ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 24.08.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 18.08.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Арка:
монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання і каналізації;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Тривають роботи з випробування системи основних кранів. Завершуються роботи з улаштування зовнішньої та внутрішньої обшивки.

Тривають роботи з системою вентиляції Арки (монтаж повітроводів і вентиляційного обладнання в північному вентцентрі, південному вентцентрі та технологічній будівлі); продовжується монтаж герметизуючої мембрани (ШДПП, ДСРВ, машинний зал).

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди:
ТБ – завершення робіт з улаштування фасаду східної частини будівлі; монтаж кабельних коробів, прокладання кабелю; випробування 20-тонного крана у приміщенні 123; монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж повітроводів системи вентиляції; шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі; монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій.

Будівля електротехнічних пристроїв – монтаж системи пожежної сигналізації, монтаж та підключення нових трансформаторів; монтаж електричного обладнання; початок монтажних робіт систем гарячого водопостачання та теплопостачання.

Шлюз доступу пожежних підрозділів – монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, улаштування зовнішнього фасаду.

Насосна станція пожежогасіння – електромонтажні роботи.

Очисні споруди і насосна станція зливової каналізації – монтаж резервуарів очисних споруд; зворотня відсипка піском з пошаровим ущільненням; роботи з підготовки основи під резервуари абсорбційних фільтрів.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК –
монтаж трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; улаштування майданчика південної галереї шарнірних опор у машинному залі: доставка, збірка і монтаж веж пожежогасіння (на стадії завершення); монтаж проектної огорожі майданчика з боку піонерної стіни; підготовчі роботи перед демонтажем покрівлі машинного залу; улаштування доріг і тротуарів в локальній зоні – 81 %.

Хід будівництва СВЯП-2 станом на 16.08.2017

Будівля установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ):
встановлення закладних деталей для ручних талей;
завершення перевстановлення стелажа в прим. 304;
розключення та налагодження щитів автоматики КВПіА обладнання СПГО, розключення кабелів, демонтаж датчиків для метрологічної повірки;
завершення монтажу кабельних трас для обладнання МАГАТЕ; триває встановлення щитового обладнання МАГАТЕ;
фінішна обробка приміщень;
маркування технологічних трубопроводів;
завершення монтажу нового насоса хімічно-знесоленої води;
завершення перевірки просторового положення ковзаючого тримача;
перевірка позиціювання апарата різання;
завершення монтажу моніторів системи відео нагляду;
завершення встановлення електромагнітних замків на дверях «Торнадо»;
монтаж захисних решіток у повітроводах;
початок монтажу первинних засобів пожежогасіння.

Також на об'єкті:
триває монтаж пластин ковзання у модулях БМЗ;
виконуються регламентні роботи з благоустрою будмайданчика, а саме:
прополювання щебеневих покриттів, скошування трави, полив, підтримання в чистоті асфальтових покриттів;
улаштування вимощення, електромонтажні роботи для улаштування навісу для балонів;
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи по основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;
налагоджувальні роботи по системі відеоспостереження за технологічним процесом;
функціональні виробування мостового крана SFP-SR-04 у приміщенні 304;
функціональні випробування консольного крана SFP-SR-06 у приміщенні 304;
індивідуальні випробування вікон захисних SW-03 та SW-04;
тривають індивідуальні (автономні) випробування систем фізичного та радіаційного контролю.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом на роботах було задіяно 259 осіб. Для виконання завдань використовувалась також 1 одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 16.08.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,5

3,15

-

0,7

0,7

200

5436

5436

ДСП «Київський ДМСК»

0,047

2,2

2,494

-

1,9

2,353

416

12760

11534

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,2

0,3

0,05

2,1

2,1

155

4859

4859

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,009

0,013

0,297

0,466

154

5046

5046

ДСП «Харківський ДМСК»

-

36,0

57,3

-

0,45

0,45

18550

18550


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 15.08.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 11 робіт та виконує 9 робіт. За госпрозрахункові кошти виконано 3 договірні роботи, виконуються ще 4.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 21.08.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

126,4

2787

2726,9

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

126,4

2787

2726,9

КПКВ 2408120

342,2

2802

2597,3

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

289

1101

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

48

33,67

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,215

7,123

7,284

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

100

3794

3794

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

2984

2984


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 21.08.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 11650;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 –8360.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 493.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 109,5 м3;
прання постільної білизни – 830 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 30;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 10.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 126,1 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 272 машино-години;
на автомобільні перевезення витрачено 2820 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 210 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 409 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 21.08.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень КР не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю зафіксовано 1 перевищення КР радіоактивного забруднення автотранспорту на КДП не зафіксовано.
У персоналу, а також у гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано. У той же час 15.08.2017 при проведенні регламентних робіт на складі № 1 ЕВЦ ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (вул. Котовського, 10) зафіксовано перевищення КР.

4. Перевищень КР зовнішнього опромінення персоналу та внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

8

1294

840

лабораторних вимірювань

272

9839

6008

оброблених індивідуальних дозиметрів

332

24700

15753

вимірювань на ЛВЛ

5

3100

1698

відібраних проб

95

4362

2728

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

6

401

253

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

10

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

19

651

414

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

115

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

2

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

17

818

521

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

0

378

314

тампонаж колодязів

0

110

53

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

0

116

93

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

0

15

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 24.08.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 68 делегацій;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 17 актів;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 19 фізико-хімічних досліджень умов праці на 5-ти робочих місцях відділення транспортного забезпечення ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили три протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку знань з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки у п’ятьох працівників, розпочали відомчу комплексну перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки на ДСП «Північна Пуща».


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 22.08.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

       51,0

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

          -

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

         39,5

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

0,5/870,95

Лісовідновлення, га

-

Про заходи із запобігання браконьєрству в зоні відчуження

Із 17 по 23 серпня 2017 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення.

Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.

У ході перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 24.08.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня здійснювали опрацювання історико-етногафічних матеріалів, отриманих під час експедицій 2016–2017 років:

розшифровано та систематизовано 12 годин польових аудіозаписів та 5 годин відеозаписів із експедиції 2016 р. до населених пунктів Маневицького району Волинської області; за результатами дослідження у 2017 р. сіл Ріпкинського району Чернігівської області зроблено 5 аналітичних оглядів та підготовлено до інвентарного опису 150 предметів музейного значення.

Проводилося опрацювання археологічних матеріалів за результатами дослідження у 2017 р. городища літописного міста Чорнобиль:
виконано камеральну обробку та підготовлено до інвентарного опису понад 200 артефактів, зроблено графічне відтворення 4-х одиниць кераміки, введено до електронної бази даних 200 одиниць збереження музейних предметів основного фонду.

Триває формування словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темою “Музичний фольклор”.

У межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся” та “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” триває формування рукописів монографічних досліджень.

Розпочато розробку робочої документації для створення програмного продукту Чорнобильського науково-інформаційного фонду.

Виконано роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду Музею-архіву народної культури Українського Полісся (МАНКУП): конвертовано та введено до страхового фонду і фонду користування аудіодокументів 24 години аудіо- запису; до страхового фонду відеодокументів введено 4 години відеоматеріалів; проведено профілактичні заходи щодо збереження 10-х відеодокументів на магнітострічкових носіях.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів МАНКУП ДНЦЗКСТК: зроблено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації 130-х археологічних музейних предметів, виявлених під час розкопок городища Чорнобиль у 2013 році; проведено обов’язкову сезонну антимолеву консервацію 15-х музейних предметів фондової групи “Одяг” та вжито дезинсекційно-консерваційних заходів щодо 8-ми музейних предметів фондової групи “Дерево”.

 


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 24.08.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Тендерний комітет підприємства визначив переможця за процедурою «Відкриті торги» із закупівлі робіт для розроблення проектної документації по об’єкту «Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області». Готуються документи для укладення договору.

Тривають роботи щодо збору та опрацювання вихідних даних для розроблення проектно-кошторисної документації по об’єктах «Реконструкція лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

ДСП УКБЗВ та корпорація «Укртрансбуд» продовжують роботу щодо усунення зауважень ДП «Укрдержбудекспертиза» до проектної документації по об’єктах з будівництва сховища № 21А та консервації сховищ № 21, 30, ПЗРВ «Буряківка».

Тривають роботи з Державною архітектурно-будівельною інспекцію щодо отримання дозволів на виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту зони відчуження відповідно до «Скоригованого переліку об’єктів капітального ремонту на 2017 рік».

Фахівці підприємства здійснюють організаційний супровід, технічний нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту.

Виконуються роботи щодо опрацювання проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 21.08.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 375 737.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 20 531 688 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 740 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 60 230 кг;
хімчистки – 2516 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 1896 м3; на МТСТМ – 2700 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

office@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію