Інформаційні матеріали для ЗМІ

Новий безпечний конфаймент

Новий безпечний конфайнмент – це багатофункціональний комплекс для перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.

Згідно з концептуальним проектом, до складу НБК входить:

- основна споруда, яка включає арочну конструкцію, проліт якої в напрямі північ-південь складає 257,44 м, висота 108,39 м, довжина 150 м, фундаменти, західну і східну торцеві стіни, необхідні забезпечуючі та допоміжні системи;
- технологічний корпус, який включає ділянки дезактивації, фрагментації і упакування, саншлюзи, майстерні та інші технологічні приміщення;
- допоміжні споруди.

Основні функції НБК:

1. Обмеження радіаційного впливу на населення, персонал і навколишнє середовище встановленими межами, як за умови нормальної експлуатації об'єкта «Укриття», так і у разі порушення нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій, включаючи аварії в процесі демонтажу нестабільних конструкцій і майбутнього поводження з паливовмісними матеріалами (ПВМ) і радіоактивними відходами (РАВ).

2. Обмеження розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, які знаходяться усередині ОУ.

3. Технологічне забезпечення, тобто створення умов для демонтажу нестабільних конструкцій, майбутнього вилучення ПВМ і РАВ, видалення накопиченої води, забезпечення виконання заходів щодо контролю і технічного обслуговування об'єкта «Укриття» та його проммайданчика.

4. Контроль всіх параметрів стану об'єкта «Укриття» і управління технологічними процесами.

5. Фізичний захист, тобто недопущення несанкціонованого доступу до ПВМ і РАВ та забезпечення функціонування системи гарантій МАГАТЕ.

Шляхом будівництва НБК досягається:

- підвищення рівня радіаційної безпеки; цілісність оболонки НБК обмежує радіаційний вплив на населення, персонал і навколишнє середовище на період експлуатації 100 років;
- зменшення вірогідності аварійного обвалення за рахунок демонтажу нестабільних конструкцій;
- зменшення наслідків аварійного обвалення за рахунок захисних і несучих конструкцій та систем контролю усередині НБК;
- підвищення ядерної безпеки ОУ за рахунок виключення попадання атмосферної вологи на скупчення ПВМ, що значно знижує ризик виникнення ланцюгової самопідтримуваної реакції;
- забезпечення реалізації стратегії перетворення ОУ в екологічно безпечну систему за рахунок довговічності конструкцій НБК, можливості здійснення демонтажу нестабільних конструкцій існуючого "Укриття" і вилучення паливовмісних матеріалів.