ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 23.03.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 22.03.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
ТБ — виконуються роботи з улаштування фасаду східної частини будівлі. Монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю. Підготовка до монтажу підкранових балок для 20-тонного крана. Зворотна збірка 20-тонного крана. Монтаж системи пожежної сигналізації. Виконуються роботи зі шліфування, грунтування, шпаклівки, заливки, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі. Монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій. Монтаж дверей;
будівля електротехнічних пристроїв — монтаж системи пожежної сигналізації, монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю;
шлюз доступу пожежних підрозділів — монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, монтаж обладнання та дверей;
насосна станція пожежогасіння — монтаж пожежних трубопроводів, монтаж дверей.

Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
монтаж трубопроводів протипожежного та господарсько-питного водопостачання;
улаштування доріг та тротуарів у локальній зоні — 42%.

Монтаж металоконструкцій Арки:
виконується монтаж таких основних систем: електропостачання, вентиляції, газоочищення та кондиціонування, пожежної безпеки, водопостачання та каналізації, зв'язку та промислового телебачення, фізичного захисту та контролю доступу; інтегрованої системи управління та контролю, внутрішнього та транспортного сполучення; радіаційного контролю;
завершуються роботи з внутрішньої та зовнішньої обшивки;
виконується монтаж системи переміщення візків СОК у північний гараж та монтаж герметизуючої мембрани;
здійснюється бетонування постійних шарнірних опор Арки;
відбувається підготовка до монтажу та монтаж анкерів герметизації.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 22.03.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,1

-

-

0,2

0,2

200

2051

2051

ДСП «Київський ДМСК»

-

0,4

0,005

0,015

0,7

0,381

259

4516

3416

ДСП «Львівський ДМСК»

-

-

-

0,05

0,6

0,6

209

1618

1618

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,002

0,024

0,085

0,085

154

1697

1697

ДСП «Харківський ДМСК»

-

14

14

-

0,1

0,1

-

4650

4650

ДП „НТЦ КПРВ” виконує 8 робіт за бюджетною програмою КПКВК 2408090.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) станом на 20.03.2017

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3

-

   

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

-

   

КПКВ 2408120

69

 

710,1

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

12

 

12

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,189

 

2,488

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

105

 

1163

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

На ПЗРВ «Буряківка» у роботі траншея № 21, траншея № 30 перебуває на стадії консервації.


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 20.03.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 299;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11300;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8440.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 448.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 102 м3;
прання постільної білизни – 440 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятдесяти шести об’єктів зони відчуження, на постах –21.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 31;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 6.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів;
на автомобільні перевезення витрачено 2976 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 284 машино-години.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 405 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 20.03.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Засобами автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) перевищення контрольних рівнів не виявлено.

3. За звітний період на КДП зони відчуження перевищення контрольного рівня і радіоактивного забруднення персоналу, вантажу та автотранспорту не зафіксовано.

4. Перевищення встановлених КР внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

13

1294

254

лабораторних вимірювань

102

9839

1085

оброблених індивідуальних дозиметрів

396

24700

4923

вимірювань на ЛВЛ

133

3100

306

відібраних проб

40

4362

552

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

7

401

88

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

0

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

22

651

47

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

21

230

64

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

11

818

180

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

0

378

133

тампонаж колодязів

0

340

0

- тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

0

116

0

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 23.03.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:

фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало п’ятдесят п’ять делегацій;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели двадцять шість фізико-хімічних досліджень умов праці на вісьмох робочих місцях Відділення громадського харчування ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, взяли участь у відомчій комплексній перевірці ДСП «Екоцентр» з питань ОП та ПБ відповідно до наказу ДАЗВ від 16.11.2016 № 135 «Про проведення у 2017-2018 рр. комплексних перевірок з питань ОП, ПБ, РБ та ОНПС»;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели сорок чотири вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах дев’ятнадцятьох пересувних джерел викиду засобів ДСП «Північна Пуща»;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням тридцяти одного акта;

фахівці відділу підготовки рішень з фізичного захисту ядерних та радіаційно-небезпечних об’єктів та мобілізаційної готовності провели позапланову перевірку ДП «УЗФО ЧАЕС» з питань дотримання вимог фізичного захисту при перевезенні РАМ спеціальним автотранспортом за визначеними маршрутами.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 22.03.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

23.14

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

29

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

2,85 / 894

Лісовідновлення, га

12,4


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 23.03.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф проводили опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій до постраждалих районів Українського Полісся, а також опрацювання і збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури

Українського Полісся ДНЦЗКСТК, зокрема:
матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедиції 2016 року – розшифровано 10 годин аудіозаписів, підготовлено до паспортизації сімдесят шість фото, зроблено науковий інвентарний опис та фотофіксацію сорока двох музейних предметів із експедиції до сіл Маневицького району Волинської області;

археологічних матеріалів за результатами дослідження городища літописного міста Чорнобиль у 2016 р.: зроблено графічне відтворення чотирьох одиниць кераміки та одного плану розкопу; введено в електронну базу даних вісімдесят шість од.зб. музейних предметів основного фонду.

Розпочато формування словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темою “Традиційне тваринництво”.

Триває розроблення концепції прототипу уніфікованої архівної інформаційно-пошукової системи для створення Чорнобильського науково-інформаційного фонду.

У межах виконання теми “Розробка методології складання карт, збір і систематизація польових матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся” опрацьовано та систематизовано у структурно-типологічні таблиці обрядових явищ 18 друк. арк. архівних матеріалів ДНЦЗКСТК з експедицій 1995-1996 рр. до постраждалих районів Житомирської області, укладено картосхему територіального поширення обрядів, приурочених до троїцького святкового періоду.

Триває формування технічних завдань на науково-дослідні роботи, які розпочнуться у 2017 році, проведено експертизу цінностей та відбір ста документів на паперовій основі, зібраних у зоні відчуження.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
триває інвентаризація археологічних музейних предметів, виявлених на городищі середньовічного Чорнобиля у 2003-2004 рр., та упорядкування і систематизація облікової документації;
проведено обов’язкові профілактичні заходи щодо збереження музейних предметів: сезонну антимолеву консервацію двадцяти чотирьох од. зб. фондової групи “Тканина”.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 23.03.2017

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, а також спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідності виконаних робіт проектній документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Фахівці підприємства продовжують роботи щодо узгодження вихідних даних для розроблення проектно-кошторисної документації та її виготовлення на виконання робіт з капітального ремонту та будівництва об’єктів у зоні відчуження.

Проводяться роботи щодо документального забезпечення та технічної підготовки супроводу робіт з поточного ремонту, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту тощо.

Тривають консультації у Державній архітектурно-будівельний інспекції України з питань узгодження організаційно-технічної документації щодо передачі в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва за проектами «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».

Керівники відділів виконують загально-управлінські, методологічні та інші функції щодо планової діяльності підприємства при розробленні планів підприємства, обґрунтуванні цілей, аналізу та виконання планів на 2017 рік.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 20.03.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 120815.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 6792204 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 45 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 19971 кг;
хімчистки – 816 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 451,4 м3; на МТСТМ – 484,0 м3.

 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію