ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 13.01.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 12.01.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи: Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
роботи з ремонту бетонних поверхонь, шліфування, грунтування, шпаклювання, а також фарбування стін та стель всередині будівлі. Виконуються роботи з монтажу фасаду будівлі.

Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
прибирання території, розчищення шляхів слідування; реорганізація зони вільного доступу під майданчик складування конструкцій та обладнання.

Операції із закриття відкидної панелі ТР-2:
підготовка північного та південного вентиляційних центрів до монтажу вентиляційного обладнання;
монтаж трубопроводів обв'язки вентиляційного обладнання у північному та південному вентиляційних центрах.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 12.01.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів
За звітний період Від початку року За звітний період Від початку року За звітний період Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - 0,1 - - 0,1 - 217 217 217
ДСП «Київський ДМСК» - - - - - - 321 1256 321
ДСП «Львівський ДМСК» - - - - - - 142 142 142
ДСП «Одеський ДМСК» - - - - - - 30 30 30
ДСП «Харківський ДМСК» 14 14 14 - - - 250 250 250

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) станом на 10.01.2017

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 -    
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 -    
КПКВ 2408120 37   37
Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць КПКВ 2408090 -    
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,273   0,273

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

89   89
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 101 101 101

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 10.01.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 1261;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10520;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7870..
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 220.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 157,5 м3;
прання постільної білизни – 224 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятидесяти шести об’єктів зони відчуження, на постах –21.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 34;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 5.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів;
на автомобільні перевезення витрачено 2450 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 150 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 7 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 13.01.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:

фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 33 делегації;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 7-ми робочих місцях працівників ДП «ЦОТІЗ», оформили три протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, підготували пам’ятку щодо запобігання укусам диких звірів та собак;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням п’яти актів.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 12.01.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км 13,0
Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км 2,0
Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3 1,56 / 499,86
Лісовідновлення, га -

Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 13.01.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня здійснювали підготовку звітних матеріалів про виконані у 2016 році науково-дослідні роботи з вивчення та фіксації національної культурної спадщини постраждалих районів Українського Полісся, науково-технічні послуги з впровадження результатів виконаних науково-дослідних робіт та про заходи з опрацювання та збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (МАНКУП). Зокрема, проводилася робота над чотирма заключними та вісьмома проміжними звітами про виконані НДР, шістьма науково-технічними послугами та двома комплексами заходів з опрацювання та збереження фондів МАНКУП.

У межах виконання перехідних тем продовжувалося опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів, зокрема:
розшифрування та опрацювання аудіозаписів, утворених під час експедиції до Любешівського району Волинської області (8 год – понад 9 друк. арк.);
опрацювання та систематизацію польових матеріалів, зібраних у середовищі переселенців із зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення під час експедицій 2016 р. щодо збору матеріалів до Атласу традиційних народних обрядів Середнього Полісся (12 год);
створення словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся”.

Розпочато підготовку до планових засідань Вченої ради.


Державне спеціалізоване підприємство «Управління капітальним будівництвом зони відчуження» (ДСП «УКБЗВ»)

Інформаційна довідка станом на 13.01.2017

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, а також спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідності виконаних робіт проектній документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів. Фахівці підприємства займаються вирішенням організаційно-технічних питань у Державній архітектурно-будівельній інспекції України щодо передачі в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва за проектами «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».

Керівники підрозділів виконувались загально-управлінські, методологічні та інші функції щодо планової діяльності підприємства при розробці стратегії підприємства, обґрунтуванні цілей, аналізу виконання робіт у 2016 році та розробки планів на 2017 рік.

Підприємство виконує роботи щодо документального забезпечення та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження,
у тому числі погодження та затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію