ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 16.02.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 16.02.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
ТБ — виконуються роботи з влаштування фасаду східної частини будівлі. Монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю. Підготовка до монтажу підкранових балок для 20-тонного крана. Зворотна збірка 20-тонного крана. Монтаж системи пожежної сигналізації. Тривають роботи зі шліфування, грунтування, шпаклівки, заливки, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі. Монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій. Монтаж дверей;
будівля електротехнічних пристроїв — монтаж системы пожежної сигналізації. Монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю;
шлюз доступу пожежних підрозділів — монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій;
насосна станція пожежогасіння — монтаж пожежних трубопроводів, монтаж дверей.

Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
виконуються роботи з влаштування зовнішнього та внутрішнього простору торцевої стіни Арки, стіни галереї шарнірних опор, басейнів збору вод пожежогасіння;
монтаж трубопроводів протипожежного та господарсько-питного водопостачання;
улаштування теплоізоляції трубопроводів естакади зовнішніх інженерних мереж;
улаштування доріг та тротуарів у локальній зоні — 38%.

Монтаж металоконструкцій Арки:
укрупнювальна зборка, підготовка до монтажу та монтаж анкерів герметизації;
улаштування екранування північного гаража;
підготовка північного та південного вентиляційних центрів до монтажу вентиляційного обладнання;
монтаж трубопроводів та монтаж вентиляційного обладнання у північному та південному вентиляційних центрах;
підготовка до випробування обшивки Арки на герметичність;
монтаж системи переміщення візків СОК у північний гараж.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон» (ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 15.02.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,1

-

-

0,2

0,2

200

1134

1134

ДСП «Київський ДМСК»

-

-

-

-

0,2

-

264

2886

1520

ДСП «Львівський ДМСК»

-

-

-

0,05

0,3

0,3

189

1043

1043

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

-

-

0,037

0,021

161

914

914

ДСП «Харківський ДМСК»

-

14

14

-

0,3

0,3

1000

3650

3650

ДП „НТЦ КПРВ” виконує 7 робіт за бюджетною програмою КПКВК 2408090.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) станом на 13.02.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з ПТЛРВ, приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу по переробці рідких радіоактивних відходів ДСП «Чорнобильська АЕС»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечене ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3

-

   

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

-

   

КПКВ 2408120

54

 

486

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

   

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,169

 

1,307

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

106

 

633

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

62

411

411


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 13.02.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 1059;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10770;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8060.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 522.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 107,25 м3;
прання постільної білизни – 501 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 486,3.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятдесяти шести об’єктів зони відчуження, на постах –21.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 34;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 14.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів;
на автомобільні перевезення витрачено 2338 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 272 машино-години.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 453 одиниці засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 16.02.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 32 делегації;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 27 фізико-хімічних досліджень умов праці на 7-ми робочих місцях працівників ВЖКГ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили 3 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, розробили проект Плану роботи вимірювальної санітарної лабораторії ВОП та ПБ на 2017 рік; з метою проведення атестації робочих місць за умовами праці, провели вимірювання шкідливих факторів виробничого середовища на 4-х робочих місцях авторемонтної майстерні відділення транспортного забезпечення ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 6 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах пересувних джерел викиду 3-х автотранспортних засобів ДП «ЦОТІЗ»;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з питань створення Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням двадцяти чотирьох актів;

фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи перевірили, як усуваються недоліки, виявлені під час перевірки стану утримання та готовності до застосування за призначенням найпростіших укриттів ЦЗ підприємств сфери управління ДАЗВ, взяли участь у проведенні комплексної технічної перевірки апаратури системи оповіщення цивільного захисту Київської області з подачею всіх команд, 14 лютого провели підсумковий інструктивно-методичний збір з керівним складом та фахівцями цивільного захисту підприємств, установ та організацій зони відчуження щодо підведення підсумків виконання завдань ЦЗ за 2016 рік, 15 лютого погодили затверджений та записаний на магнітний носій текст інформації про проведення комплексної технічної перевірки засобів зв’язку і оповіщення зони відчуження державною та міжнародною (англійською) мовами для передачі радіотрансляційною мережею зони відчуження.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 15.02.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240,6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

3

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

36

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

1,3/740

Лісовідновлення, га

-


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 16.02.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня здійснювали опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій до постраждалих районів Українського Полісся, а також опрацювання і збереження архівно-музейних фондів

Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК, зокрема:
проводилося опрацювання матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедиції 2016 року – розшифровано 11 год аудіозаписів, підготовлено до паспортизації 240 фото, зроблено науковий інвентарний опис та фотофіксацію 15 музейних предметів із експедиції до сіл Маневицького району Волинської області;

у межах виконання наукових досліджень “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі (ХХ – поч. ХХІ ст.)” та “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся: традиції і сучасність” здійснювалося опрацювання архівних матеріалів;

опрацьовано та систематизовано 9 год польових аудіозаписів із експедиції 2016 р. до місць дислокації переселенців із зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення у Житомирській обл. (у межах виконання теми “Розробка методології складання карт, збір і систематизація польових матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся”);

проводилося опрацювання археологічних матеріалів за результатами дослідження городища літописного міста Чорнобиль у 2016 р.: зроблено графічне відтворення 17 металевих виробів та 6 одиниць кераміки, доопрацьовано 60 інвентарних карток, введено в електронну базу даних 42 одиниці збереження музейних предметів основного фонду;

триває формування словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темою “Народні промисли і ремесла”;

проведено експертизу цінностей та відбір 200 документів на паперовій основі, зібраних у зоні відчуження.

Виконано роботи з систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду МАНКУП:
переведено у формат Wave і введено до фонду користування та страхового фонду аудіодокументів 10,5 год аудіоматеріалів з експедиції “Овруч-2016”; проведено профілактичні заходи щодо збереження 4 відеокасет.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК: здійснено звірку та систематизацію 467 одиниць фондових груп “Дерево”, “Метал”, “Плетіння”; триває облаштування стелажів для зберігання предметів фондової групи “Дерево”; проведено обов’язкові профілактичні заходи щодо збереження музейних предметів: сезонну антимолеву консервацію 140 одиниць фондових груп “Тканина” та “Одяг”, а також дезинсекцію 5 одиниць фондової групи “Дерево”.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 16.02.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, а також спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідності виконаних робіт проектній документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Тривають роботи з підготовки державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями».
У

згоджуються організаційно-технічні питання з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України щодо отримання сертифікату готовності до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів за проектами «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».

Тривають роботи щодо збору та обробки інформації на виконання робіт з капітального ремонту та будівництва об’єктів у зоні відчуження, документального забезпечення та технічного супроводу робіт з поточного ремонту, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту тощо.

Керівники відділів виконують загально-управлінські, методологічні та інші функції щодо планової діяльності підприємства при розробленні планів підприємства на 2017 рік.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС» (ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 13.02.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 64864.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 3589486 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 120 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 10778 кг;
хімчистки – 408 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 370,7 м3; на МТСТМ – 0,0 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію