ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 5.10.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 20.09.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка:
монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання і каналізації;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Тривають підготовчі роботи та випробування системи основних кранів. Завершуються роботи з улаштування зовнішньої та внутрішньої обшивки.

Тривають роботи з системою вентиляції Арки (монтаж повітроводів і вентиляційного обладнання в північному вентцентрі, південному вентцентрі та технологічній будівлі); продовжується монтаж герметизуючої мембрани.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди:

ТБ: завершення робіт з улаштування фасаду східної частини будівлі; монтаж кабельних коробів, прокладання кабелю; монтаж воріт; монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж повітроводів системи вентиляції; шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі; монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій; підготовка до випробувань захватів для контейнерів РАВ за допомогою 20-тонного крана.

Будівля електротехнічних пристроїв – монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж електричного обладнання; тривають монтажні роботи систем гарячого водопостачання та теплопостачання.

Шлюз доступу пожежних підрозділів – монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, улаштування зовнішнього фасаду, внутрішнє облаштування.

Насосна станція пожежогасіння – завершення внутрішнього облаштування.

Очисні споруди і насосна станція зливової каналізації – зворотня відсипка каналізаційної станції піском з пошаровим ущільненням.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК – завершення монтажу трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

Улаштування доріг і тротуарів у локальній зоні – 87 %.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 4.10.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,8

3,15

-

0,9

0,9

100

6453

6453

ДСП «Київський ДМСК»

0,275

2,4

2,988

0,015

2,4

2,694

87

16148

14560

ДСП «Львівський ДМСК»

0,2

0,5

0,5

0,05

2,7

2,7

82

5881

5881

ДСП «Одеський ДМСК»

0,046

-

0,055

0,020

0,37

0,541

154

6120

6120

ДСП «Харківський ДМСК»

-

37,0

90,7

-

0,55

0,55

-

23850

23850


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 4.10.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 12 робіт та виконує 8 робіт. За госпрозрахункові кошти виконано 7 договірних робіт, виконуються ще 2.


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 2.10.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 9080;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 6800.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 573.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 105 м3;
прання постільної білизни – 458 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 34;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 8.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 139 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 282 машино-години;
на автомобільні перевезення витрачено 2612 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 166 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 403 одиниці засобів вимірювальної техніки.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

 

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 2.10.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР радіоактивного забруднення автотранспорту, персоналу, території не зафіксовано.
У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. Зафіксовано два випадки перевищень КР зовнішнього опромінення персоналу та внутрішнього вмісту радіонуклідів у організмі людини.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

14

1294

1003

лабораторних вимірювань

228

9839

7456

оброблених індивідуальних дозиметрів

487

24700

18400

вимірювань на ЛВЛ

86

3100

2104

відібраних проб

121

4362

3482

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

7

401

299

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

10

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

16

651

506

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

16

230

154

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

12

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

11

818

633

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

0

378

319

тампонаж колодязів

0

110

110

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

0

116

107

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

0

15

10


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 05.10.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 2 вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 1-го пересувного джерела викиду засобів ДСП «УКБЗВ»;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти);

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 21-го акта;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях ЕВЦ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили 4 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища; підготували проект договору про надання медичних послуг з ДЗ «ЦСМД ЗВ МОЗ України» та список працівників підприємства, які підлягають періодичному медичному огляду у 2017 році; провели перевірку знань з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки одному працівнику; закінчили відомчу комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки на ДСП «Північна Пуща»; взяли участь у роботі комісії підприємства з обстеження та визначення технічного стану будівлі у м. Чорнобиль по вул. Радянська, 9; взяли участь у перевірці стану готовності захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів підприємств сфери управління ДАЗВ, розташованих у зоні відчуження;

відділ цивільного захисту та спецроботи на виконання окремого доручення ДАЗВ від 15.09.2017 № Д-58 «Про проведення перевірки захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів» склали проект акта перевірки за підсумками готовності захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів підприємств сфери управління ДАЗВ, розташованих у зоні відчуження, до використання за призначенням; 4 жовтня взяли участь у міжвідомчій нараді, яка проводилась в адміністративній будівлі ДСНС України. На нараді обговорювався проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 5.10.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

128.5

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

35

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

35

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

4.32/641.3

Лісовідновлення, га

-

З 28 вересня по 4 жовтня 2017 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та водний транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 5.10.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом звітного періоду здійснювали опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій до постраждалих районів Українського Полісся, а також опрацювання і збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся (МАНКУП), зокрема:

розшифровано та систематизовано 8 годин польових аудіозаписів, виконано науковий інвентарний опис 25-ти музейних предметів із експедиції 2016 р. до населених пунктів Маневицького району Волинської області; підготовлено до інвентарного опису 50 предметів музейного значення, виявлених в експедиції до постраждалих сіл Ріпкинського району Чернігівської області у 2017 р.;

зроблено графічне відтворення 15-ти фрагментів кераміки, виявлених під час археологічного дослідження городища літописного міста Чорнобиль у 2017 році;

триває опрацювання польових матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся – систематизовано у структурно-типологічні таблиці обрядових явищ 5 годин аудіоінформації з експедиції 2017 р. до постраждалих сіл Житомирського Полісся (“Овруч-2017”);

у межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся” та “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” триває формування рукописів монографічних досліджень;

здійснюється розробка робочої документації та створення програмного продукту Чорнобильського науково-інформаційного фонду;

опрацьовано та підготовлено до експертизи цінності 300 архівних документів на паперовій основі, зібраних у зоні відчуження під час експедицій 1999 – 2010 рр.;

здійснювався екскурсійний супровід виставкової експозиції “Пам’ять про отчий край” (м. Чорнобиль).

Виконано роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду МАНКУП:
конвертовано та введено до страхового фонду аудіодокументів 154,5 годин аудіозаписів із експедицій “Березне-2013”, “Маневичі-2016”, “Ріпки-2017”, а також переведено у цифровий формат “Wave” та введено до страхового фонду 18 годин аналогового аудіозапису (12 касет) із експедицій “Макарів-2013”, “Іванків-2013”.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів МАНКУП ДНЦЗКСТК:
проведено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації на 400 археологічних музейних предметів, виявлених під час розкопок Чорнобильського городища у 2014 – 2016 рр., облікові дані внесено до електронної бази даних археологічних музейних предметів;
зроблено профілактичну консервацію 29-ти музейних пам’яток фондових груп “Одяг”, “Тканина” та вжито дезинсекційно-консерваційних заходів щодо збереження 14 музейних предметів фондової групи “Дерево”;
проводиться реставрація скрині Д-4712.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 2.10.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 447 849.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 24 324 596 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 880 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 71 008 кг;
хімчистки – 2992 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 3313 м3; на МТСТМ – 2764 м3.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію