Інформаційні матеріали

Інформаційні матеріали міжнародного семінару з передової практики зв’язків з громадкістю в разі серйозних інцидентів на об’єктах критичної інфраструктури, включаючи ядерні або радіаційні надзвичайні ситуації.

Доповіді учасників:

ppt icon «Сучасний радіологічний стан чорнобильських територій: про що і як інформувати населення» – доповідач - Кашпаров В.О., к.ф.-м.н., д.б.н., проф., директор УНДІ сільськогосподарської радіології НУБіП
 ppt icon «Вимоги міжнародних стандартів безпеки щодо захисту та безпеки у надзвичайних ситуаціях опромінення» - доповідач - Берковський В.Б., к.б.н., виконавчий директор НДІ радіаційного захисту АТНУ
 ppt icon «Спілкування з питань радіаційних ризиків: сучасні засади і досвід України» - доповідач – Павленко Т.О., д.б.н., проф., завідувач лабораторії радіаційного захисту ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва» НАМНУ
 ppt icon «Білорусь і Чорнобиль: 31 рік потому» - доповідач – Семяненя І.М., д.м.н., проф., Начальник відділу науковогот забезпечення і міжнародного співробітництва Департаменту по ліквідації насвлідків катастрофи на Чорнобильській АЕС МНС Республіки Білорусь
 pdf icon «Досвід Центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи м. Коростеня» - доповідач – Пінська Л.О., заступник директора Центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи м. Коростеня

Зміни в системі класифікації РАВ в Україні. Характеризація радіоактивних відходів, як засіб забезпечення безпеки і ефективності витрат при поводженні з РАВ

Доповіді учасників:

ppt icon "Щодо удосконалення класифікації РАВ в Україні з метою забезпечення їх захоронення"- доповідач Шибецький Ю.О. - Старший науковий співробітник в Науково-інженерному центрі радіогідро-геоекологічних полігонних досліджень НАН України
 ppt icon "До питання характеризації РАВ в Україні" - доповідач - Кірєєв С.І. - Генеральний директор ДСП «Екоцентр»
 ppt icon "Досвід ДСП "Екоцентр" у характеризації РАВ" - доповідач - Балашевська Ю.В. - Начальник центральної аналітичної лабораторії
 ppt icon "Характеризація радіоактивних відходів при захороненні у сховищах ДСП "ЦППРВ"" - доповідач - Антропов В.М. - Начальник Науково-інформаційного центру управління РАВ

PDF document 48

Рішення круглого столу "Зміни в системі клвсифікації РАВ в Україні. Характеризація радіоактивних відходів, як засіб забезпечення безпеки і ефективності витрат при поводженні з РАВ" 

Інформаційні матеріали круглого столу від 10 січня 2017р.

Доповіді учасників

ppt icon «Політика України щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: історія формування, проблеми реалізації та перспективи підвищення її ефективності» - доповідач – Насвіт Олег Ілліодорович – старший науковий співробітник Націанального іституту стратегічних досліджень
 ppt icon «Сучасний радіологічний стан чорнобильських територій» - доповідач – Кашпаров Валерій Олександрович – Директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України
 ppt icon «Вимоги нових Міжнародних стандартів безпеки та зобов’язання України з їх імплементації» - доповідач – Берковський Володимир Борисович – Директор виконавчого Інституту радіаційного захисту Академії технологічних наук України

 

Інформаційні матеріали круглого столу від 11 березня 2016р

Берковський Володимир Борисович - заступник Генерального директора Інституту радіаційного захисту АТНУ»

 

DSC 0152

Доповідь на тему: «Організація зони промислового використання та її вплив при проведенні оцінки безпеки сховищ»


ppt icon

Шибецький Юрій Олександрович - старший науковий співробітник НІЦ радіогідрогеоекологічних досліджень НАНУ, кандидат геолого-мінералогічних наук»

 

DSC 0159

Доповідь на тему: «Впровадження нової класифікації радіоактивних відходів»


ppt icon

Шестопалов В’ячеслав Михайлович - директор НІЦ радіогідрогеоекологічних досліджень НАНУ, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАНУ»

 

DSC 0177

Доповідь на тему: «Перспективи створення в зоні відчуження геологічних сховищ радіоактивних відходів»


ppt icon

Рейхтман Юрій Ісайович - заступник директора ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»»

 

DSC 0194

Доповідь на тему: «Захоронення радіоактивних відходів та напрями розвитку Комплексу виробництв «Вектор»


ppt icon

Зінкевич Любов Іванівна - начальник Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами ДАЗВ»

 

DSC 0215

Доповідь на тему: «Міжнародний досвід фінансування поводження з РАВ та стан в Україні»


ppt icon

Даценко Володимир Юрійович - начальник відділу безпеки поводження з РАВ Управління безпеки поводження з РАВ Держатомрегулювання»

 

DSC 0227

Доповідь на тему: «Регулювання поводження з РАВ»


ppt icon

Скомарохов Олександр Іванович - заступник директора з технічних питань (поводження з РАВ)»

 

DSC 0241

Доповідь на тему: «Можливості ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо переробки РАВ»


ppt icon

Рудько Володимир Михайлович - завідувач відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАНУ»

 

DSC 0254

Доповідь на тему: «Поводження з радіоактивними відходами та паливовмісними масами при демонтажі нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття»


ppt icon

Перевозник Володимир Олександрович - заступник генерального директора – технічний директор Державної Корпорації «Українське державне об’єднання «Радон»»

 

DSC 0274

Доповідь на тему: «Поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання»


 

Інформаційні матеріали круглого столу від 29 січня 2016р.

Доповіді учасників

ppt icon Бондарьков Михайло Дмитрович Генеральний директор ДНДУ «Чорнобильський центр», доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук - «Наука в Чорнобильській зоні відчуження: як було, як є, як має бути»
 ppt icon Шестопалов В’ячеслав Михайлович Директор НІЦ радіогідрогеоекологічних досліджень НАНУ, доктор геолого- мінералогічних наук, професор, академік НАНУ - «Про деякі «нові ризики» та перспективи Чорнобильської зони відчуження»
 ppt icon Кашпаров Валерій Олександрович Директор УНДІ сільгоспрадіології Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної комісії з радіаційного захисту населення України - «Стратегія досліджень в галузі радіоекології»
ppt icon Кутлахмедов Юрій Олексійович Старший науковий співробітник, завідувач лабораторією радіоекологічної надійності біосистем Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ, доктор біологічних наук, професор - «Можливі шляхи управління та контролю радіаційної безпеки зони відчуження ЧАЕС для персоналу та населення на пов’язаних територіях»
  Носовський Анатолій Володимирович В. о. директора Інституту проблем безпеки АЕС НАНУ, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ - «Наукові аспекти зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему»
ppt icon Гащак Сергій Петрович Заступник з науки директора Міжнародної радіоекологічної лабораторії Чорнобильського центру, кандидат біологічних наук - «Сучасний стан досліджень загальної та радіаційної екології біоценозів Чорнобильської зони відчуження»
ppt icon Зібцев Сергій Вікторович Професор кафедри лісництва Інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України, Глава Регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж, професор, доктор сільськогосподарських наук - «Лісівничі та лісопірологічні дослідження у зоні відчуження: поточний стан та перспективи»
ppt icon Ольховик Юрій Олександрович Заступник директора з наукової роботи Інституту геохімії навколишнього середовища НАНУ та МНС України - «Розвиток наукових досліджень у Чорнобильській зоні відчуження»
ppt icon Осколков Борис Якович Керівник відділу промислової екології та експертиз Міжнародної радіоекологічної лабораторії Чорнобильського центру, кандидат технічних наук - «Науковий супровід діяльності щодо поводження з РАВ в Чорнобильській зоні відчуження»
  Шибецький Юрій Олександрович Старший науковий співробітник НІЦ радіогідрогеоекологічних досліджень НАНУ, кандидат геолого-мінералогічних наук - «Наукові проблеми геологічного захоронення РАВ»
ppt icon Насвіт Олег Іліодорович Завідувач сектору екологічної та техногенної безпеки відділу енергетичної, транспортно-комунікаційної, екологічної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України - «Модель організації наукової підтримки заходів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи»
ppt icon Кірєєв Сергій Іванович В. о. генерального директора ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» - «Наукові дослідження в зоні відчуження: історія, необхідність та перспективи»

PDF document 48
РІШЕННЯ 
круглого столу «Стан та перспективи проведення наукових досліджень і
розробок у зоні відчуження»

 • 1
 • 2
 • 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

  Тел.: (044) 594-82-42
  Факс: (044) 594-82-45

  dazv@dazv.gov.ua

  Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію Повідом про корупцію