ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 11.02.2016)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 11.02.2016

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

поставка металоконструкцій на майданчик;
монтаж решіток підлоги Північного гаража (третинні конструкції);
монтаж спеціальних дверей Арки;
монтаж шарнірів відкидної панелі TP-4;
підготовка до монтажу вторинних та третинних металоконструкцій Західної частини Арки;
монтаж прогонів внутрішньої та зовнішньої обшивки;
монтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки;
система вентиляції (підготовка повітроводів до монтажу, монтаж повітроводів, монтаж опор та риштувань);
монтаж системи основних кранів:
* зворотня збірка східного моста СОК (монтаж електричної та механічної частин),
* монтаж кабельних опор та коробів всередині гаража ТО Арки,
* монтаж підкранових шляхів СОК (підготовка, регулювання та монтаж);
улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
* технологічна будівля - улаштування стін та перекриття (армування, опалубка, бетонування),
* будівля електротехнічних пристроїв - монтаж кабельних опор, лотків та трансформаторів,
* шлюз доступу пожежних підрозділів - улаштування стін (армування, опалубка, бетонування),
* насосна станція пожежогасіння - армування стін будівлі, монтаж опалубки, бетонування,
* центральний щит контролю та управління - улаштування стін (армування, опалубка, бетонування);
улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
* зовнішні кабельні траси,
* зовнішні, підземні інженерні мережі,
* басейн збору зливових вод.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольних нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

ЗВІТ
про стан виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» на 10.02.2016

 Підприємство (спецкомбінат) Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове
зберігання та захоронення
радіоактивних відходів і
відпрацьованих ДІВ, тонн
 Дезактивація спецодягу
та ЗІЗ, тонн
Дозиметричне та
радіометричне вимірювання,
кількість вимірів
За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Донецький ДСК» - - - - - - - - -
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - - - - 0,1 0,1 143 715 715
ДСП «Київський ДМСК» 0,729 0,2 0,729 - 0,6 0,13 379 1256 1653
ДСП «Львівський ДМСК» - 0,3 1,0 0,1 0,3 0,3 227 880 880
ДСП «Одеський ДМСК» - - - - 0,03 0,027 154 794 794
ДСП «Харківський ДМСК» - - - - - - - 2650 2650

 


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з
поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) на 07.02.2016

1. Проводилися приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ з заводу по переробці рідких РАВ ДСП «Чорнобильська АЕС» та проводиться приймання РАВ від ДСП «Харківський ДСМК»;

завершено всі будівельні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи зі спорудження централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) та проводиться відпрацювання технології поводження з ВДІВ в режимі реальної експлуатації, виконується усунення дрібних недоліків, виявлених в ході відпрацювання технології, проводиться тренування експлуатаційного персоналу, проведено комплексні випробування роботи обладнання.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 Вид заходів (робіт) За
звітний
період
З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 -    
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 -    
КПКВ 2408120 162   410
Захоронення РАВ на
КВ «Вектор» (КПКВ 2408090), м3
-    
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,347   1,353
Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»
Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць
112   582
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 129   645

 


Державне підприємство «Науково-технічний центр
дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними
відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання»
(ДП «НТЦ КПРВ»)

Звіт з виконання виробничої діяльності станом на 08.02.2016

Проектні роботи Вартість (тис. грн.) % виконання
 Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, у тому числі:
1. Проведення робіт з дообстеження пунктів збору відходів дезактивації Житомирської області, Народицького району (за межами зони відчуження) для прийняття рішень щодо їх реабілітації 475,0 5
2. Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. Робоча документація 1118,5 9
3. Аналіз стану ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС»  та розробка пропозицій з підвищення його безпеки 351,0 13
4. Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції ПЗРВ «Буряківка» з урахуванням зауважень результатів експертизи ЗАБ існуючого ПЗРВ «Буряківка» та ЗАБ після його реконструкції 632,0 5
5. Розробка РКД комірки модуля сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 105,0 10
6. Розробка РКД шлюзу перевантажувального для радіаційно- захисної камери сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 260,0 6
7. Капітальний ремонт та реконструкція існуючих будівель та споруд за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 24Б. Робоча документація  217,7 17

 


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «ЧСК»)

ДСП «ЧСК» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Змін радіаційних показників по основних об’єктах (повітря, поверхневі та підземні води) не виявлено, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

ДОВІДКА
про стан виконання основних заходів (робіт) на 07.02.2016

1. ВК РЕМ та РДК «Екоцентр» при проведенні радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій протягом звітного періоду загалом виконано 823 вимірювання та відібрано 52 проби.
2. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 822;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 12210;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 9080.
3. Показники відділення лісового господарства «Чорнобильська Пуща» - здійснення лісогосподарських заходів, заходів з охорони та захисту лісу, зокрема:
патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії для охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га – 240,6;
догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км – 0;
утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км – 57,5;
рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності: га –0; м3 – 0;
лісовідновлення, га – 0.
4. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 416.
5. Показники відділення житлово-комунального господарства:
надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3211;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
6. Показники відділення з експлуатації водоохоронних споруд та систем - здійснення заходів щодо запобігання виносу радіонуклідів із зони відчуження водним шляхом, в т.ч. експлуатація та ремонтно-відновлювальні роботи, а саме:
технічне обслуговування водоохоронних споруд басейну р. Прип’ять, кількість обслуговувань – 12;
технічне обслуговування п’ятьох меліоративних систем у зоні відчуження, кількість обслуговувань – 10;
технічне обслуговування насосних станцій, кількість обслуговувань – 3;
технічне обслуговування контрольно-спостережних свердловин, кількість обслуговувань – 34;
екологічний контроль і гідрологічне забезпечення водоохоронних заходів та нагляд за землями водного фонду, кількість обслуговувань – 2.
7. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів.
8. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 42;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 8.
9. Показники комплексу транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на завершувальні роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2038 машино-годин;
на автомобільні пасажирські перевезення витрачено 292 машино-години;
на виконання диспетчерських функцій щодо координації здійснення обов’язкових заходів загальнозонного характеру витрачено 0 машино-годин.
10. Показники метрологічної служби:
Повірено 470 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і
інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 11.02.2016 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду фахівці Служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ, підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані.

За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження Служби інформації та зовнішніх зв’язків, з 03 по 09 лютого 2016 р. зону відчуження відвідала 21 група. Загальна кількість відвідувачів – 105 осіб.

За звітний фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 27 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях працівників ДСП «ЦППРВ».

Відділ з охорони навколишнього середовища за звітний період провів 30 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 20 автотранстпортних засобів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та ДСП «УКБЗВ».

За звітний період відділом цивільного захисту та спецроботи розроблено та затверджено директором Підприємства план проведення занять з окремих питань цивільного захисту з персоналом ДП «ЦОТІЗ» на 16 лютого 2016 року на тему: «Поширення вірусних та інфекційних хвороб серед персоналу (населення) сьогодні. Джерела збудників вірусів та інфекцій. Основні механізми передавання збудників вірусів та інфекцій. Правила поведінки в осередках вірусних та інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах. Порядок дій при отриманні сигналу оповіщення цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!». 11 лютого 2016 року згідно з планом-графіком фахівці відділу взяли участь у проведенні комплексної технічної перевірки апаратури системи оповіщення цивільного захисту Київської області з подачею всіх команд.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня продовжували опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час минулорічних експедицій до постраждалих районів Українського Полісся та місць дислокації переселенців із зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення (робота велася в межах виконання перехідних на 2016 рік науково-дослідних робіт), а саме:

здійснено розшифрування та опрацювання аудіозаписів, утворених під час експедиції 2015 р. до Любешівського району Волинської області (9 год / близько 10 друк. арк.), проведено науковий інвентарний опис 20 предметів музейного значення;

опрацьовано та систематизовано 18 год. польових аудіоматеріалів, записаних у середовищі переселенців із зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, під час експедицій щодо збору матеріалів до Атласу традиційних народних обрядів Середнього Полісся;

триває створення словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темою “Поховальна обрядовість”;

проведено камеральну обробку та науковий інвентарний опис 45 одиниць кераміки за результатами дослідження городища літописного міста Чорнобиль;

розпочато укладання картосхем метеорологічних знань та вірувань на Середньому Поліссі;

розпочато формування структури 2 розділу за НДР “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” та “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся”;

розпочато аналітичний огляд потенційних інформаційних ресурсів формування Чорнобильського інформаційного фонду етнокультурної спадщини;

проведено засідання Вченої ради ДНЦЗКСТК.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування
об’єктів Чорнобильської АЕС» (ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформаційна довідка станом  на 07.02.2016

Виробнича діяльність:

1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –47270.

2. Господарське забезпечення:

1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 3318288 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 100 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 7776 кг;
хімчистки – 340 кг.
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ – 384,0 м3.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію