ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 19.01.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 19.01.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
улаштування фасаду східної частини будівлі, монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю, електромонтаж 20-тонного крана, монтаж системи пожежної сигналізації, шліфування, грунтовка, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі, монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій, монтаж дверей.

Будівля електротехнічних пристроїв:
монтаж системи пожежної сигналізації, монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю.

Шлюз доступу пожежних підрозділів:
монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій, улаштування основи фундаменту роздвижних воріт;
насосна станція пожежегасіння: улаштування фундаментів під насосне обладнання.

Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
монтаж трубопроводів протипожежного та господарсько-питного водопостачання;
улаштування теплоізоляції трубопроводів естакади зовнішніх інженерних мереж;
улаштування доріг та тротуарів у локальній зоні — 36%.

Монтаж металоконструкцій Арки:
укрупнювальна збірка та підготовка до монтажу анкерів герметизації;
підготовка північного та південного вентиляційних центрів до монтажу вентиляційного обладнання;
монтаж трубопроводів обв'язки вентиляційного обладнання північного та південного вентиляційних центрів.

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 19.01.2017

Будівля установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ):
розроблення проектів виконання робіт (технологічних карт) для монтажу обладнання та систем;
розвантаження обладнання та матеріалів, подача обладнання у зону монтажу;
установка шаф системи контролю і управління технологічними процесами (СКУ ТП);
монтаж конструкцій кабельних трас систем СФЗ, АК і СРК;
прокладка кабельної продукції у приміщеннях.

Монтаж основного технологічного обладнання:
роботи з модифікації захисних дверей SFP-SD-08 приміщення 403/IS 102 C6;
монтаж стелажів для 200-літрових бочок;
монтаж стакану стикувального пристрою ТК-8;
монтаж конструкцій крана для обслуговування г/п 5т MIS-CR-240 в прим. IS102C9;
монтаж силових та контрольних кабелів обладнання BNG;
монтаж коробів, прокладка кабелю, підключення шаф управління вогнезахисними клапанами систем вентиляції;
подача та встановлення у проектне положення обладнання системи вентиляції гарячої камери;
монтаж трубопроводів СПГО;
роботи з системами газоаерозольного контролю системи СРК;
монтаж обладнання і кабельних ліній системи сповіщення про пожежу та управління евакуацією.

Також на об'єкті виконувались роботи з:
підключення відеокамер паяння оптичного кабелю від БЗТ до ШУ1 у КПП;
комплектації виконавчої і здавальної документації для здачі відповідних етапів згідно з Контрактом;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програми навчання персоналу Чорнобильської АЕС.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом у роботах було задіяно 152 особи. Для виконання завдань на майданчику використовувалось також три одиниці вантажної, землерийної та вантажопідйомної техніки.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 18.01.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів
За звітний період Від початку року За звітний період Від початку року За звітний період Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - 0,1 - - 0,1 - 217 217 217
ДСП «Київський ДМСК» - - - - 0,1 - 326 1256 647
ДСП «Львівський ДМСК» - - - - 0,1 0,1 180 322 322
ДСП «Одеський ДМСК» - - - - - - 156 216 216
ДСП «Харківський ДМСК» 14 14 14 - - - 250 250 250

ДП „НТЦ КПРВ” проводить підготовчі роботи з виконання бюджетної програми за КПКВК 2408090, зокрема графік за 21 темою перебуває на затверджені в ДК «УкрДО „Радон”.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) станом на 16.01.2017

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 -    
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 -    
КПКВ 2408120 30,3   67,3
Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць КПКВ 2408090 -    
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,137   0,410

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

120   209
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45
Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок 62 101 163

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 19.01.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 982;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 12290;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8450.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 537.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 102,75 м3;
прання постільної білизни – 544 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятдесяти шести об’єктів зони відчуження, на постах –21.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 30;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 7.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів;
на автомобільні перевезення витрачено 2630 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 330 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 18 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 19.01.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:

фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 20 делегацій;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 7-ми робочих місцях працівників ДП «ЦОТІЗ», оформили три протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели коригування переліків питань та білетів з питань ОП, ЦЗ, Р та ПБ для перевірки знань працівників підприємства;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням вісімнадцяти актів.

Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 19.01.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км 16
Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км -
Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3 1,79 / 688,81
Лісовідновлення, га -

Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 19.01.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня здійснювали підготовку звітних матеріалів про:

виконані у 2016 році науково-дослідні роботи з вивчення та фіксації національної культурної спадщини постраждалих районів Українського Полісся;
надані науково-технічні послуги з впровадження результатів виконаних науково-дослідних робіт;
заходи з опрацювання та збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (МАНКУП).

Зокрема, велася підготовка 4-х заключних та 8-х проміжних звітів про виконані НДР, надані науково-технічні послуги (6) та комплекси заходів (2) з опрацювання та збереження фондів МАНКУП.

У межах виконання перехідних тем триває опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів, а саме:
розшифрування та опрацювання аудіозаписів, утворених під час експедиції до Любешівського району Волинської області (6 год / понад 7 друк. арк.);
систематизація польових матеріалів, зібраних у середовищі переселенців із зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення під час експедицій 2016 р. зі збору матеріалів до Атласу традиційних народних обрядів Середнього Полісся (8 год);
створення словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся”.

Триває підготовка планових засідань Вченої ради.


Державне підприємство
«Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 16.10.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 13416.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 976958 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 20 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 1585 кг;
хімчистки – 68 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ – 0,0 м3; на МТСТМ – 0,0 м3.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію