ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 20.10.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 19.10.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка, монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання і каналізації;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Тривають підготовчі роботи та випробування системи основних кранів. Завершуються роботи з улаштування зовнішньої та внутрішньої обшивки.

Тривають роботи з системою вентиляції Арки та допоміжних споруд (монтаж опор, повітроводів і вентиляційного обладнання).

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди:

ТБ: монтаж кабельних коробів, прокладання кабелю; монтаж воріт; монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж повітроводів системи вентиляції; шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі; монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій; підготовка до випробувань захватів для контейнерів РАВ за допомогою 20-тонного крана.

Будівля електротехнічних пристроїв – монтаж системи пожежної сигналізації, вентиляції, монтаж електротехнічного обладнання; тривають монтажні роботи систем гарячого водопостачання та теплопостачання.

Шлюз доступу пожежних підрозділів – монтаж повітроводів вентиляції, улаштування зовнішнього фасаду, внутрішнє облаштування; монтаж повітроводів вентиляційної системи.
Насосна станція пожежогасіння – демонтаж риштування.

Майданчик дизельної електростанції електропостачання – підключення електрообладнання; встановлення пункту заправки палива з ємністю запасу дизельного палива.

Очисні споруди і насосна станція зливової каналізації – підготовка до індивідуальних випробувань.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК – завершення монтажу трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

Улаштування доріг і тротуарів у локальній зоні – 100 %.

Хід будівництва СВЯП-2 станом на 17.10.2017

Будівля установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ):
триває встановлення щитового обладнання МАГАТЕ;
триває засипання захисного дробу дверей SFP-SD-06 приміщення 603;
виконуються роботи з перевстановлення клапанів на трубопроводах рідких радіоактивних відходів;
виконується маркування технологічних трубопроводів;
продовжуються роботи зі збирання електричної шафи крана CR-04, прокладка кабельних ліній;
завершено монтаж вантажопідйомної траверси на крані SFP-CR-01;
завершено монтаж локальних засобів пожежогасіння в електричних шафах;
тривають роботи з вогнезахисту кабельних ліній.

Також на об'єкті:

виконувались:
регламентні роботи з благоустрою будмайданчика, зокрема: прополювання щебеневих покриттів, скошування трави, полив, підтримання в чистоті асфальтних покриттів;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи по основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;
було завершено:
функціональні випробування (ФВ) крана SFP-СR-11 приміщення 501;
випробування корзин приміщення 109В/111В;
ФВ талей MIS-CR-14, MIS-CR-06 SFP-CR-301, PWS-CR-301\1, PWS-CR-301\2;
автономні випробування СКУТП системи поводження з ТП, ДСЕП, ТРО;
випробування захисних дверей SWP-SD-01;
індивідуальні випробування системи автономного електропостачання;
індивідуальні випробування системи «Аварійне електроосвітлення УПВПЗ»;
комплексні випробування СФЗ;
індивідуальні та комплексні випробування зовнішнього освітлення СФЗ;
комплексні випробування СРК;
комплексні випробування системи господарсько-побутової каналізації та КНС (усунення зауважень);
випробування станції контролю діжок (СКД), субпод Canberra.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом у роботах було задіяно 192 особи. Для виконання завдань на майданчику використовувалась одна одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 18.10.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

1,0

3,15

-

1,0

1,0

200

6870

6870

ДСП «Київський ДМСК»

-

2,4

2,988

-

2,4

2,786

388

16148

15442

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,5

0,5

0,1

2,8

2,8

217

6098

6098

ДСП «Одеський ДМСК»

0,083

0,097

0,138

0,023

0,394

0,564

150

6420

6420

ДСП «Харківський ДМСК»

14,4

39,6

105,1

-

0,55

0,55

-

23850

23850


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 20.10.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 14 робіт та виконує 8 робіт. За госпрозрахункові кошти виконано 7 договірних робіт, виконуються ще 2.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 17.10.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

153,3

3890

4026,2

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

153,3

3890

4026,2

КПКВ 2408120

221,1

4574

4351,2

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

317

1154

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

60

63.7

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,190

8,920

9,117

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

111

4710

4710

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

3838

3838


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ)

Інформація про діяльність станом на 20.10.2017

Триває підготовка викладачів УРУЦ до читання лекцій та проведення практичних робіт під час навчань на курсах підвищення кваліфікації фахівців-радіологів та фахівців у сфері поводження з РАВ у жовтні 2017 року.

Розробляється методичне керівництво для виконання лабораторної роботи з радіометричним приладом під час навчального процесу.

Проводиться:
профілактичний ремонт приладів радіаційного контролю для використання в практичних роботах під час навчального процесу;
коригування та оновлення бази питань комп'ютерної системи атестації для фахівців-радіологів;
коригування та оновлення бази питань комп'ютерної системи атестації для фахівців в галузі поводження з радіоактивними відходами;
організаційна робота з підготовки третього планового потоку навчань фахівців-радіологів у жовтні 2017 року.

З 02.10.2017 по 06.10.2017 в УРУЦ проведений другий плановий потік підвищення кваліфікації фахівців в галузі поводження з РАВ – керівного та інженерно-технічного персоналу підприємств ДК «УкрДО «Радон». У навчаннях брали участь та успішно пройшли атестацію 28 фахівців шести підприємств ДК «Укр ДО «Радон»: ДСП «ЦППРВ», ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК».


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 17.10.2017

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10660;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8010.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 582.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 102 м3;
прання постільної білизни –387 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 31;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 6.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 153 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 262 машино-години;
на автомобільні перевезення витрачено 2982 машино-години;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 230 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 446 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 17.10.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР радіоактивного забруднення автотранспорту, персоналу, території не зафіксовано.
У той же час 12.10.2017 зафіксовано перевищення КР на КДП «Лелів» при обстеженні приватного автомобіля марки «мерседес», який перебуває у зоні відчуження від СП «НОВАРКА».
У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. Перевищень КР зовнішнього опромінення персоналу та внутрішнього вмісту радіонуклідів у організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

26

1294

1050

лабораторних вимірювань

206

9839

7838

оброблених індивідуальних дозиметрів

475

24700

19448

вимірювань на ЛВЛ

78

3100

2248

відібраних проб

97

4362

3634

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

9

401

316

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

7

20

19

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

13

651

539

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

19

230

197

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

12

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

6

818

662

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

3

378

322

тампонаж колодязів

0

110

110

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

2

116

112

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

3

15

13


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 20.10.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 80 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 17-ти актів;

фахівці відділу підготовки рішень з фізичного захисту ядерних та радіаційно-небезпечних об’єктів та мобілізаційної готовності взяли участь в роботі комісії ДАЗВ у плановій комплексній перевірці з питань забезпечення фізичного захисту пункту захоронення радіоактивних відходів «3-я черга ЧАЕС» ДСП «ЦППРВ»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 7-ми робочих місцях енерго-виробничого центру ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили 4 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки у одного працівника, провели відомчу комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки на ДП «УЗФО ЧАЕС».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 18.10.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

247

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

13

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

20

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

2.7/790.85

Лісовідновлення, га

10

З 12 по 18 жовтня 2017 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та водний транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 20.10.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом звітного періоду здійснювали опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій до постраждалих районів Українського Полісся, а також опрацювання і збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся (МАНКУП), зокрема:
розшифровано та систематизовано 10 годин польових аудіозаписів (10 друкованих аркушів), зроблено науковий інвентарний опис 40-ка музейних предметів із експедиції 2016 р. до населених пунктів Маневицького району Волинської області;

зроблено графічне відтворення 6-ти фрагментів кераміки, виявлених під час археологічного дослідження городища літописного міста Чорнобиль у 2017 році;

з метою збору польових матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся розпочато тематичну експедицію до постраждалих сіл Коростенського району Житомирської області;

у межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся” та “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” триває формування рукописів монографічних досліджень;

здійснюється розробка робочої документації та створення програмного продукту Чорнобильського науково-інформаційного фонду;

опрацьовано та підготовлено до експертизи цінності 200 архівних документів на паперовій основі, зібраних у зоні відчуження під час експедицій 1999 – 2010 рр.;

розпочато підготовку заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи “Розробка термінологічного сло́вника культурних традицій”;

здійснюється розробка туристичного маршруту в зоні відчуження.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів:
проведено фронтальну звірку 1800 археологічних музейних предметів основного фонду, виявлених під час розкопок Чорнобильського городища у 2014 – 2016 рр., облікові дані внесено до електронної бази даних археологічних музейних предметів;
зроблено профілактичну консервацію 22-х музейних пам’яток фондової групи “Тканина” та вжито дезинсекційно-консерваційних заходів щодо збереження 5-ти музейних предметів фондової групи “Дерево”;
проводиться реставрація одягової скрині (Д-4712).


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 20.10.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Триває процедура «Відкриті торги» щодо закупівлі робіт в системі “ПРОЗОРО” по об’єкту «Реконструкція ПЗРВ «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської області».
Укладено договір на виконання проектних та будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція автоматичної телефонної станції та мереж у
м. Чорнобиль”. Узгоджуються технічні умови щодо розроблення проекту та підготовки до виконання будівельних робіт.

Продовжується робота з експертами ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо зняття зауважень до проектів «Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області», «Реконструкція лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області», “Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Кірова (ТК 113) до будівлі по вул. Кірова, 42, м. Чорнобиль” та інших.

Відповідно до законодавства у галузі будівництва узгоджуються технічні питання у Державній архітектурно-будівельній інспекції України для отримання дозволів на виконання будівельних робіт по об’єктах капітального будівництва зони відчуження відповідно до скоригованого переліку об’єктів капітального будівництва на 2017 рік.

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту та будівництва.

Виконуються роботи щодо виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.

 


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 17.10.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 473 480.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 25 63 860 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 930 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 7 812 кг;
хімчистки – 3162 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 3558 м3; на МТСТМ – 2764 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію