Інформацiя про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 02 квітня 2015 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

У рамках проекту спорудження НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

доставка на майданчик та комплектація основних конструкцій західної частини Арки;
монтаж металоконструкцій відкидних панелей Арки ОП-5-1, ОП-5-2, ОП-6;
монтаж елементів заповнення основних металоконструкцій західної частини Арки;
комплектація та монтаж прогонів для обшивки;
монтаж башти тип 3 (тимчасові конструкції) для спирання конструкцій Західної торцевої стіни;
попередня збірка та монтаж пакетів сталевого настилу обшивки, а також укладка утеплювача, монтаж мембрани EPDM, монтаж клипів опор, профілювання панелей Kalzip;
монтаж лісів та підготовка повітроводів системи вентиляції Арки до монтажу, монтаж повітроводів системи вентиляції Арки;

улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:

* технологічна будівля - улаштування стін та колон будівлі (монтаж арматури та опалубки, бетонування, догляд за бетоном);
* будівля електротехнічних пристроїв - улаштування стін будівлі (монтаж арматури та опалубки, бетонування, догляд за бетоном);

улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК (північна сторона):

* торцеві стіни Арки;
* шлюзи доступу пожежних підрозділів;
* стіни галереї шарнірних опор;
* басейни збору зливових вод;
* зовнішні підземні інженерні мережі.

Монтаж металоконструкцій західної частини Арки: змонтовано13790,045 тонни.

Монтаж металоконструкцій східної частини Арки: змонтовано 13284,82 тонни.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»

Державна корпорація «Українське державне об'єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольних нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

ЗВІТ
про стан виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» на 01.04.2015

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Донецький ДСК»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,3

0,6

-

0,3

0,2

714

2148

2148

ДСП «Київський ДМСК»

-

1,0

0,317

0,438

1,1

1,304

569

        4859

4701

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,2

0,4

-

0,8

0,9

-

1960

1960

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

-

0,013

0,096

0,125

98

1917

1942

ДСП «Харківський ДМСК»

6,3

8,0

14,7

0,12

0,2

0,2

2335

7000

7005

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
(ДСП «ЦППРВ»)

Підприємство виконувало роботи з  дезактивації спецодягу і автотранспорту та приймання РАВ від сторонніх організацій згідно з договорами.

На будівництві централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), розташованого на території комплексу виробництв «Вектор», виконувалися: основні загально-будівельні роботи (приміщення технологічної зони і зони зберігання, допоміжні приміщення); роботи з оснащення технологічної частини сховища; монтаж перевантажувального комплексу контейнерів; змонтовано внутрішні інженерні мережі та системи (електропостачання, опалення, водогін та каналізація).

Оброблено, систематизовано, узагальнено та введено до бази даних Системи обліку РАВ зони відчуження інформацію про РАВ, що надійшли на перезахоронення на ПЗРВ «Буряківка» при ліквідації тимчасових сховищ РАВ.
Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об'єктах підприємства, з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт)
на 29.03.2015

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3

-

577

-

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка»,м3

КПКВ 2408110

-

577

-

КПКВ 2408120

178,9

755

666,2

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,165

2,846

2,340

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів

85

1074

1074

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, кількість контрольних точок

129

1410

1410

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «ЧСК»)

ДСП «ЧСК» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов'язки  відповідно до планових завдань.

Змін радіаційних показників по основних об'єктах (повітря, поверхневі та підземні води) не виявлено, контрольні рівні об'ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання  не перевищені.

ДОВІДКА
про стан виконання основних заходів (робіт) відповідно до «Плану (Програми робіт) 2015 року на 30.03.2015

1. ВК РЕМ та РДК «Екоцентр» при проведенні радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій протягом звітного періоду загалом виконано 533 вимірювання та відібрано 58 проб.

2. Показники енерго-виробничого комплексу:

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал –  278;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11270;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8200.

3. Показники комплексу лісового господарства «Чорнобильська Пуща» - здійснення лісогосподарських заходів, заходів з охорони та захисту лісу, зокрема:

патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії для охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га – 240,6;
догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км – 0;
утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км – 57,5;
рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності:  га – 0,5 м3 – 230;
лісовідновлення, га – 46.

4. Показники комплексу громадського харчування:

забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 551.

5. Показники комплексу житлово-комунального господарства:

надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3155;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.

6. Показники комплексу з експлуатації водоохоронних споруд та систем - здійснення заходів щодо запобігання виносу радіонуклідів із зони відчуження водним шляхом, в т.ч. експлуатація та ремонтно-відновлювальні роботи, а саме:

технічне обслуговування водоохоронних споруд басейну р. Прип'ять, кількість обслуговувань – 17;
технічне обслуговування п'ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження, кількість обслуговувань – 37;
технічне обслуговування  насосних станцій, кількість обслуговувань – 4;
технічне обслуговування контрольно-спостережних свердловин, кількість обслуговувань – 31;
екологічний контроль і гідрологічне забезпечення водоохоронних заходів та нагляд за землями водного фонду, кількість обслуговувань – 3.

7. Показники комплексу з охорони зони відчуження та фізичного захисту:

комплекс з охорони об'єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об'єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів.

8. Показники комплексу телекомунікацій – надання послуг телефонного зв'язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:

усунуто  пошкоджень обладнання та мереж – 40;
проведено  ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв'язку – 12.

9. Показники комплексу транспортного забезпечення:

перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на що витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні вантажні перевезення витрачено 1900 машино-годин;
на автомобільні пасажирські перевезення витрачено 440 машино-годин;
на виконання диспетчерських функцій щодо координації здійснення обов'язкових заходів загальнозонного характеру витрачено 20 машино-годин.

10. Показники метрологічної служби:

Здійснено повірку 393 одиниць засобів вимірювальної техніки.

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження»
(ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

ДОВІДКА
про стан виконання ДП «ЦОТІЗ» основних заходів (робіт) на 02.04.2015

1. Відділ планування і аналізу виробничої діяльності

Найменування роботи
1. Аналіз виконання плану фінансування бюджетних програм, відповідальним за які Законом України «Про   Державний бюджет України на 2014 рік» визначене ДАЗВ
2. Підготовка довідки про залишок коштів на відкритих бюджетних рахунках підприємств-одержувачів бюджетних коштів до наради керівників підприємств
3. Надання інформації з погашення заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України, обов’язкових платежів державного та місцевих бюджетів до ДАЗВ 
4. Зведення щомісячної інформації про стан погашення заборгованості із заробітної плати працівникам  підприємств, що перебувають у сфері управління ДАЗВ, станом на 01.04.2015 
5. Підготовка довідки про залишок коштів на відкритих бюджетних рахунках підприємств-одержувачів  до наради керівників підприємств. 
6. Надання щотижневої інформації про стан виплати заробітної плати по ДП «ЦОТІЗ» до Іванківської райдержадміністрації 
7. Внесення змін до планів використання бюджетних коштів на 2015 рік. Підготовка довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2015 рік 
8. Аналіз плану використання бюджетних коштів на 2015 рік, з урахуванням внесених змін 
9. Коригування Програми робіт по ДП «ЦОТІЗ» відповідно змін до планів використання бюджетних коштів на 2015 рік
10. Підготовка та надання звітів про роботу відділу 
11. Вивчення нормативно-правових актів 
12. Надання методичної та практичної допомоги фахівцям підприємств зони відчуження з питань, що відносяться до компетенції відділу. 
13. Виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Підприємства, що стосуються його роботи, а також відповідних доручень начальника відділу 
14. Оперативне виконання завдань та доручень ДАЗВ щодо фінансово- економічної діяльності підприємств зони відчуження 
15. Коригування звіту про касове та фактичне використання бюджетних коштів відповідно до змін до планів використання бюджетних коштів на 2015 рік 
16. Оперативна підготовка заявки до Іванківського відділення Держказначейства на перерахунок готівки та платежів до бюджету підприємствам, які належать до сфери управління ДАЗВ 
17.Підготовка та надання розрахунку – обґрунтування до довідки від 05.03.2015 №1 «Про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2015 рік» до ДАЗВ   


2. Відділ інформації, зовнішніх зв'язків та зв'язків з громадськістю

Протягом звітного періоду фахівці відділу:

займалися підготовкою матеріалів для розміщення на  веб-сайті ДАЗВ;
виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ.

3. Відділ прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження

За даними відділу, з 24.03.2015 по 30.03.2015 зону відчуження відвідали 27 груп. Загальна кількість відвідувачів склала 297 осіб.

Державне спеціалізоване підприємство «Управління капітальним будівництвом зони  відчуження»
(ДСП «УКБЗВ»)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність ДСП «УКБЗВ» станом на 02.04.2015

1. Проект міжнародної технічної допомоги (МТД) «Будівництво централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на комплексі виробництв «Вектор» (ЦСВДІВ).

Проводилася робота:

спільно з ДАЗВ, підрядником,  експлуатуючою організацією та донором щодо підготовки документації для передачі на баланс витрат закінченого будівництвом об'єкта ЦСВДІВ;
з підрядником щодо оформлення довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) та актів приймання-передачі робочої документації, авторського нагляду за будівництвом ЦСВДІВ.

Крім того, направлено звітні документи за Iквартал 2015 року:

до бенефіціара (ДАЗВ) щодо використання коштів міжнародної технічної допомоги;
до Державної інспекції ядерного регулювання України щодо виконання умов ліцензування з будівництва сховищ для переробки і зберігання РАВ по проекту «Будівництво ЦСВДІВ».

2. Капітальне будівництво

Проект «Перша черга КВ «Вектор» - коригування»

Подані документи до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для реєстрації повідомлення про зміну даних в Дозволі на виконання будівельних робіт.

Проводилась робота з Проектувальником щодо надання обґрунтованих проектних даних для підтвердження вартості робіт, устаткування, виробів.

Направлені звітні документи за I квартал 2015 року до Державної інспекції ядерного регулювання України щодо виконання умов ліцензування з будівництва сховищ для захоронення РАВ по зазначеному проекту.

Проект «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів типу ВВЕР АЕС України»

Участь у проведенні наради щодо вирішення робочих питань, які пов'язані з розробкою проектно-кошторисної документації по будівництву ЦСВЯП, та взаємодії підприємств зони відчуження з представниками НАЕК «Енергоатом», ВП «Атомпроектінжиніринг», ДСП «ЦППРВ»,

3. Капітальний ремонт

Об'єкт «Капітальний ремонт будівлі по вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль Київської області»

Подані документи до ДП «Укрдержбудекспертиза» на проведення експертизикошторисної документації по об'єкту та підписання договору.

4. Поточний ремонт

Фахівці ДСП «УКБЗВ» провели роботу з:

обстеження будівель (заміри та опис обсягів робіт) з складанням дефектних актів;
розроблення та складання кошторисної документації по об'єктах поточного ремонту зони відчуження.

5. Технічний нагляд

Фахівці ДСП «УКБЗВ» постійно здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання загально-будівельних робіт на об'єктах поточного ремонту, капітального будівництва, якістю обладнання, матеріалів і виробів, контроль за станом носійних конструкцій на об'єктах «Будівництво ЦСВДІВ», «Перша черга КВ «Вектор» та відповідність їх робочій і проектній документації, нормативним документам.

6. Робота з охорони праці, техногенної, пожежної та радіаційної безпеки

Розробка та затвердження плану організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки на 2015 рік.

Контроль з виконання плану заходів з охорони праці.

Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про діяльність ДП «УЗФО ЧАЕС» станом  на 29.03.2015

Виробнича діяльність:

1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –120527.

2. Господарське забезпечення:

1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 7870054  м2, вивезення і утилізація ТПВ –  324  м3;

2) дезактивація спецодягу методом:

прання – 21276 кг;
хімчистки –918 кг.

3) транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ – 666,2м3.

Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф
(ДНЦЗКСТК)

Відповідно до Плану роботи ДАЗВ на 2015 рік упродовж звітного періоду Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф виконав такі роботи:

за результатами польових досліджень щодо підготовки городища літописного міста Чорнобиль до музеєфікації опрацювані виявлені у 2014 році матеріали, зокрема, зроблено науковий інвентарний опис 97 артефактів та графічне відтворення 10 артефактів (15 рисунків фрагментів кераміки);
здійснено аналіз та систематизацію 40 архівних документів на паперовій основі, зібраних у зоні відчуження (2011 – 2013 рр.), зроблено їх первинні реєстри;
розшифровано, доопрацьовано та систематизовано 15 год. (понад 16 друк. арк.) етнографічних архівних польових матеріалів з експедиції 2007 р.;
здійснено підбір матеріалів до рукопису народознавчої хрестоматії за темою «Звичаєве право»;
у зв'язку з продовженням поточного ремонту у Київському фондосховищі проведено систематизацію й упорядкування музейних пам'яток фондових груп «Дерево» та «Плетіння»;
розпочато підготовку технічних завдань до науково-дослідних робіт, виконання яких розпочнеться у 2015 році.

Крім того,  працівники сектору археології та пам'яткознавства ДНЦЗКСТК провели організаційні та підготовчі роботи і розпочали формування експозиції археологічної виставки «Скарби землі Чорнобильської» в Національному музеї історії України, а директор ДНЦЗКСТК Р.А. Омеляшко  взяв участь у підготовці проекту Закону України «Про нематеріальну культурну спадщину».

Порядок відвідування зони відчуження

Порядок та схема організації заходів щодо підготовки відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення

Детальніше...

Радіаційний стан у зоні відчуження

м. Прип'ять   95 мкР/год
м. Чорнобиль   17 мкР/год
ЧАЕС   435 мкР/год
Рудий ліс   182 мкР/год
с. Копачі   59 мкР/год
КПП "Дитятки"   11 мкР/год
ПЗРВ "Буряківка"   516 мкР/год
м. Київ   12 мкР/год

Детальніше...