ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 19 квітня 2018 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 11.04.2018

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Арка
Монтаж балок анкерів герметизації на покрівлях блока В.
Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди

Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині ТБ та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується фінішне фарбування стін та стель.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Виконується теплоізоляція трубопроводів; триває улаштування гідрометеостанції.

Хід будівництва за проектом СВЯП-2 станом на 18.04.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику:
завершено:
попередні перевірки ЛВС УПВПЗ;
програмування контролера дверей захисних SD-01;
попередні перевірки силового маніпулятора ТМ-240 та усунення проблем з кабельним барабаном;
попередні автономні випробування СКУ ТП Контрольних баків;
попередні автономні випробування СКУ ТП системи поводження з ЖРО;
виконано:
роботи з електричною частиною крана SWP-CR-04 та впорядкування кабельних трас BNG і СВН (різання кабелю, перепаювання рознімів);
вимірювання кутів копіювальних маніпуляторів;
встановлення пластикових заглушок на дверях БМХ;
модифікацію поручнів у приміщенні УПВПЗ;
комплектацію виконавчої та здавальної документації;
розробку програм випробувань технологічних вузлів і систем;
пусконалагоджувальні роботи з основного технологічного устаткування і допоміжних систем;
усунення зауважень для апарату різання;
усунення зауважень для системи відеонагляду за технологічним процесом;
попередні перевірки індивідуального та комплексного функціонування з імітатором ВТВЗ ковзаючого тримача;
перевірку програмного забезпечення після зміни кодувань за результатами попередніх перевірок обладнання системи СПГО;
попередні перевірки стола поводження з пошкодженим паливом (регулювання кінцевих вимикачів;
усунення зауважень за результатами попередніх перевірок нижніх перфораторів у прим. 305;
усунення зауважень за результатами випробувань СДК 200-літрових діжок;
індивідуальні випробування автоматичної системи зварювання;
усунення зауважень за результатами випробувань люків MIS-CE-215 та MIS-CE-216;
усунення зауважень за результатами КО системи робочого освітлення УПВПЗ.

Триває комплексне випробування комплексу очисних споруд (КОС), розпочато попередні перевірки УК РРО з представниками заводу-виробника, а також індивідуальні випробування технологічної системи здування СПГО.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом до виконання робіт було залучено 155 осіб. Для виконання завдань на майданчику було використано також одну одиницю вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 18.04.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,2

21,660

-

0,4

0,4

100

2668

2668

ДСП «Київський ДМСК»

0,069

0,5

0,08

0,114

1,1

0,895

398

6158

5316

ДСП «Львівський ДМСК»

0,03

0,1

0,64

0,2

1,0

1,1

163

2287

2287

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,00025

0,022

0,172

0,186

161

2308

2308

ДСП «Харківський ДМСК»

-

9,9

10

-

0,25

-

-

9675

9675


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 16.04.2018
.

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС»;
на централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) тривають роботи по переробці, кондиціюванню та подальшому зберіганню ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

     

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

     

КПКВ 2408120

     

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

     

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

1,6

8

8

Дезактивація спецодягу,  тонн

-

2,7

2,711

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

112

1404

1404

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

2

 

17


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 16.04.2018

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 8440;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 6330.

2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 583.

3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 89 м3;
прання постільної білизни – 584 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.

4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 53-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.

5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 21;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 9.

6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 1980 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 170 машино-годин.

7. Показники метрологічної служби:
повірено 395 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 16.04.2018

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР і рівнів звільнення (РЗ), радіоактивного забруднення вантажу, персоналу, території, в адміністративно-виробничих приміщеннях та гуртожитках не зафіксовано.

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах протягом останнього тижня наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

45

1294

359

лабораторних вимірювань

167

9839

1623

оброблених індивідуальних дозиметрів

622

24800

7776

вимірювань на ЛВЛ

28

2900

625

відібраних проб

90

4362

784

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

9

401

118

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

1

20

8

т/о 5-ти  меліоративних систем у зоні відчуження

13

651

106

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

7

230

83

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

16

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

23

818

251

к/о КСС, СВ у зоні відчуження

0

260

75

тампонаж колодязів

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 19.04.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало сто тридцять шість делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели двадцять дев’ять вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах двадцяти одного пересувного джерела викиду засобів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та ДСП «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели двадцять вісім фізико-хімічних досліджень умов праці на восьми робочих місцях відділення житлово-комунального господарства ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки ДСП «Київський ДМСК», провели перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у трьох працівників та вступний інструктаж двом працівникам підприємства.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 18.04.2018

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

190

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

18

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

-

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

-

Лісовідновлення, га

49.4

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження
З 12 по 18 квітня 2018 р. фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.
Було сформовано сім рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі. У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 19.04.2018

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня виконували такі завдання:
здійснювалася розробка технічних завдань за темами науково-дослідних робіт: “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Чернігівського району Чернігівської області”, “Збір рухомих пам’яток народної культури у Чернігівському районі Чернігівської області та їх наукове опрацювання”, “Збір та наукове опрацювання матеріалів з усної історії про Чорнобильську катастрофу”, “Археологічне дослідження городища Лелів та середньовічного Чорнобиля”, “Укладання словника термінів та термінологічних понять традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся”, “Створення Атласу традиційної календарної обрядовості Середнього Полісся. Весняно-літній цикл”, “Розробка методологічних та методичних засад формування та ведення архіву аудіовізуальних документів Чорнобильського науково-інформаційного фонду етнокультурної спадщини”;

за темою НДР “Комплексне дослідження народної культури постраждалих сіл Ріпкинського району Чернігівської області” розшифровано десять годин аудіозаписів (понад десять друкованих аркушів), опрацьовано та підготовлено до паспортизації чотириста сорок вісім фото, паспортизовано сто сорок п’ять фотографій;

за темою НДР “Збір рухомих пам’яток народної культури у Ріпкинському районі Чернігівської області та їх наукове опрацювання” зроблено науковий інвентарний опис двадцяти п’яти предметів музейного значення;

проведено роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду: введено до фонду користування і страхового фонду аудіодокументів десять годин польових записів та до фонду користування і страхового фонду фотодокументів чотириста фото з експедиції “Ріпки-2017”; проведено профілактичні заходи щодо збереження десятьох відеокасет; здійснено науково-технічне опрацювання дев’яноста документів з паперовою основою, зібраних у постраждалих районах Українського Полісся; проведено експертизу цінності та науково-технічне упорядкування ста двацяти організаційних і науково-дослідних документів, утворених в процесі діяльності ДНЦЗКСТК;

виконано роботи зі збереження музейних фондів: проведено фронтальну звірку ста п’ятдесяти заінвентаризованих етнографічних музейних предметів у Київському фондосховищі; зроблено фронтальну звірку трьохсот археологічних музейних предметів, виявлених під час дослідження Чорнобильського городища у 2014 –2016 рр., облікові дані внесено до електронної бази даних археологічних музейних предметів; виконано профілактичну консервацію дванадцяти музейних пам’яток фондової групи “Одяг” та дезинсекційно-консерваційні заходи щодо збереження шести музейних предметів фондової групи “Дерево”; відреставрований один музейний предмет – діжечка (Д-6231), виявлена під час роботи експедиції “Маневичі-2016” (ремонт, механічне зчищення ржі та хімічна обробка деревини); проведено фотофіксацію двадцяти семи заінвентаризованих музейних предметів із експедиції “Березне-2013”.

Працівники Центру опублікували три статті у міжнародному науковому збірнику “Tradicija ir dabartis / Tradition & contempoparity” (№ 13. Klaipėda, 2018) та взяли учать у роботі Міжнародної наукової конференції “Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості” (Львів, 18-19 квітня 2018 р.), де виголосили шість доповідей.

 


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 19.04.2018

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Завершено процедуру закупівлі за державні кошти («Відкриті торги») та укладено договір з корпорацією «Укртрансбуд» по об’єкту «Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених у наслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор») – коригування».
Керівники підрозділів підприємства виконують функції з організації планової діяльності підприємства у 2018 році та підготовки проектних рішень на наступні роки (за дорученнями ДАЗВ та керівництва ДК «УкрДО «Радон»).

Тривають роботи щодо затвердження проекту «Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області» відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 18.07.2007 № 950).

ДСП УКБЗВ продовжує роботу з вирішення технічних питань щодо реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єктів капітального ремонту у Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Тривають роботи щодо збору та узгодження вихідних даних для розробки проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту та будівництва об’єктів у зоні відчуження.

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт у зоні відчуження, в тому числі на об’єктах будівництва ЦСВЯП (згідно з договорами), виконують роботи щодо виготовлення технічної документації та супроводу робіт з поточного ремонту на об’єктах зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 16.04.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –167 143.
2. Господарське забезпечення:
обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних доріжок – 505 454 м2;
дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 8 858 219 м2;
вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття –386 м3;
дезактивація ЗІЗ методом прання – 16 393 кг;
дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 534 кг;
ремонт спецодягу – 829 од.;
ремонт перехідного одягу –335 од.
3. Транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено РАВ:
на ПЗРВ «Буряківка» – 0 м3;
на майданчик тимчасового зберігання твердих матеріалів – 114 м3;
із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на спеціальне приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів – 40 од.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію