ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 25.02.2016)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Завершено приймальні випробування за проектом «Створення Центру візуалізації зняття з експлуатації блоків ЧАЕС»

23-25 лютого на майданчику ЧАЕС успішно завершилися приймальні випробування за проектом «Створення Центру візуалізації зняття з експлуатації блоків ЧАЕС» (ЦВЗЕ). У випробуваннях, крім фахівців ДСП «Чорнобильська АЕС», взяли участь керівник та головний інженер проекту Інституту енергетичних технологій (ІFE) Норвегії.

У рамках проекту в грудні 2015 року ЧАЕС отримала комп'ютерне та дозиметричне обладнання. Крім стандартного програмного забезпечення, що поставляється до персональних комп'ютерів, фахівцями ІFE було розроблено спеціалізоване програмне забезпечення для розробки сценаріїв і візуалізації робіт зі зняття з експлуатації. Загальний обсяг поставки склав 1,5 млн. гривень.

Це обладнання і програмне забезпечення буде використовуватися для впровадження сучасних технологій тривимірного моделювання і візуалізації процесу зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, дозволить виконувати планування і навчання персоналу, планування і контроль доз опромінення, візуалізацію радіаційних сценаріїв для виконання різних завдань. Використання центрів візуалізації – один з передових напрямів, що дозволяє знижувати дози опромінення персоналу атомних електростанцій і підвищує безпеку робіт.

Представники ІFE провели навчання персоналу ЧАЕС, який буде задіяний в роботі ЦВЗЕ, з використання розробленого програмного забезпечення, і презентували можливості центру керівникам основних цехів і підрозділів Чорнобильської АЕС.

25 лютого відбулась заключна нарада за проектом, який був реалізований в рамках підписаної 30 листопада 2012 року угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Фінансування проекту здійснював Уряд Норвегії через Міністерство закордонних справ, підрядником виконання робіт виступав Інститут енергетичних технологій (IFE) Норвегії. На нараді були обговорені можливості подальшого співробітництва ЧАЕС та ІFE в рамках вищевказаної Міжурядової Угоди.

Хід будівництва НБК станом на 25.02.2016

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

поставка металоконструкцій на майданчик,
монтаж решіток підлоги Північного гаража (третинні конструкції),
монтаж спеціальних дверей Арки,
монтаж шарнірів відкидної панелі TP-4,
підготовка до монтажу вторинних та третинних металоконструкцій Західної частини Арки,
монтаж прогонів внутрішньої та зовнішньої обшивки,
монтаж внутрішньої та зовнішньої обшивки,
система вентиляції (підготовка повітроводів до монтажу, монтаж повітроводів, монтаж опор та риштувань);
монтаж системи основних кранів:
* зворотня збірка східного моста СОК (монтаж електричної та механічної частин),
* монтаж кабельних опор та коробів всередині гаража ТО Арки,
* монтаж підкранових шляхів СОК (підготовка, регулювання та монтаж);
улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
* технологічна будівля - улаштування стін та перекриття (армування, опалубка, бетонування),
* будівля електротехнічних пристроїв - монтаж кабельних опор, лотків та трансформаторів,
* шлюз доступу пожежних підрозділів - улаштування стін (армування, опалубка, бетонування),
* насосна станція пожежогасіння - армування стін будівлі, монтаж опалубки, бетонування,
* центральний щит контролю та управління - улаштування стін (армування, опалубка, бетонування);
улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
* зовнішні кабельні траси,
* зовнішні, підземні інженерні мережі,
* басейн збору зливових вод.
Монтаж металоконструкцій західної частини Арки: змонтовано 15302,69 тонни.
Монтаж металоконструкцій східної частини Арки: змонтовано 14150,9 тонни.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС» 


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон») 

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП  «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольних нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

ЗВІТ
про стан виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон»
на 24.02.2016

 Підприємство
(спецкомбінат)
Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове
зберігання та захоронення
радіоактивних відходів і
відпрацьованих ДІВ, тонн
 Дезактивація спецодягу
та ЗІЗ, тонн
Дозиметричне та
радіометричне вимірювання,
кількість вимірів
За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року За
звітний
період
Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Донецький ДСК» - - - - 0,1 0,1 200 1058 1058
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - 0,2 0,771 - 0,6 0,326 432 2886 2488
ДСП «Київський ДМСК» - 0,3 1,0 0,05 0,45 0,45 111 1202 1202
ДСП «Львівський ДМСК» - - - 0,012 0,049 0,039 155 1103 1103
ДСП «Одеський ДМСК» - - - 0,05 0,1 0,05 - 2650 2650
ДСП «Харківський ДМСК» - - - - 0,1 0,1 200 1058 1058

 


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне
підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
(ДСП «ЦППРВ»)
 

ДОВІДКА
про стан виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) на 21.02.2016

1. Проводилися приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ з заводу по переробці рідких РАВ ДСП «Чорнобильська АЕС» та проводиться приймання РАВ від ДСП «Харківський ДСМК»;

завершено всі будівельні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи зі спорудження централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) та проводиться відпрацювання технології поводження з ВДІВ в режимі реальної експлуатації, виконується усунення дрібних недоліків, виявлених в ході відпрацювання технології, проводиться тренування експлуатаційного персоналу, проведено комплексні випробування роботи обладнання.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації. 

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 Вид заходів (робіт) За
звітний
період
З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 -    
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 -    
КПКВ 2408120 196,2   809,2
Захоронення РАВ на
КВ «Вектор» (КПКВ 2408090), м3
-    
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,151   1,809
Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»
Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць
112   804
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 129 903 903

 


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та
комплексного поводження з радіоактивними відходами,
речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання»
(ДП «НТЦ КПРВ»)
 

Звіт з виконання виробничої діяльності станом на 22.02.201

Проектні роботи Вартість % виконання
 Проектно-конструкторське забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами, у тому числі:    
1. Проведення робіт з дообстеження пунктів збору відходів дезактивації Житомирської області, Народицького району (за межами зони відчуження) для прийняття рішень щодо їх реабілітації 475,0 8
2. Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. Робоча документація 1118,5 11
3. Аналіз стану ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС»  та розробка пропозицій з підвищення його безпеки 351,0 17
4. Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції ПЗРВ «Буряківка» з урахуванням зауважень результатів експертизи ЗАБ існуючого ПЗРВ «Буряківка» та ЗАБ після його реконструкції 632,0 8
5. Розробка РКД комірки модуля сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 105,0 15
6. Розробка РКД шлюзу перевантажувального для радіаційно-захисної камери сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 260,0 9
7. Капітальний ремонт та реконструкція існуючих будівель та споруд за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 24Б. Робоча документація  217,7 20

 


Український радіаційний учбовий центр
(УРУЦ)
 

1. Триває підготовка звіту про виконання Програми основної діяльності Українського радіологічного учбового центру у 2015 році з виконання завдань бюджетної програми 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів» та інші бухгалтерські звіти за 2015 рік для подання до ДАЗВ.

2. Розробляється Програма основної діяльності Українського радіологічного учбового центру на 2016 рік з виконання завдань бюджетної програми 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів» для затвердження генеральним директором ДК «Укр ДО «Радон».

3. Розробляються навчальні плани та програми курсів підвищення кваліфікації для фахівців в галузі поводження з радіоактивними відходами на 2016 рік.

4. З’ясовується потреба спецпідприємств Державної корпорації «Укр ДО «Радон» у підготовці керівних, інженерно-технічних кадрів та персоналу категорії «А» на курсах підвищення кваліфікації у 2016 році.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «ЧСК») 

ДСП «ЧСК» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Змін радіаційних показників по основних об’єктах (повітря, поверхневі та підземні води) не виявлено, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

ДОВІДКА
про стан виконання основних заходів (робіт) на 21.02.2016

1. ВК РЕМ та РДК «Екоцентр» при проведенні радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій протягом звітного періоду загалом виконано 412 вимірювань та відібрано 49 проб.
2. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 774;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10710;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8730.
3. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 532.
4. Показники відділення житлово-комунального господарства:
надання ліжко-місць для тимчасового проживання в житлових приміщеннях – 3211;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
5. Показники відділення з експлуатації водоохоронних споруд та систем - здійснення заходів щодо запобігання виносу радіонуклідів із зони відчуження водним шляхом, в т.ч. експлуатація та ремонтно-відновлювальні роботи, а саме:
технічне обслуговування водоохоронних споруд басейну р. Прип’ять, кількість обслуговувань – 16;
технічне обслуговування п’ятьох меліоративних систем у зоні відчуження, кількість обслуговувань – 33;
технічне обслуговування насосних станцій, кількість обслуговувань – 2;
технічне обслуговування контрольно-спостережних свердловин, кількість обслуговувань – 31;
екологічний контроль і гідрологічне забезпечення водоохоронних заходів та нагляд за землями водного фонду, кількість обслуговувань – 0.
7. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів в зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів.
8. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 31;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 24.
9. Показники комплексу транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на завершувальні роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2540 машино-годин;
на автомобільні пасажирські перевезення витрачено 320 машино-години;
на виконання диспетчерських функцій щодо координації здійснення обов’язкових заходів загальнозонного характеру витрачено 0 машино-годин.
9. Показники метрологічної служби:
Повірено 456 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і
інформаційного  забезпечення управління зоною відчуження»
(ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 25.02.2016 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

За звітний фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 27 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8 робочих місцях працівників ДСП «ЦППРВ»; підготували «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2015 рік» за формою № 1-ПВ та передали його до відділу статистики у Іванківському районі; провели відомчу комплексну перевірку з питань ОП Р, ПБ та ОНС у ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» згідно з планом-графіком; розробили та надіслали до ДСП «УКБЗВ» проектно-кошторисну документацію щодо монтажу нової мережі електропостачання та схем керування електроспоживачів вимірювальної санітарної лабораторії ВОП та ПБ.

Відділ з охорони навколишнього середовища за період з 22 по 25 лютого провів 37 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах пересувних джерел викиду 18 автотранспортних засобів автотранспортної колони № 2 Відділення транспортного забезпечення ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

За звітний період фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи провели інструктивно-методичний збір з начальниками штабів та фахівцями цивільного захисту підприємств, установ та організацій ЗВ і ЗБ(О)В щодо підсумків виконання заходів ЦЗ за 2015 рік та надання методичних рекомендацій з цього питання на 2016 рік; взяли участь у засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 лютого.

Фахівці сектору з радіаційної безпеки з 22 по 25 лютого провели рейдову перевірку виконання вимог правил радіаційної безпеки персоналом зони відчуження в їдальні «Казка» м. Чорнобиль (зі складанням акту), та здійснили радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження металобрухту (зі складанням актів).

За звітний період фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування проведено: уточнення меж та площ окремих земельних ділянок створюваного Чорнобильського біосферного заповідника на електронній карті зони відчуження; підготовку пропозицій щодо електронних картосхем зони відчуження для наочної агітації на КПП «Дитятки».

Протягом звітного періоду фахівці Служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих та інших документів ДАЗВ, підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані.

За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження Служби інформації та зовнішніх зв’язків, з 17 по 25 лютого 2016 р. зону відчуження відвідало 33 групи. Загальна кількість відвідувачів – 179 осіб.


Державне спеціалізоване підприємство
з управління капітальним будівництвом зони відчуження
(ДСП «УКБЗВ»)

Інформація станом на 25.02.2016

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту у зоні відчуження, а також об’єктів спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідністю проектній документації, дотриманням будівельних норм, стандартів, інших нормативних актів.

Підприємство проводить підготовчу роботу щодо реалізації проектів «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС». Коригування» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка», що забезпечить підвищення ступеня захисту сховища шляхом утворення гідроізоляційного захисного екрану, зменшить забруднення навколишнього природного середовища.

Проводилось узгодження умов взаємодії учасників (ДСП «ЦППРВ», ДСП «УКБЗВ», корпорація Укртрансбуд) будівництва першої черги комплексу виробництв «Вектор», тривають роботи щодо узгодження питань відповідно до зауважень, наданих експертами ДП «Укрдержбудекспертиза» при перевірці проектної документації для продовження завершення будівництва. Підприємство здійснює супровід робіт з підтримки в належному стані об’єктів, обладнання та систем пускового комплексу «Вектор», не введених в експлуатацію, а також технічне обслуговування окремих систем та елементів.

Продовжуються роботи з підготовки державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р.
№ 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями».
Підприємство виконує роботи відповідно до Плану заходів «Експлуатація об’єктів інфраструктури»: розроблення проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, в тому числі: проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту; підготовка вихідних даних для розроблення ПКД; розроблення та коригування проектних кошторисів, погодження та затвердження ПКД.

Порушень вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки працівниками підприємства не було.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф
(ДНЦЗКСТК)

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня продовжували опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час минулорічних експедицій до постраждалих районів Українського Полісся та місць дислокації переселенців із зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. Робота велася в межах виконання перехідних на 2016 рік науково-дослідних робіт:

здійснено розшифрування та опрацювання аудіозаписів, утворених під час експедицій 2015 р. до переселенців із зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (7 год / 8 друк. арк.), проведено науковий інвентарний опис 20 предметів музейного значення;

триває аналітичне опрацювання зібраних польових матеріалів за темою “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся: традиції і сучасність”»;

здійснюється підбір вербальних формул, які розкривають зміст термінологічних понять кровної спорідненості, у межах виконання наукового дослідження “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі (ХХ – поч. ХХІ ст.)”»;

триває створення словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темами “Поховальна обрядовість”, “Родина і родинний побут”, “Громадський побут. Звичаєве право”;

проведено камеральну обробку та науковий інвентарний опис 17 одиниць кераміки за результатами дослідження городища літописного міста Чорнобиль;

триває аналітичний огляд потенційних інформаційних ресурсів формування Чорнобильського інформаційного фонду етнокультурної спадщини.

продовжується типологізація матеріалів з родинної та календарної обрядовості у межах виконання науково-дослідної роботи “Розробка методології складання карт, збір і систематизація польових матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся”;

триває укладання структурно-типологічних таблиць термінології метеорологічних вірувань у межах виконання науково-дослідної роботи “Географічне поширення народних метеорологічних знань і вірувань на Середньому Поліссі (за матеріалами картографування)”;

розпочато упорядкування та систематизацію таксономічних одиниць Музею-архіву народної культури Українського Полісся.

Триває розробка технічних завдань на нові науково-дослідні роботи, виконання яких розпочнеться у 2016 році.


Державне підприємство «Управління забезпечення
функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформаційна довідка станом  на 21.02.2016

Виробнича діяльність:

1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –69329.

2. Господарське забезпечення:

1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 4705752 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 150 м3;

2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 11664 кг;
хімчистки –510 кг.

3) транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ – 676,3 м3.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію