Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства України
з управління зоною відчуження
від 05.07.2011 № 27

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію в Державному агентстві України 
з управління зоною відчуження

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає ДАЗВ або яка розміщується на офіційному веб-сайті ДАЗВ.
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ або посадовій особі, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДАЗВ, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю ДАЗВ або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє ДАЗВ, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування ДАЗВ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

30-ті роковини аварії на ЧАЕС

Інформаційні матеріали круглого столу

Інформаційні матеріали круглого столу від 29 січня 2016 р. на тему: «Стан та перспективи проведення наукових досліджень і розробок в зоні відчуження»

Детальніше...


Інформаційні матеріали круглого столу від 13 листопада 2015 р. на тему: «Зона відчуження: сьогодення та майбутнє».

Детальніше...

Порядок відвідування зони відчуження

Схема та порядок організації заходів щодо підготовки відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення

Детальніше...

Радіаційний стан у зоні відчуження

м. Прип'ять   95 мкР/год
м. Чорнобиль   21 мкР/год
ЧАЕС   435 мкР/год
Рудий ліс   182 мкР/год
с. Копачі   59 мкР/год
КПП "Дитятки"   11 мкР/год
ПЗРВ "Буряківка"   516 мкР/год
м. Київ   12 мкР/год

Детальніше...

 banner president
 
banner kmu
 
banner vru
 
banner menr
 
banner chaes
 
banner radon
 
banner cpprv