ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 12 січня 2018 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 11.01.2018

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка
Монтаж на покрівлях блока В:
балок анкерів герметизації;
мембрани.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині ТБ та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується монтаж системи вихлопних газів від насоса з дизельним приводом.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Виконується теплоізоляція трубопроводів; триває улаштування гідрометеостанції.

Інші роботи: демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 10.01.2018

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,1

0,1

-

0,1

0,1

217

217

217

ДСП «Київський ДМСК»

-

-

-

-

0,1

-

266

1256

266

ДСП «Львівський ДМСК»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДСП «Харківський ДМСК»

3,5

3,5

3,5

-

-

-

1300

1300

1300


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 08.01.2018

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

     

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

     

КПКВ 2408120

     

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

     

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

     

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,193

 

0,193

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

97

 

97

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

     

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 08.01.2018

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 113;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10060;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7560.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 1525.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 59 м3;
прання постільної білизни –0 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж –18;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 2.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2290 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 150 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 20 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 08.01.2018

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР радіоактивного забруднення персоналу не зафіксовано. У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах з 01.01.2018 по 08.01.2018 наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

17

1294

17

лабораторних вимірювань

70

9839

70

оброблених індивідуальних дозиметрів

890

24700

890

вимірювань на ЛВЛ

0

3000

0

відібраних проб

30

4362

30

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

9

401

9

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

0

т/о 5-ти  меліоративних систем у зоні відчуження

0

651

0

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

0

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

16

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

11

818

11

к/о КСС, СВ у зоні відчуження

21

264

21

тампонаж колодязів

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 12.01.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 36 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 2-х актів, провели перевірку знань з питань радіаційної безпеки у одного працівника підприємства;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 26 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 11-ти пересувних джерел викиду засобів ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 24 фізико-хімічні дослідження умов праці на 6-ти робочих місцях ДСП «Екоцентр», оформили 4 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 10.01.2018

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

9

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

56

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

0,05/124,88

Лісовідновлення, га


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 12.01.2018

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня:
завершували підготовку звітних матеріалів про:
виконані у 2017 році науково-дослідні роботи з вивчення та фіксації національної культурної спадщини постраждалих районів Українського Полісся;
науково-технічні послуги з впровадження результатів виконаних науково-дослідних робіт;
заходи з опрацювання та збереження архівно-музейних фондів.

У межах перехідних на 2018 рік науково-дослідних робіт здійснювалося опрацювання історико-етнографічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедиції 2017 року до Ріпкинського району Чернігівської області: виконано науковий інвентарний опис 16-ти етнографічних музейних предметів, підготовлено до паспортизації 310 фото та паспортизовано 150 фотографій, розшифровано та систематизовано 8 годин аудіозаписів.

Тривають роботи зі збереження музейних фондів: зроблено профілактичну консервацію 30-ти музейних пам’яток фондових груп “Одяг”, “Тканина” та 10-ти пам’яток фондової групи “Дерево”.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 11.01.2018

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Підготовлено необхідний пакет документів для передачі до Державної архітектурно-будівельної інспекції по об’єкту “Капітальний ремонт водонапірної башти на ПЗРВ “Буряківка” у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.

Триває робота з експертами щодо усунення зауважень до проектної документації по об’єктах:
“Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області”;
“Реконструкція мосту через річку Уж біля колишнього с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області”;
“Реконструкція мосту через лісову річку біля колишнього с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.

Отримано експертний звіт по об’єкту “Реконструкція автоматичної телефонної станції та мереж у м. Чорнобиль”, виконання будівельних робіт зв яким передбачено у 2018 та наступних роках.
Продовжується процедура “Відкриті торги” щодо закупівлі робіт з реалізації проекту “Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС”.

Завершується розроблення проектної документації по утепленню будівель у Чорнобилі за адресами: вул. Радянська, 13; вул. Кірова, 52; вул. Шкільна, 6; вул. Радянська, 10. Виконання робіт з утеплення будівель заплановано на 2018 рік.

Триває збір даних для розроблення проектної документації за об’єктами: “Реконструкція лісової пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов’язкового) відселення Поліського району Київської області”; “Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області”; “Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області”.

Підготовлено пакет документів на проведення експертизи по об’єкту “Будівництво мосту через річку Ілля біля колишнього села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району Київської області”.

Фахівці підприємства виконують роботи з виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо, а також здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального будівництва відповідно до договорів.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство
«Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС» (ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 08.01.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 2582.
2. Господарське забезпечення:
1) дезактивація і санітарно-гігієнічне прибирання приміщень і місць загального користування, санперепускників – 338 422 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 0 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 0 кг;
хімчистки – 0 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3; на МТСТМ – 0 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію