: Андреєв Ю.Б.

Секретар: Семикін П.В. (заміщує Глушко І.Б. – відпустка)

Присутні (члени Громадської ради при ДАЗВ):

АНДРЕЄВ Юрій Борисович - Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», голова Громадської ради при ДАЗВ;
ТУРКЕВИЧ Орест Богданович - перший заступник Голови ДАЗВ;
САМОЙЛЕНКО Юрій Іванович - Голова Української екологічної асоціації «Зелений світ»;
СЕМИКІН Павло Володимирович - начальник відділу з інформації та зовнішніх зв’язків ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»;
ЧЕРНЕНКО Олена Юріївна - завідувач сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю – помічник Голови ДАЗВ.

Запрошені:

1. СТЕЛЬМАХ Дмитро Анатолійович - начальник відділу стратегічного планування ДСП «Чорнобильська АЕС».

2. МЄШКОВ Костянтин Едуардович - заступник генерального директора ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

3. ІГНАТЬЄВ Олександр Євгенович - в. о. заступника директора ДСП «ЦППРВ».

4. ЮДЕНКО Михайло Михайлович - директор ДСП «УКБЗВ».

5. МАРУШКЕВИЧ Ірина Миколаївна - заступник директора з наукових питань Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

6. ЗОЛОТОВЕРХ Василь Михайлович - начальник відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції ДАЗВ.

СЛУХАЛИ:

Порядок денний засідання Громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при ДАЗВ.

І. Реалізація Плану заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 535-р, за 11 місяців 2013 року.

СЛУХАЛИ:

Стельмаха Д.А., який поінформував присутніх про стан справ будівництва стратегічних об’єктів на майданчику ДСП ЧАЕС, який наведено нижче.

Будівництво заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ).

08.11.2013 підготовлено пакет документів до ДІЯРУ для отримання окремого дозволу на проведення комплексних «активних» випробувань заводу з реальними РРВ - етап введення в експлуатацію об'єкта. За умови позитивного розгляду заявних документів у ДІЯРУ, на початку грудня поточного року планується провести комплексні «активні» випробування ЗПРРВ з формуванням упаковки РАВ.

Будівництво промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами (ПКПТРВ).

Усі роботи за контрактом завершені, Підряднику видано Свідоцтво про приймання об’єкту.
Отримано дозвіл на введення в експлуатацію Лотів – 1, 2.
На поточну дату терміни усунення всіх недоліків та можливість видачі Свідоцтва про закінчення безпосередньо пов'язані з досягненням цілей виконання робіт по першому та другому етапу «гарячих» випробувань.
Після проведення 31.10.2013 наради за участю представників ЧАЕС, NUKEM і ЄК Консультант спільно з ЄК готують додаткову угоду до Контракту з продовженням терміну його дії. ДСП ЧАЕС готує новий «План-графік введення в експлуатацію ПКПТРВ».

Будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

Закінчила роботу приймальна комісія з прийняття підготовчих робіт на будівельному майданчику СВЯП-2. Комісією підписано «Акт про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об’єкта» від 02.09.2013.
Компанія Holtec International повідомила, що буде готова до прийому-передачі майданчика СВЯП-2 тільки після підписання контракту з генеральним підрядником, орієнтовно у березні 2014р. На даний момент Компанія Holtec International, сумісно з субпідрядником, розробляє графік закупівлі матеріалів для виготовлення технологічного обладнання, а також виконує роботи по оптимізації графіка основного контракту з метою скорочення часу відставання.

Туркевич О.Б. звернув увагу присутніх на те, що будівництво ЗПРРВ триває вже 13 років, а будівництво ПКПТРВ 5 років. За час будівництва зазначених об’єктів технології щодо поводження з РАВ та обладнання суттєво змінились. Він підкреслив, що такий підхід експлуатуючої організації до виконання поставлених завдань є неприйнятним.

Мєшкова К.Е., який повідомив членам Громадської ради при ДАЗВ, що Реалізація Концепції здійснюється виходячи з необхідності, в першу чергу, забезпечення бар’єрної функції та вдосконалення захисних бар’єрів, укріплення гідротехнічних споруд як основного бар’єра на шляху міграції радіоактивних речовин за межі зони відчуження, забезпечення функціонування об'єктів інфраструктури, необхідних для провадження діяльності у зоні відчуження, проведення радіоекологічного моніторингу навколишнього природного середовища.
У відповідність до зазначеного Плану заходів із впровадження Концепції була приведена Програма робіт ДСП «ЧСК» за бюджетною програмою «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» (КПКВ 3202110).
Але враховуючи, що реалізація Концепції обмежена затвердженим бюджетним паспортом підприємства та регламентом виконання бюджету, то звужується і можливість виконання Плану заходів.
Так із восьми розділів, які передбачені Планом заходів щодо впровадження Концепції в програму робіт увійшли п’ять.
Тобто ДСП ЧСК ускладнюється виконання Концепції з реалізації інвестиційних проектів, участі в проведенні наукових досліджень, звужується ефективність утримання об'єктів інфраструктури, необхідних для провадження діяльності в зоні відчуження.
Незважаючи на це, підприємство приймає активну участь у програмах міжнародного співробітництва в зоні відчуження.
Продовжується реалізація проекту ТАСІS U4.01/05 «Створення комплексної системи радіаційного моніторингу і раннього попередження в Чорнобильський зоні відчуження». В даний час система знаходиться в дослідній експлуатації.
Реалізується міжнародний проект U4.01/08-B «Вдосконалення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами у Чорнобильській зоні відчуження. Фаза ІІ».
Але стан основних засобів виробництва, відсутність капітальних вкладень у виробничі потужності підприємства не забезпечують виконання Концепції в повному обсязі.
Виникають і проблемні питання виробничо-господарської діяльності, які потребують нагального вирішення.

Юденка М.М., який поінформував присутніх, що будівництво комплексу «Вектор» розпочалося у січні 1998 року відповідно до проектної документації, котра пройшла Державну експертизу й була затверджена наказом Міністра МНС України від 16.06.1997 р. № 90.
Комплекс «Вектор» займає важливе місце у державній системі поводження з радіоактивними відходами. Його проектні потужності дозволяють в повній мірі вирішувати питання захоронення короткоіснуючих РАВ, а також питання довгострокового зберігання довгоіснуючих та радіоактивних відходів.
Крім зазначеного було відмічено, що Україна має міжнародні зобов’язання перед Російською Федерацією відносно приймання осклованих ВАВ, що утворюються в наслідок переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.
У травні місяця 2012 року генеральним проектантом Комплексу «Вектор» НТЦ КПРВ підготовлено «Техніко-економічне обґрунтування інвестицій будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, що повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива Українських АЕС».
Були озвучені і проблемні питання, які полягають в наступному:
у зв’язку з неритмічним фінансуванням ускладнюється введення в експлуатацію об’єктів;
відсутність державних актів на землю стримує початок будівництва об’єктів в зоні відчуження.

Марушкевич І.М. поінформувала присутніх про те, що у межах теми „Дослідження об’єктів традиційної матеріальної культури у зоні відчуження та комплектування музейного фонду” з 11 по 26 квітня 2013 р. було проведено комплексну історико-етнографічну експедицію до зони відчуження, під час якої обстежувалося 16 сіл зони відчуження: сс. Корогод, Луб’янка, Кошівка, Старосілля, Крива Гора, Старі Шепеличі, Черевач, Красно, Зимовище, Машеве, Стечанка, Замошня, Іловниця, Ямпіль, Чапаївка, Лелів.
За час роботи експедиції було зібрано 963 предмети музейного значення (хатнє начиння, знаряддя сільського господарства, предмети традиційного збиральництва, рибальства, бджолярства, ткацтва, транспортні засоби й деталі до них, одяг, взуття тощо); виявлено й зібрано 2000 архівних документів на паперовій основі, серед яких адміністративно-управлінська документація та документи особового походження; обстежено 41 об’єкт житлового та господарського призначення, 20 з яких детально обміряно; зроблено приблизно 4300 фото; виконано відеофіксацію памяток народного будівництва, музейних знахідок, елементів ландшафтів покинутих сіл та їх околиць, кладовищ та ін.; проведено дезактивацію 305 предметів музейного значення. Триває опрацювання зібраних під час експедиції матеріалів.
У межах теми „Археологічне дослідження літописного міста Чорнобиль у 30-кілометровій зоні відчуження” з 18 вересня по 24 жовтня та з 8 листопада по 13 листопада 2013 року було проведено археологічну експедицію, під час якої здійснено розкопки літописного городища Чорнобиль та розвідувальні роботи з дослідження околиць пам’ятки.
У результаті розкопок було виявлено 13 археологічних об’єктів, зокрема 3 горни та піч. Загалом під час досліджень виявлено більше 10 тис. артефактів, серед яких є скляні браслети, намистини, пірофілітові хрестики й прясла, вироби з кістки та рогу, бронзові прикраси, рибальські гачки, ножі, вістря стріл тощо. Додатково було обстежено пам’ятки Ковшилівка 1-7, околиці с. Лелів та м. Чорнобиль, закладено 12 шурфів загальною площею 22 м². У шурфі на території колишньої російськомовної школи (місце розташування домініканського монастиря ХVІІ ст.) було виявлено господарчу яму кінця ХІХ – початку ХХ ст. та 5 поховань (орієнтовно ХVІІ ст.), 2 із яких було розкопано. Виявлено 1 дитяче та 1 ймовірно жіноче поховання. Антропологічні залишки були відібрані для проведення необхідних аналізів та радіовуглецевого датування. Тривають роботи з польовою документацією та камеральна обробка виявлених матеріалів.
Андреєв Ю.Б. зауважив, що на території зони відчуження залишаються 18 скитів, 2 синагоги та 8 храмів, на яких не проведено наукових досліджень

В обговоренні взяли участь члени та запрошені на засідання громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти в цілому звіт про реалізацію Плану заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 535.
2. ДАЗВ внести зміни до Плану заходів із впровадження Концепції з урахуванням набутого досвіду при його виконанні.
3. Розглянути на наступному засіданні громадської ради при ДАЗВ питання щодо:
проекту концепції подальшого розвитку майданчика ЧАЕС;
стану будівництва ЗПРРВ, ПКПТРВ, СВЯП-2.
4. УКБЗВ підготувати проект звернення до Уряду з проханням сприяти у вирішенні земельних питань зони відчуження.
5. Державному науковому центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф підготувати проект звернень до Казначейства, Уряду та профільного комітету ВРУ з проханням сприяти у виділенні додаткових коштів на проведення наукових досліджень в зоні відчуження.

 

Голова Ю.Б. Андреєв
Секретар П.В. Семикін