ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 18.02.2016)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 11.02.2016

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

поставка металоконструкцій на майданчик;
монтаж решіток підлоги Північного гаража (третинні конструкції);
монтаж спеціальних дверей Арки;
монтаж шарнірів відкидної панелі TP-4;
підготовка до монтажу вторинних та третинних металоконструкцій Західної частини Арки;
монтаж прогонів внутрішньої та зовнішньої обшивки;
монтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки;
система вентиляції (підготовка повітроводів до монтажу, монтаж повітроводів, монтаж опор та риштувань);
монтаж системи основних кранів:
* зворотня збірка східного моста СОК (монтаж електричної та механічної частин),
* монтаж кабельних опор та коробів всередині гаража ТО Арки,
* монтаж підкранових шляхів СОК (підготовка, регулювання та монтаж);
улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
* технологічна будівля - улаштування стін та перекриття (армування, опалубка, бетонування),
* будівля електротехнічних пристроїв - монтаж кабельних опор, лотків та трансформаторів,
* шлюз доступу пожежних підрозділів - улаштування стін (армування, опалубка, бетонування),
* насосна станція пожежогасіння - армування стін будівлі, монтаж опалубки, бетонування,
* центральний щит контролю та управління - улаштування стін (армування, опалубка, бетонування);
улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
* зовнішні кабельні траси,
* зовнішні, підземні інженерні мережі,
* басейн збору зливових вод.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП  «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольних нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

ЗВІТ
про стан виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» на 17.02.2016

 Підприємство (спецкомбінат) Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове
зберігання та захоронення
радіоактивних відходів і
відпрацьованих ДІВ, тонн
 Дезактивація спецодягу
та ЗІЗ, тонн
Дозиметричне та радіометричне 
вимірювання, кількість вимірів
За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Донецький ДСК» - - - - - - - - -
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - - - - 0,1 0,1 143 858 858
ДСП «Київський ДМСК» 0,042 0,2 0,771 0,196 0,6 0,326 403 2886 2056
ДСП «Львівський ДМСК» - 0,3 1,0 0,1 0,4 0,4 211 1091 1091
ДСП «Одеський ДМСК» - - - 0,012 0,042 0,039 154 948 948
ДСП «Харківський ДМСК» - - - - - - - 2650 2650


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство
з поводження з радіоактивними відходами»
(ДСП «ЦППРВ»)

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) на 14.02.2016

1. Проводилися приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ з заводу по переробці рідких РАВ ДСП «Чорнобильська АЕС» та проводиться приймання РАВ від ДСП «Харківський ДСМК»;

завершено всі будівельні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи зі спорудження централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) та проводиться відпрацювання технології поводження з ВДІВ в режимі реальної експлуатації, виконується усунення дрібних недоліків, виявлених в ході відпрацювання технології, проводиться тренування експлуатаційного персоналу, проведено комплексні випробування роботи обладнання.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 Вид заходів (робіт) За
звітний
період
З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 -    
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 -    
КПКВ 2408120 203   613
Захоронення РАВ на
КВ «Вектор» (КПКВ 2408090), м3
-    
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,305   1,658
Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»
Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць
110   692
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 129   774


Український радіаційний учбовий центр
(УРУЦ)

1. Триває підготовка звіту про виконання Програми основної діяльності Українського радіологічного учбового центру у 2015 році з виконання завдань бюджетної програми 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів» та інші бухгалтерські звіти за 2015 рік для подання до ДАЗВ.

2. Розробляється Програма основної діяльності Українського радіологічного учбового центру на 2016 рік з виконання завдань бюджетної програми 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів» для затвердження генеральним директором ДК «Укр ДО «Радон».

3. Розробляються навчальні плани та програми курсів підвищення кваліфікації для фахівців в галузі поводження з радіоактивними відходами на 2016 рік.

4. З’ясовується потреба спецпідприємств Державної корпорації «Укр ДО «Радон» у підготовці керівних, інженерно-технічних кадрів та персоналу категорії «А» на курсах підвищення кваліфікації у 2016 році.


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «ЧСК»)

ДСП «ЧСК» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Змін радіаційних показників по основних об’єктах (повітря, поверхневі та підземні води) не виявлено, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

ДОВІДКА
про стан виконання основних заходів (робіт) на 14.02.2016

1. ВК РЕМ та РДК «Екоцентр» при проведенні радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій протягом звітного періоду загалом виконано 881 вимірювання та відібрано 71 пробу.
2. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 871;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11680;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8670.
3. Показники відділення лісового господарства «Чорнобильська Пуща» - здійснення лісогосподарських заходів, заходів з охорони та захисту лісу, зокрема:
патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії для охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га – 240,6;
догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км – 0;
утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км – 57,5;
рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності: га – 0; м3 – 0;
лісовідновлення, га – 0.
4. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 412.
5. Показники відділення житлово-комунального господарства:
надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3211;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
6. Показники відділення з експлуатації водоохоронних споруд та систем - здійснення заходів щодо запобігання виносу радіонуклідів із зони відчуження водним шляхом, в т.ч. експлуатація та ремонтно-відновлювальні роботи, а саме:
технічне обслуговування водоохоронних споруд басейну р. Прип’ять, кількість обслуговувань – 17;
технічне обслуговування п’ятьох меліоративних систем у зоні відчуження, кількість обслуговувань – 27;
технічне обслуговування насосних станцій, кількість обслуговувань – 4;
технічне обслуговування контрольно-спостережних свердловин, кількість обслуговувань – 17;
екологічний контроль і гідрологічне забезпечення водоохоронних заходів та нагляд за землями водного фонду, кількість обслуговувань – 2.
7. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів.
8. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 41;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 12.
9. Показники комплексу транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на завершувальні роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2160 машино-годин;
на автомобільні пасажирські перевезення витрачено 320 машино-години;
на виконання диспетчерських функцій щодо координації здійснення обов’язкових заходів загальнозонного характеру витрачено 0 машино-годин.
10. Показники метрологічної служби:
Повірено 435 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і
інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження»
(ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 18.02.2016 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду фахівці Служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ, підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані.

За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження Служби інформації та зовнішніх зв’язків, з 10 по 19 лютого 2016 р. зону відчуження відвідало 26 груп. Загальна кількість відвідувачів – 219 осіб.

За звітний період фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 27 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-х робочих місцях працівників ДСП «ЦППРВ», підготували проект «Інструкції з радіаційної безпеки для персоналу ДП «ЦОТІЗ», а також проект листа до Головного державного експерта з умов праці та соціального захисту населення Київської області «Про атестацію робочих місць».

Відділ з охорони навколишнього середовища за період з 15 по 18 лютого провів 36 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах пересувних джерел викиду 18-х автотранстпортних засобів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та ДСП «УКБЗВ».

За звітний період відділом цивільного захисту та спецроботи проведено засідання об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій ДП «ЦОТІЗ» з питань щодо: доведення затвердженого плану роботи комісії на 2016 рік, постановка завдань; перевірки підприємства з питань ЦЗ стосовно виявлення небезпечних факторів, що можуть призвести до виникнення НС, загрози життю та здоров’ю персоналу; стану готовності до застосування засобів зв’язку і оповіщення ЦЗ персоналу. Організовано та проведено заняття з особовим складом Підприємства з окремих питань цивільного захисту на тему: «Поширення вірусних та інфекційних хвороб серед персоналу (населення) сьогодні. Джерела і основні механізми передавання збудників вірусів та інфекцій. Правила поведінки в осередках вірусних та інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах. Порядок дій при отриманні сигналу оповіщення цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!».


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф
(ДНЦЗКСТК)

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня продовжували опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час минулорічних експедицій до постраждалих районів Українського Полісся та місць дислокації переселенців із зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. Робота проводилась у межах виконання перехідних на 2016 рік науково-дослідних робіт, зокрема:

здійснено розшифрування та опрацювання аудіозаписів, утворених під час експедицій 2015 р. до переселенців із зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення (15 год / понад 16 друк. арк.), проведено науковий інвентарний опис 15 предметів музейного значення;

триває аналітичне опрацювання зібраних польових матеріалів за темою “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся: традиції і сучасність”»;

завершено класифікацію системи спорідненості традиційного суспільства, що функціонувала на Поліссі до другої половини ХХ ст., у межах виконання наукового дослідження “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі (ХХ – поч. ХХІ ст.)”»;

триває створення словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темами “Поховальна обрядовість”, “Родина і родинний побут”, “Громадський побут. Звичаєве право”;

проведено камеральну обробку та науковий інвентарний опис 20 артефактів за результатами дослідження городища літописного міста Чорнобиль;

продовжується типологізація матеріалів з родинної та календарної обрядовості у межах виконання науково-дослідної роботи “Розробка методології складання карт, збір і систематизація польових матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся”;

розпочато укладання структурно-типологічних таблиць термінології метеорологічних вірувань у межах виконання науково-дослідної роботи “Географічне поширення народних метеорологічних знань і вірувань на Середньому Поліссі (за матеріалами картографування)”»;

триває аналітичний огляд потенційних інформаційних ресурсів формування Чорнобильського інформаційного фонду етнокультурної спадщини.

Розпочато формування технічних завдань на нові науково-дослідні роботи, виконання яких відбуватиметься у 2016 році.

Працівниками Центру підготовлено чотири наукові статті до вітчизняного фахового видання “Археологія та давня історія України”.


Державне підприємство «Управління забезпечення
функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформаційна довідка станом  на 14.02.2016

Виробнича діяльність:

1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –58647.

2. Господарське забезпечення:

1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 4012020 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 125 м3;

2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 9720 кг;
хімчистки – 425 кг.

3) транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ – 561,5 м3.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію