ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 22 лютого 2018 р.)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 08.02.2018

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка
Облаштування отворів під встановлення анкерів герметизації на позначці +75.583.
Монтаж балок анкерів герметизації на покрівлях блока В.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди
Монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання, каналізації та стисненого повітря;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Виконується шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін та стель всередині ТБ та шлюзу доступу пожежних підрозділів.

Будівля насосної станції пожежогасіння з резервуарами
Тривають електромонтажні роботи. Виконується монтаж системи вихлопних газів від насоса з дизельним приводом, а також фінішне фарбування стін та стель.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК
Виконується теплоізоляція трубопроводів; триває улаштування гідрометеостанції.

Інші роботи
Відбувається демонтаж легкої покрівлі машинного залу.

Хід робіт за проектом СВЯП-2 станом на 07.02.2018

У рамках проекту на будівельному майданчику виконувалися та виконані такі роботи:
роботи з електричною частиною крана SWP-CR-04;
переналаштування вогнезахисних клапанів системи вентиляції;
регулювання проміжків та зварювання гільз проходок технологічних трубопроводів;
модифікація проходок МАГАТЕ;
калібрування тензодатчиків крана CR-08 у прим. 305;
заміна болтів крана CR-1;
виготовлення макетів кабельних опор для впорядкування кабельних трас BNG;
перепаювання кабельних проходок (зовнішня сторона) BNG;
ремонтно-профілактичні роботи СМТП (заміна мастила, ліквідація протікання);
заміри отворів бетонних конструкцій (виконано на 14 модулях) БМЗ;
усунення зауважень щодо колодязів приймання зливових вод — бетонування кришок;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи на основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;
автономні випробування системи контролю та управління технологічним процессом, системи поводження з паливними пеналами, двостінними екранованими пеналами, твердими радіоактивними відходами;
огляд представником заводу-виробника копіювальних маніпуляторів, усунення зауважень за результатами інспекції;
підготовка імітатора для захвату ВТВЗ;
усунення зауважень, повторні випробування возика TD-05/06 у прим. 119;
усунення зауважень, повторні випробування системи подвійної кришки ТП;
усунення зауважень щодо апарата різання;
попередні перевірки ковзаючого тримача — калібрування тензодатчика;
пуско-налагоджувальні роботи з СДК 200-літрових бочок;
завершення попередніх перевірок люка захисного SWP-CG-02 у прим. IS 102C6;
попередні випробування засувів ЖРО;
усунення зауважень за результатами першого етапу дослідницької експлуатації СФЗ.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом у роботах було задіяно 126 осіб. Для виконання завдань на майданчику використовувалась також одна одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 21.02.2018

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,1

6,42

-

0,2

0,2

200

1134

1134

ДСП «Київський ДМСК»

-

-

-

0,028

0,4

0,15

156

2886

1412

ДСП «Львівський ДМСК»

-

-

0,6

-

0,2

0,3

163

980

980

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

-

0,005

0,025

0,029

160

892

892

ДСП «Харківський ДМСК»

-

3,5

3,6

-

-

-

575

3225

3225


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 22.02.2018

Згідно з планом заходів бюджетної програми "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів на 2018 рік " (КПКВ 2408090) ДП "НТЦ КПРВ" станом на 29.01.2018 розпочало виконання десяти розробок щодо Проектно-конструкторського забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування і обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 19.02.2018

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

     

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

     

КПКВ 2408120

     

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

     

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

0,8

 

3,2

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,232

 

1,581

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

         61

 

633

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

1

 

8


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 19.02.2018

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 903;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11110;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8050.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 480.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 84 м3;
прання постільної білизни – 481 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 25;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 3.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 0 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 2540 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 210 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 412 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 19.02.2018

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень контрольного рівня (КР) не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень КР і рівнів звільнення (РЗ), радіоактивного забруднення вантажу, персоналу, території, в адміністративно-виробничих приміщеннях не зафіксовано. У той же час при проведенні регламентних робіт зафіксоване перевищення КР на підлозі у одній з квартир гуртожитку ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» по вул. Кірова, 27.

4. При проведенні індивідуального дозиметричного контролю перевищень КР не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах з 12.02.2018 по 18.02.2018 наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

11

1294

150

лабораторних вимірювань

89

9839

629

оброблених індивідуальних дозиметрів

365

24800

3694

вимірювань на ЛВЛ

11

2900

84

відібраних проб

36

4362

340

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

7

401

53

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

0

т/о 5-ти  меліоративних систем у зоні відчуження

0

651

3

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

0

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

16

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

9

818

110

к/о КСС, СВ у зоні відчуження

4

260

54

тампонаж колодязів

0

450

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 22.02.2018 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідали 35 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти);

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням восьми актів;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели п’ятдесят вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах двадцяти дев’яти пересувних джерел викиду засобів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели двадцять сім фізико-хімічних досліджень умов праці на восьми робочих місцях Відділення радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю ДСП «Екоцентр», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки у трьох працівників підприємства та вступний і первинний інструктажі з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки для одного працівника підприємства, розпочали відомчу комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки на ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології», взяли участь у П’ятій національній координаційній нараді з удосконалення попередження і безпечного гасіння лісових пожеж у зоні відчуження в межах проекту технічної допомоги Лісової Служби США;

фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи взяли участь у П’ятій національній координаційній нараді з удосконалення попередження і безпечного гасіння лісових пожеж у зоні відчуження в межах проекту технічної допомоги Лісової Служби США (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) та підсумковому інструктивно-методичному зборі з керівним складом та фахівцями з цивільного захисту підприємств, установ та організацій зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення щодо підведення підсумків виконання завдань цивільного захисту підприємствами (установами) зони відчуження за 2017 рік; визначили завдання ЦЗ на 2018 рік (планування, підготовка керівного складу формувань до дій за призначенням на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах зони відчуження; провели коригування (уточнення) Плану реагування сил цивільного захисту Державного агентства України з управління зоною відчуження на надзвичайні ситуації природного характеру (повінь, паводок, льодохід) на 2018 рік.
.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 21.02.2018

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

19

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

31,5

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

3,0/380,53

Лісовідновлення, га

240.6

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження

З 15 по 21 лютого 2018 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Було сформовано вісім рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 22.02.2018

Працівники ДНЦЗКСТК протягом останнього тижня виконували такі завдання:
у межах перехідних на 2018 рік науково-дослідних робіт опрацьовували історико-етнографічні матеріали польових досліджень, отриманих під час експедиції 2017 року до Ріпкинського району Чернігівської області: виконано науковий інвентарний опис двадцяти чотирьох етнографічних музейних предметів, підготовлено до паспортизації п’ятсот шістдесят фото, розшифровано та систематизовано 5 годин аудіозаписів;

виконано роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся (МАНКУП) ДНЦЗКСТК: введено до фонду користування і страхового фонду аудіодокументів сорок вісім годин польових записів та до фонду користування і страхового фонду фотодокументів п’ятсот шістдесят фото з експедицій “Маневичі-2016”, “Ріпки-2017”;

виконано роботи зі збереження музейних фондів МАНКУП: проведено фронтальну звірку тисячі ста археологічних музейних предметів, виявлених під час дослідження Чорнобильського городища у 2015 р., облікові дані внесено до електронної бази даних археологічних музейних предметів; зроблено профілактичну консервацію дванадцяти музейних пам’яток фондових груп “Одяг”;

підготовлено до друку у наукових фахових виданнях три статті;

розпочато підготовку технічних завдань на науково-дослідні роботи поточного року.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 22.02.2018

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Триває робота з експертами з усунення зауважень до проектної документації по об’єктах:
«Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через річку Уж біля колишнього с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через лісову річку біля колишнього с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Будівництво мосту через річку Ілля біля колишнього села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району Київської області».

Триває узгодження проекти переліків об’єктів капітального будівництва та ремонту на 2018 рік за бюджетними програмами «Підтримка екологічно-безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» та «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів».

Підприємство, відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571, забезпечує розроблення та супровід реалізації державних інвестиційних проектів «Будівництво об’єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження» та «Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження».

Метою проектів є будівництво об’єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження для вчасного завершення виконання робіт щодо виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, що є міжнародним зобов’язанням України.

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального будівництва відповідно до договорів, виконують роботи щодо виготовлення проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 19.02.2018

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів –74 378.
2. Господарське забезпечення:
обслуговування та утримання території, автодоріг і пішохідних
доріжок – 199 296 м2;
дезактивація та прибирання приміщень і місць загального користування – 4 028 684,0 м2;
вивезення побутових, рослинних відходів і будівельного сміття – 157,0 м3;
дезактивація ЗІЗ методом прання – 8695 кг;
дезактивація перехідного одягу методом хімчистки – 349 кг;
ремонт спецодягу – 366 од.;
ремонт перехідного одягу – 139 од.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію