ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 14.09.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 14.09.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка:
монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання і каналізації;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Тривають підготовчі роботи та випробування системи основних кранів. Завершуються роботи з улаштування зовнішньої та внутрішньої обшивки.
Тривають роботи з системою вентиляції Арки (монтаж повітроводів і вентиляційного обладнання в північному вентцентрі, південному вентцентрі та технологічній будівлі); продовжується монтаж герметизуючої мембрани.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди:
ТБ: завершення робіт з улаштування фасаду східної частини будівлі; монтаж кабельних коробів, прокладання кабелю; монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж повітроводів системи вентиляції; шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі; монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій; підготовка до випробувань захватів для контейнерів РАВ за допомогою 20-тонного крана.

Будівля електротехнічних пристроїв – монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж електричного обладнання; початок монтажних робіт систем гарячого водопостачання та теплопостачання.

Шлюз доступу пожежних підрозділів – монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, улаштування зовнішнього фасаду.

Насосна станція пожежогасіння – електромонтажні роботи.

Очисні споруди і насосна станція зливової каналізації – завершення монтажу резервуарів очисних споруд; зворотня відсипка  піском з пошаровим ущільненням; підготовка до випробувань.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК – монтаж трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; улаштування майданчика південної галереї шарнірних опор у машинному залі: демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

Улаштування доріг і тротуарів у локальній зоні – 85 %.

Хід будівництва СВЯП-2 станом на 6.09.2017

Будівля установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ):
завершено монтаж кронштейна енкодера крана SFP-CR-01;
завершено монтаж датчиків та кронштейнів для відеокамер на крані SFP-CR-07;
триває монтаж вставок для маніпуляторів та захисних чохлів маніпуляторів;
отримано підтвердження про прийнятність монтажу машини для заміни дисків апарату різання; виконано обварку приварних пластин;
триває:
розключення та налаштування щитів автоматики КВПіА обладнання СПГО;
встановлення щитового обладнання МАГАТЕ;
фінішне оздоблення приміщень;
маркування технологічних трубопроводів;
монтаж первинних засобів пожежогасіння.

Також на об'єкті:
виконуються регламентні роботи з благоустрою будмайданчика, а саме:
прополювання щебеневих покриттів, скошування трави, полив, підтримання в чистоті асфальтових покриттів.

Тривають:
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи по основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;
індивідуальні випробування системи відеоспостереження за технологічним процесом;
індивідуальні випробування проточної та витяжної загальнообмінних систем вентиляції;
попередні автономні випробування СКУТП системи поводження з ТП, ДСЕП, ТРО;
індивідуальні випробування воріт підйомних приміщення 119 MIS-LD-04;
індивідуальні (автономні) випробування систем фізичного та радіаційного контролю.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом на роботах було задіяно 197 осіб. Для виконання завдань використовувалась також 1 одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП  «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на   непідконтрольній   нині   українській   владі   території   (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 14.09.2017 

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,8

3,15

-

0,9

0,9

217

5953

5953

ДСП «Київський ДМСК»

-

2,3

2,670

-

2,2

2,353

195

14473

12955

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,3

0,3

0,1

2,5

2,5

139

5552

5552

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,009

-

0,339

0,508

152

5658

5658

ДСП «Харківський ДМСК»

-

37,0

61,7

-

0,45

0,45

-

21200

21200


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 14.09.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері  поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 11 робіт та виконує 9 робіт. За госпрозрахункові кошти виконано 3 договірні роботи, виконуються ще 4.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 11.09.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

192,3

3200

3236,8

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

192,3

3200

3236,8

КПКВ 2408120

284,4

3465

3391,5

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

299

1101

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

10,01

53

43,68

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,221

7,777

7,964

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

120

4124

4124

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

3350

3350


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 11.09.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 9500;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7140.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 488.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 122 м3;
прання постільної білизни – 741 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
охорона об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 21;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 7.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 192 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 352 машино-години;
на автомобільні перевезення витрачено 2756 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 182 машино-години.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 448 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 11.09.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень КР не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень контрольного рівня (КР) радіоактивного забруднення автотранспорту, персоналу, території не зафіксовано.
У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. Перевищень КР зовнішнього опромінення персоналу та внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці. 

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

38

1294

925

лабораторних вимірювань

231

9839

6801

оброблених індивідуальних дозиметрів

430

24700

16930

вимірювань на ЛВЛ

103

3100

1850

відібраних проб

122

4362

3131

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

8

401

280

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

10

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

19

651

453

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

115

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

3

22

10!

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

31

818

576

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

3

378

319

тампонаж колодязів

25

110

78

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

4

116

97

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

0

15

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 14.09.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 78 делегацій;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 33 вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 16-ти пересувних джерел викиду засобів ДСП «Екоцентр»;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження та підготували:
пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти),
інформацію для ДАЗВ з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 30-х актів;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях центру телекомунікацій ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, позапланово провели 12 фізико-хімічних досліджень умов праці на п’яти робочих місцях для атестації лабораторії метрологічної служби ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки у чотирьох працівників, провели інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки для п’ятьох осіб, які будуть супроводжувати відвідувачів об’єктів зони відчуження, підготували проекти наказу по ДАЗВ та службову по підприємству, продовжили відомчу комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки на ДСП «Північна Пуща».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 14.09.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

277

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

11

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

19,5

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

1,69/1290

Лісовідновлення, га

-

З 7 по 06 вересня 2017 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та водний транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 14.09.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня проводили етнографічні польові дослідження та здійснювали опрацювання історико-етногафічних матеріалів, отриманих під час експедицій 2016 – 2017 років:

розшифровано та систематизовано 6,5 годин польових аудіозаписів та виконано науковий інвентарний опис 18-х музейних предметів із експедиції 2016 р. до населених пунктів Маневицького району Волинської області;

зроблено 5 аналітичних оглядів за результатами наукового обстеження сіл Ріпкинського району Чернігівської області у 2017 р. та підготовлено до інвентарного опису 50 предметів музейного значення, виявлених у вказаній експедиції;

зроблено 5 планів археологічного розкопу городища літописного міста Чорнобиль у 2017 р.;

у межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся” та “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” триває формування рукописів монографічних досліджень;
здійснюється розробка робочої документації на створення програмного продукту Чорнобильського науково-інформаційного фонду;

проведено збір польових етнографічних матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся: обстежено 12 сіл Овруцького району Житомирської області, записано 36 годин етнографічної інформації від 56-ти респондентів, зроблено понад 200 фото.

Виконано роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду МАНКУП:

введено до страхового фонду аудіодокументів 30 годин та до фонду користування 50 годин аудіозаписів із експедицій 2013 та 2016 років;

проведено профілактичні заходи щодо збереження 10 відеокасет.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:

проведено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації на 200 археологічних музейних предметів, виявлених під час розкопок Чорнобильського городища у 2014 – 2015 роках, і 45 музейних пам’яток, виявлених під час дослідження комплексу пам’яток “Великий Дивлин” у 2011 році;

триває формування електронної бази даних археологічних музейних предметів основного фонду – введено облікові дані на 200 музейних предметів;

зроблено профілактичну консервацію 23-х музейних пам’яток фондової групи “Тканина” та дезинсекційно-консерваційні заходи щодо збереження 5-х музейних предметів фондової групи “Дерево”.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 14.09.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Триває підготовка тендерної документації щодо закупівлі робіт по об’єкту “Реконструкція ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.

Укладено договір на виконання робіт «під ключ» щодо ліквідаційного тампонажу (реконструкції) 4-х та 6-ти артезіанських свердловин.

Підприємство спільно з корпорацією “Укртрансбуд” продовжує роботу щодо супроводу проходження державної експертизи проектної документації за об’єктом з будівництва сховища № 21А.

Отримано експертні звіти щодо розгляду проектної документації за проектами “Реконструкція (консервація) сховища № 21 ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області” від 12.09.2017 № 00-1028-17/ПБ та “Реконструкція (консервація) сховища № З0 ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області” від 12.09.2017 № 00-1029-17/ПБ.

Продовжуються роботи з Державною архітектурно-будівельною інспекцію щодо отримання дозволів на виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту зони відчуження відповідно до скоригованого переліку об’єктів капітального ремонту на 2017 рік. Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту.

Виконуються роботи щодо опрацювання проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство
«Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 11.09.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 408 963.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 22 365 200 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 805 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 65 302 кг;
хімчистки – 2737 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 2645 м3; на МТСТМ – 2764 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію