ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 08 лютого 2018 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 08.02.2018

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка
Облаштування отворів під встановлення анкерів герметизації на позначці +75.583.
Монтаж балок анкерів герметизації на покрівлях блока В.
Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині ТБ та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується монтаж системи вихлопних газів від насоса з дизельним приводом, а також фінішне фарбування стін та стель.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Виконується теплоізоляція трубопроводів; триває улаштування гідрометеостанції.

Інші роботи
Відбувається демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 07.02.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувалися та виконані такі роботи:

роботи з електричною частиною крана SWP-CR-04;
переналаштування вогнезахисних клапанів системи вентиляції;
регулювання проміжків та зварювання гільз проходок технологічних трубопроводів;
модифікація проходок МАГАТЕ;
калібрування тензодатчиків крана CR-08 у прим. 305;
заміна болтів крана CR-1;
виготовлення макетів кабельних опор для впорядкування кабельних трас BNG;
перепаювання кабельних проходок (зовнішня сторона) BNG;
ремонтно-профілактичні роботи СМТП (заміна мастила, ліквідація протікання);
заміри отворів бетонних конструкцій (виконано на 14 модулях) БМЗ;
усунення зауважень щодо колодязів приймання зливових вод — бетонування кришок;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи на основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;
автономні випробування системи контролю та управління технологічним процессом, системи поводження з паливними пеналами, двостінними екранованими пеналами, твердими радіоактивними відходами;
огляд представником заводу-виробника копіювальних маніпуляторів, усунення зауважень за результатами інспекції;
підготовка імітатора для захвату ВТВЗ;
усунення зауважень, повторні випробування возика TD-05/06 у прим. 119;
усунення зауважень, повторні випробування системи подвійної кришки ТП;
усунення зауважень щодо апарата різання;
попередні перевірки ковзаючого тримача — калібрування тензодатчика;
пуско-налагоджувальні роботи з СДК 200-літрових бочок;
завершення попередніх перевірок люка захисного SWP-CG-02 у прим. IS 102C6;
попередні випробування засувів ЖРО;
усунення зауважень за результатами першого етапу дослідницької експлуатації СФЗ.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом у роботах було задіяно 126 осіб. Для виконання завдань на майданчику використовувалась також одна одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 07.02.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,1

6,42

0,1

0,2

0,2

217

934

934

ДСП «Київський ДМСК»

-

-

-

0,122

0,1

0,122

170

1256

1256

ДСП «Львівський ДМСК»

-

-

0,6

-

0,2

0,3

164

817

817

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

-

0,007

0,020

0,024

154

732

732

ДСП «Харківський ДМСК»

0,1

3,5

3,6

-

-

-

1350

2650

2650


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 08.02.2018

Згідно з планом заходів бюджетної програми "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів на 2018 рік " (КПКВ 2408090) ДП "НТЦ КПРВ" станом на 29.01.2018 розпочало виконання десяти розробок щодо Проектно-конструкторського забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування і обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 05.02.2018

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

144

4161

4351,8

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

144

4161

4351,8

КПКВ 2408120

239,9

5010

4768,6

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

324

1154

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

11,83

60

95,55

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,192

9,390

9,533

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

112

4934

4934

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

4082

4082


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 05.02.2018

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 826;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10180;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7670.

2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 396.

3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 81 м3;
прання постільної білизни – 672 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.

4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.

5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 35;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 10.

6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2420 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 210 машино-годин.

7. Показники метрологічної служби:
повірено 248 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 05.02.2018

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР і рівнів звільнення (РЗ), радіоактивного забруднення вантажу, персоналу, території, в адміністративно-виробничих приміщеннях і гуртожитках не зафіксовано.

У той же час 01.02.2018 зафіксовано перевищення РЗ на КДП «Дитятки» на автотранспорті (приватний автомобіль працівника ДСП «Північна Пуща»).

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах з 29.01.2018 по 04.02.2018 наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

8

1294

105

лабораторних вимірювань

82

9839

438

оброблених індивідуальних дозиметрів

196

24800

2595

вимірювань на ЛВЛ

30

3000

66

відібраних проб

51

4362

232

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

5

401

38

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

0

т/о 5-ти  меліоративних систем у зоні відчуження

0

651

2

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

0

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

16

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

26

818

84

к/о КСС, СВ у зоні відчуження

6

260

50

тампонаж колодязів

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 08.02.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідали 38 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням восьми актів, провели перевірку знань з питань радіаційної безпеки у одного працівника підприємства;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на восьми робочих місцях Відділення радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю ДСП «Екоцентр», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань охорони праці та радіаційної безпеки у п’ятьох працівників підприємства та вступний інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки для шістьох супроводжуючих осіб.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 07.02.2018

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

10

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

15 

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

-

Лісовідновлення, га

 

Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 08.02.2018

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня у межах перехідних на 2018 рік науково-дослідних робіт опрацьовували історико-етнографічні матеріали польових досліджень, отримані під час експедиції 2017 року до Ріпкинського району Чернігівської області: виконано науковий інвентарний опис шістнадцятьох етнографічних музейних предметів, підготовлено до паспортизації тисяча сто фото, розшифровано та систематизовано девʼять з половиною годин аудіозаписів; проводилася звірка і систематизація тисячі двохсот археологічних пам’яток та доопрацювання облікової документації на музейні пам’ятки, облікові дані внесено до електронної бази даних;
зроблено звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК у 2017 році;
розроблено проект Тематичного плану прикладних науково-дослідних робіт ДНЦЗКСТК на 2018 рік;
проведено підготовку планових засідань Вченої ради.

 


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 08.02.2018

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Триває робота з експертами з усунення зауважень до проектної документації по об’єктах:
«Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через річку Уж біля колишнього с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через лісову річку біля колишнього с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Будівництво мосту через річку Ілля біля колишнього села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району Київської області».

Підготовлені та узгоджуються проекти переліків об’єктів капітального будівництва та ремонту на 2018 рік у розрізі бюджетних програм «Підтримка екологічно-безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» та «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів».

Триває:
період оскарження процедури закупівель у системі ПРОЗОРО щодо реалізації проекту «Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС»;
робота з представниками Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів за проектами «Реконструкція (консервація) сховища № 21 ПЗРВ «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Реконструкція (консервація) сховища № 30 ПЗРВ «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
розроблення проектної документації по утепленню будівель у Чорнобилі за адресами: вул. Радянська, 13, вул. Кірова, 52, вул. Шкільна, 6 та вул. Радянська, 10;
розроблення проектної документації за об’єктами: «Реконструкція лісової пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов’язкового) відселення Поліського району Київської області»; «Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; «Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального будівництва відповідно до договорів, виконують роботи щодо виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 05.02.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –49 308.
2. Господарське забезпечення:
1) дезактивація і санітарно-гігієнічне прибирання приміщень і місць загального користування, санперепускників – 2 778 350 м2;
2) вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття – 97 м3;
3) озеленення та благоустрій території – 72 873 м2;
4) обслуговування автодоріг, пилопригнічення – 43 133 м2;
5) дезактивація спецодягу методом:
прання – 6811 кг;
хімчистки – 299 кг;
6) ремонт:
спецодягу – 246 од.:
перехідного одягу – 89 од.;
7) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено РАВ: на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3; на МТСТМ – 6 м3; з ЗПЖРО на СОПХТРО – 4 од.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію