Громадська рада

ПРОТОКОЛ № 3 засідання Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Громадської ради

при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

27 вересня 2012 року
зал засідань Колегії МНС

м. Київ

Голова: Андреєв Ю.Б.

Секретар: Купрунець С.Я. (заміщує Глушко І.Б. – службова необхідність перебування в м. Чорнобиль)

Присутні (члени Громадської ради при ДАЗВ):

АНДРЕЄВ Юрій Борисович - Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», голова Громадської ради при ДАЗВ;
АНАНЕНКО Олексій Михайлович - Директор з інституційного розвитку Асоціації «Український ядерний форум»;
БОБРО Дмитро Геннадійович - Перший заступник Голови ДАЗВ;
КУПРУНЕЦЬ Сніжанна Ярославівна (замість ГЛУШКО Ірини Борисівни) - головний спеціаліст сектору організаційно-правових і кадрових питань, секретар Громадської ради;
ЗАКРЕВСЬКА Людмила Андріївна - Голова Міжнародного благодійного фонду «Діти Чорнобиля за виживання»;
САМОЙЛЕНКО Юрій Іванович - Голова Української екологічної асоціації «Зелений світ»;
СЕМИКІН Павло Володимирович - начальник відділу інформації та зовнішніх зв’язків ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»;
ЧЕРНЕНКО Олена Юріївна - завідувач сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю – помічник Голови ДАЗВ;
ТЕТЕРІН Микола Васильович - представник Атомпрофспілки у Чорнобильській об’єднаній організації – голова ради голів первинних профспілкових організацій Чорнобильської об’єднаної організації Атомпрофспілки.

Запрошені:
1. СОВА Світлана Іванівна - заступник начальника управління з питань реалізації Чорнобильських програм – начальник відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
2. КАТУНІН Євген Іванович – заступник генерального директора ДСП «Чорнобильська АЕС» з кадрів та режиму;
3. СТЕЛЬМАХ Дмитро Анатолійович – начальник відділу стратегічного планування ДСП «Чорнобильська АЕС»;
4. ОРЛОВ Максим Іванович – голова профспілки ДСП «Чорнобильська АЕС».

СЛУХАЛИ:
Порядок денний засідання Громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при ДАЗВ.

І. Про виведення зі складу членів Громадської ради при ДАЗВ
СЛУХАЛИ:
Андреєва Ю.Б., який запропонував вивести зі складу Громадської ради при ДАЗВ членів, які систематично без поважних причин не беруть участі в засіданнях.

ВИРІШИЛИ:
1. Вивести зі складу Громадської ради при ДАЗВ:
БАГІРОВА Едуарда Садиховича - Голову правління Міжнародної громадської організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України»;
ЗЕЛЕНЦОВА Олександра Миколайовича - Президента міжнародної громадської організації інвалідів Чорнобиля, які захворіли на гостру променеву хворобу «Промінь 5-2».
2. Звернутися до ДАЗВ щодо внесення відповідних змін до наказу від 23.11.2011 № 92.

ІІ. Забезпечення більш ефективного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення

СЛУХАЛИ:
Сову С.І., яка доповіла про стан справ щодо реалізації Законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
В обговоренні взяли участь члени та запрошені на засідання Громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати ДАЗВ підготувати та внести у встановленому порядку зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо:
заміни в статті 2 Закону обласних Рад, які подають пропозиції з перегляду меж зон радіоактивно забруднених територій, на уповноважений центральний орган виконавчої влади;
проведення розмежування категорій зон за дозовим критерієм.

ІІІ. Стратегія управління персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС»

СЛУХАЛИ:
Катуніна Є.І., який зробив доповідь про управління персоналом при переході від експлуатації до зняття з експлуатації енергоблоків ДСП «Чорнобильська АЕС».
В обговоренні взяли участь члени та запрошені на засідання Громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:
1. ДСП «Чорнобильська АЕС» оптимізувати кількість персоналу, що має бути залучений до робіт на майданчику на етапах консервації та витримки реакторних установок.
2. Розглянути на засіданні Громадської ради при ДАЗВ пропозиції ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо подальшого використання будівельних конструкцій і споруд після демонтажу з них обладнання та трубопроводів.

ІV. Обрання заступника голови Громадської ради при ДАЗВ

СЛУХАЛИ:
Андреєва Ю.Б., який запропонував кандидатуру Ананенка О.М. на посаду заступника голови Громадської ради при ДАЗВ.

ВИРІШИЛИ:
Обрали Ананенка О.М. на посаду заступника голови Громадської ради при ДАЗВ одноголосно.

Голова Ю. Б. Андреєв 
Секретар С. Я. Купрунець

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію