ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 10 травня 2018 року)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 19 квітня 2018 року

Арка

Монтаж балок анкерів герметизації на покрівлі блоку В. Виконується бетонування монтажних отворів балок.
Технологічна будівля і допоміжні споруди

Монтаж наступних основних систем:
- система електропостачання;
- система вентиляції, газоочистки і кондиціонування;
- система пожежної безпеки;
- система водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
- система зв'язку і промислового телебачення;
- система фізичного захисту і контролю доступу;
- інтегрована система управління і контролю;
- система внутрішнього і транспортного сполучення;
- система радіаційного контролю;

Виконання робіт зі шліфування, грунтування, шпаклювання, заливання, фарбування підлог, стін та стель всередині технологічної будівлі та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
- виконуються електромонтажні роботи;
- фінішне фарбування стін та стель.
Виконуються роботи по влаштуванню зовнішнього і внутрішнього простору НБК
- теплоізоляція трубопроводів;
- влаштування гідрометеостанції.

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 27 квітня 2018 року

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувалися наступні роботи:
- роботи з електричною частиною крану SWP-CR-04;
- впорядкування кабельних трас BNG і СВН – різання кабелю, перепаювання роз'ємів;
- завершено налагоджування та попередні перевірки дверей захисних SD-01;
- вимірювання кутів копіювальних маніпуляторів;
- проведення тестів на герметичність копіювальних маніпуляторів;
- модифікація поручнів у приміщенні УПВПЗ;
- підготовка до модифікації стола з поводження з пошкодженим паливом (СППП);
- модифікація штифта (збільшення отвору) Захват ВТП;
- метрологічні випробування вимірювальних каналів системи контролю бочок (SWP-GD-201) у прим. IS102C6 за участі BNG;
- комплектація виконавчої та здавальної документації;
- розробка програм випробувань технологічних вузлів і систем;
- пусконалагоджувальні роботи з основного технологічного устаткування і допоміжних систем;
- усунення зауважень для системи відеонагляду за технологічним процесом;
- попередні перевірки індивідуального та комплексного функціонування з імітатором ВТВЗ ковзаючого тримача;
- усунення зауважень та налагоджування в частині СКУ ТП системи вентиляції;
- завершені попередні перевірки захвату пучка (SFP-TT-201-002GT);
- завершено усування зауважень за результатами попередніх перевірок нижніх перфораторів у прим. 305;
- усування зауважень за результатами випробувань СДК 200-літрових діжок;
- індивідуальні випробування та комплексне випробування з Регулятором системи примусового газового осушування (СПГО), Системи вакуумного осушування (СВО) та Системи заповнення гелієм (СЗГ), Системи подачі азоту, Системи подачі гелію;
- завершено індивідуальні випробування автоматичної системи зварювання (АСЗ);
- усунення зауважень за результатами комплексних випробувань системи робочого освітлення УПВПЗ;
- усування зауважень за результатами комплексного випробування комплексу очисних споруд (КОС);
- індивідуальні випробування Системи транспортування пеналів (СМТП CHT-TD-02).

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Усього до робіт було залучено 153 особи. Для виконання задач на майданчику використовувалось також 1 одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 02.05.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).
ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

Назва робіт, послуг

Кількість оорганізацій

Кількість, тон

Сума

тис. грн (без ПДВ)

План

Факт

План

Факт

Приймання РАВ

-

0,5

18,3

10,1

1982,3

Дезактивація СО та ЗІЗ

-

0,4

0,3

-

-

Транспортні послуги спецробіт

-

-

-

3,5

127,2

Інші спеціальні роботи

-

-

-

6,6

94,4

Всього спецробіт

-

0,9

18,6

20,2

2203,9

ДСП «Київський ДМСК»

Назва робіт, послуг

Кількість організацій

Кількість, тон

Сума

тис. грн (без ПДВ)

План

Факт

План

Факт

Приймання РАВ

5

0,5

0,08

48,9

9,12

Дезактивація СО та ЗІЗ

6

1,1

1,0

23,9

28,08

Транспортні послуги спецробіт

9

-

-

23,5

74,95

Інші спеціальні роботи

2

-

-

5,0

1,20

Всього спецробіт

12

1,6

1,08

101,3

113,35

ДСП «Львівський ДМСК»

Назва робіт, послуг

Кіль

кість ооргані

зацій

Кількість, тон

Сума

тис. грн (без ПДВ)

План

Факт

План

Факт

Приймання РАВ

3

0,1

0,64

9,3

57,8

Дезактивація СО та ЗІЗ

2

1,1

1,2

12,5

13,8

Транспортні послуги спецробіт

5

-

-

23,9

28,0

Інші спеціальні роботи

16

-

-

0,6

16,1

Всього спецробіт

26

1,2

1,84

46,3

115,7

ДСП «Одеський ДМСК»

Назва робіт, послуг

Кіль

кість органі

зацій

Кількість, тон

Сума

тис. грн (без ПДВ)

План

Факт

План

Факт

Приймання РАВ

1

-

0,00025

-

0,038

Дезактивація СО та ЗІЗ

9

0,208

0,214

1,675

1,733

Транспортні послуги спецробіт

7

0,208

0,214

4,875

5,592

Інші спеціальні роботи

2

-

-

5,0

2,446

Всього спецробіт

15

0,416

0,428

11,55

9,809

ДСП «Харківський ДМСК»

Назва робіт, послуг

Кіль

кість органі

зацій

Кількість, тон

Сума

тис. грн (без  ПДВ)

План

Факт

План

Факт

Приймання РАВ

7

13,0

10,0

520,0

527,7

Дезактивація СО та ЗІЗ

-

0,29

-

4,0

-

Транспортні послуги спецробіт

13

-

-

120,0

106,9

Інші спеціальні роботи

10

-

-

20,0

18,8

Всього спецробіт

30

13,29

10,0

664,0

653,4


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 06.05.2018

1. Проводилися підготовчі роботи до перезахоронення РАВ з ПТЛРВ і приймання РАВ та роботи з дезактивації автотранспорту і обладнання (також і від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами).

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
- прийнялися на захоронення упаковки РАВ з заводу по переробці рідких радіоактивних відходів ДСП «ЧАЕС»;
- на централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) велися роботи по переробці, кондиціюванню та подальшому зберіганню ДІВ.

3. Провівся облік РАВ у зоні відчуження, заноситься інформація до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження про радіоактивні відходи, що надходять на захоронення у сховища комплекса виробництв «Вектор». Проводиться обробка, систематизація та узагальнення введеної інформації.

4. Виконувалися регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП «ЦППРВ» з вимірюванням рівнів гама- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

Стан виконання основних заходів (робіт) за період

Вид заходів (робіт)

Од.

виміру

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ                            

м3

-

   

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка»

КПКВ 2408110

м3

-

   

КПКВ 2408120

м3

-

   

Прийняття на довгострокове зберігання ДІВ на

КВ «Вектор»

КПКВ 2408090

од.

-

   

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор»

м3

-

9,6

9,6

Дезактивація спецодягу

т

-

2,7

2,711

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор».

Проведення технічних оглядів і ремонтів.

од.

ТО

118

1744

1744

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор»

га

45

45

45

Дезактивація спецтранспорту

од.

2

 

19


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 06.05.2018

1. Показники енерговиробничого центру:
1) виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,
Гкал – 0;
2) централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10080;
3) очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7620.
2. Показники відділення громадського харчування:
1) забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 607.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
1) збір та вивезення побутових відходів – 35,25 м3;
2) прання постільної білизни – 674,0 кг;
3) прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
1) фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, одиниць – 6; на постах – 6;
2) охорона об’єктів зони відчуження, одиниць – 53; на постах –16.
5. Показники центру телекомунікацій - надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
1) усунуто пошкоджень на обладнанні та мережах, одиниць – 26;
2) проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку, одиниць – 5.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
1) перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено
0 машино-годин;
2) на автомобільні перевезення витрачено 2215 машино-годин;
3) на перевезення вахтового персоналу витрачено 185 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
1) метрологічне забезпечення виробництва, одиниць засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) – 430.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 06.05.2018

1. Під час проведення радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) ЗВіЗБ(О)В за минулий тиждень суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) не було. Перевищень контрольних рівнів не зафіксовано.

3. Під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень контрольних рівнів (КР) і рівнів звільнення (РЗ) радіоактивного забруднення автотранспорту, вантажу, персоналу на КДП зони відчуження, а також території, в адміністративно-виробничих приміщеннях та гуртожитках не зафіксовано.

4. Під час проведення індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах за минулий тиждень наведено у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) та радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ):

- кількість польових вимірювань;

19

1294

431

- кількість лабораторних вимірювань;

195

9839

2128

- кількість оброблених індивідуальних дозиметрів;

455

24800

8955

- кількість вимірювань внутрішнього вмісту радіо-нуклідів в організмі людини;

68

2900

794

- кількість відібраних проб.

55

4362

990

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом:

- технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд ЗВіЗБ(О)В в басейні р. Прип'ять;

7

401

141

- контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд ЗВ;

0

20

10

- т/о 5-ти меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В;

19

651

165

- к/о елементів 5-ти меліоративних систем у ЗВ;

24

142

24

- к/о елементів 7-ти меліоративних систем у ЗБ(О)В;

0

230

115

- ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у ЗВіЗБ(О)В;

0

16

0

- т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС);

4

818

283

- к/о КСС , СВ ЗВіЗБ(О)В;

17

260

92

- тампонаж колодязів.

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 10.05.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 124 делегації;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

 


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 10.05.2018

Назва робіт

Одиниці виміру

Обсяг

вик. робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства

тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами

км

165

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації

км

20

Розчищення квартальних просік та доріг п/п призначення від вітровальних та сніголам них дерев

км

9

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності

га/м3

0,55/31,6

Лісовідновлення

га

             0,29

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження

10.05.2018 – 16.05.2018 фахівцями лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснено рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводилися з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.
Було сформовано 7 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя.

До патрулювання залучалися автомобілі.
У процесі проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 26.04.2018

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня виконували такі завдання:
завершили розробку технічних завдань на науково-дослідні роботи, виконання яких розпочалося у поточному році;

здійснили опрацювання польових матеріалів, зібраних в експедиціях 2017 року: підготовлено до паспортизації та паспортизовано 117 фото, зроблено науковий інвентарний опис 20 предметів музейного значення;

у межах виконання науково-дослідної роботи «Збір та наукового опрацювання матеріалів з усної історії про Чорнобильську катастрофу» здійснили аналіз історіографії та архівних джерел;
розпочали роботу над укладанням словника термінів та термінологічних понять традиційної нематеріальної культури – здійснювалося розширення фактографічної бази та удосконалення дефініції словникових одиниць за темами: «Весільна обрядовість», «Поховальна обрядовість»;

розпочали аналіз стану архівної теорії технотронних архівів нормативної бази та практики формування дослідницьких колекцій аудіовізуальних документів в Україні та світі (у межах виконуваної науково-дослідної роботи);

провели роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду: здійснено науково-технічне опрацювання 120 документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся; проведено експертизу цінності та науково-технічне упорядкування 200 організаційних і науково-дослідних документів, утворених в процесі діяльності ДНЦЗКСТК;

виконали роботи зі збереження музейних фондів: проведено фронтальну звірку 60 заінвентаризованих етнографічних та 180 археологічних музейних предметів (облікові дані внесено до електронної бази даних); виконано профілактичну консервацію 8 музейних пам’яток фондової групи «Тканина»; проведено фотофіксацію 80 заінвентаризованих музейних предметів із експедицій 2013 – 2014 рр.;

проводили інформаційний супровід постійно діючої виставкової експозиції «Пам’ять про отчий край» у м. Чорнобиль (09 травня 2018 року).


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП «УКБЗВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 10.05.2018

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання статутних функцій замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів поводження з радіоактивними відходами та контроль якості виконання будівельних робіт, відповідності їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Керівниками підрозділів підприємства виконуються функції з організації планової діяльності підприємства у 2018 році та підготовка проектних рішень на наступні роки за дорученнями ДАЗВ та керівництва ДК «УкрДО «Радон».

Тендерним комітетом підприємства готується документація щодо «Закупівлі робіт «під ключ» за державні кошти по об’єктах: «Реконструкція мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Реконструкція мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області».
Продовжується процедура щодо затвердження проекту «Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області» відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 18.07.2007 № 950), а також розробка робочої документації до цього проекту.

Продовжується збір та узгодження вихідних даних для забезпечення проектування за об’єктами: «Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; «Реконструкція лісової пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов’язкового) відселення Поліського району Київської області»; «Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області», у тому числі з капітального ремонту об’єктів у зоні відчуження.

ДСП «УКБЗВ» продовжує роботу з вирішення технічних питань щодо реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єктів капітального ремонту у Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Спеціалісти ДСП «УКБЗВ» здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт у зоні відчуження, у тому числі на об’єктах будівництва ЦСВЯП відповідно до договорів.

Фахівцями підприємства виконуються роботи щодо виготовлення технічної документації та супроводу робіт з поточного ремонту на об’єктах зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень вимог з охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки працівниками підприємства не допущено.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 06.05.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –198 487.
2. Господарське забезпечення: обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних доріжок – 588 750 м2; дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 10 446 970 м2; вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття – 448 м3; дезактивація ЗІЗ методом прання – 18 435 кг; дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 584 кг; ремонт спецодягу – 959 од.; ремонт перехідного одягу 395 од.
3. Транспортне забезпечення організацій (підприємств): перевезено РАВ: на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3; на майданчик тимчасового зберігання твердих матеріалів – 142,9 м3; із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на спеціальне приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів – 48 одиниць.

 

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію