Інформаційні матеріали для ЗМІ

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» Комплекс виробництв «Вектор»

Створення комплексу виробництв «Вектор» було спричинене необхідністю мінімізації екологічної небезпеки, пов’язаною з територіями, радіоактивно забрудненими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Будівництво комплексу «Вектор» розпочалося у січні 1998 року відповідно до проектної документації, що пройшла Державну експертизу й була затверджена наказом МНС України від 16.06.1997 № 90.

Комплекс виробництв «Вектор» повинен забезпечувати:

перша черга – захоронення короткоіснуючих низько та середньоактивних радіоактивних відходів (РАВ), що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;

друга черга – преробка довгоіснуючих низько- та середньоактивних РАВ, довгострокове зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, а також тимчасове зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

На сьогодні комплекс виробництв «Вектор» включає:

Спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ-ЛОТЗ, прийняте в експлуатацію у 2008 р.), побудоване на кошти Єврокомісії. СОПСТРВ-ЛОТЗ розраховане на 55000 м3 РАВ та призначене для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ, що мають надходити з заводу з переробки твердих РАВ (ЗПТРВ) і цементованих рідких РАВ із заводу з переробки рідких РАВ (ЗПРРВ), розташованих на майданчику Чорнобильської АЕС.

Централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), побудоване за рахунок міжнародної технічної допомоги Міністерства енергетики та зміни клімату Великобританії та Єврокомісії. ЦСВДІВ призначене для приймання, ідентифікації, сортування, обробки, паспортизації, кондиціювання та подальшого зберігання відпрацьованих ДІВ закритого типу. Сховище розраховане на зберігання 500 тис. од. ДІВ загальною активністю до 1 млн. кюрі протягом 50 років.

Приповерхневе сховище твердих РАВ (ТРВ-1) розраховане на об’єм 9800 м3 РАВ, готовність 95 %.

Приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (ТРВ-2) – розраховане на 9400 м3 РАВ, готовність 85-90%.

Будівлю підготовки контейнерів до захоронення, санпропускник з лабораторією, мийку автотранспорту, інфраструктуру.

Тривають роботи з проектування сховищ другої черги комплексу виробництв «Вектор». Проходить експертизу проект будівництва приповерхневого сховища для високоактивних осклованих РАВ, які будуть повертатися із Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. На стадії проектування перебувають приповерхневе сховище для зберігання довгоіснуючих низько- і середньоактивних РАВ та приповерхневе сховище для зберігання високоактивних РАВ.