ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 27.01.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 26.01.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
ТБ — виконуються роботи з улаштування фасаду східної частини будівлі. Монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю. Електромонтажні роботи з монтажу 20-тонного крану. Монтаж системи пожежної сигналізації. Виконується: шліфування, грунтовка, шпаклівка, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі. Монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій. Монтаж дверей;
будівля електротехнічних пристроїв — монтаж системы пожежної сигналізації. Монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю;
шлюз доступу пожежних підрозділів — монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій. Улаштування основи фундаменту роздвижних воріт;
насосна станція пожежогасіння — улаштування фундаментів під насосне обладнання та встановлення насосів.

Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
монтаж трубопроводів протипожежного та господарсько-питного водопостачання;
улаштування теплоізоляції трубопроводів естакади зовнішніх інженерних мереж;
улаштування доріг та тротуарів у локальній зоні — 36%.

Монтаж металоконструкцій Арки:
укрупнювальна збірка та підготовка до монтажу анкерів герметизації;
улаштування екранування північного гаража;
підготовка північного та південного вентиляційних центрів до монтажу вентиляційного обладнання;
монтаж трубопроводів обв'язки вентиляційного обладнання північного та південного вентиляційних центрів.

За матеріалами веб-сайту ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 26.01.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)
Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів
За звітний період Від початку року За звітний період Від початку року За звітний період Від початку року
План Факт План Факт План Факт
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» - 0,1 - - 0,1 0,1 200 617 617
ДСП «Київський ДМСК» - - - - 0,1 - 389 1256 1036
ДСП «Львівський ДМСК» - - - 0,05 0,15 0,15 164 486 486
ДСП «Одеський ДМСК» - - - - - - 30 30 30
ДСП «Харківський ДМСК» 14 14 14 - - - 250 250 250

ДП „НТЦ КПРВ” проводить підготовчі роботи з виконання бюджетної програми за КПКВК 2408090, зокрема графік за 21 темою перебуває на затверджені в ДК «УкрДО „Радон”.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) станом на 23.01.2017

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року
План Факт
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3 -    
Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3 КПКВ 2408110 -    
КПКВ 2408120 64,8   132,1
Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць КПКВ 2408090 -    
Дезактивація спецодягу,  тонн 0,210   0,620

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

113   322
Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га 45 45 45

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 27.01.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 879;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10180;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7550.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 615.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 112,5 м3;
прання постільної білизни – 476 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятдесяти шести об’єктів зони відчуження, на постах –21.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 32;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 13.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів;
на автомобільні перевезення витрачено 2105 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 365 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 19 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 23.01.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Засобами автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) перевищення контрольних рівнів не виявлено.

3. За звітний період на КДП зони відчуження перевищення контрольного рівня і радіоактивного забруднення персоналу, вантажу та автотранспорту не зафіксовано.

4. При обробці індивідуальних дозиметрів ДПГ-03 було виявлено 19 перевищеннь КР (2,30 мЗв/рік) дози, накопиченої за 2016 рік, у працівників ДСП «ЦППРВ» (1); ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (18). Перевищення встановлених КР внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт) За звітний період

План

на рік

Факт з початку року
Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:
польових вимірювань 23 1294 76
лабораторних вимірювань 98 9839 266
оброблених індивідуальних дозиметрів 800 24700 1694
вимірювань на ЛВЛ 20 3100 23
відібраних проб 56 4362 153
Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:
технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять 9 401 24
т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження 0 651 1
контрольні огляди (к/о) елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження 0 142 0
к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення 0 230 0
ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження 0 22 0
т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС) 19 818 48
к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження 4 378 75
- тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС 0 116 0

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 27.01.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 29 делегацій;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 32 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях працівників ДП «ЦОТІЗ», оформили три протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели перевірку структурних підрозділів підприємства з питань охорони праці та пожежної безпеки;

фахівці сектору з радіаційної безпеки проводили радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням актів.

фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи здійснили контроль за усуненням недоліків, виявлених комісією, при перевірці стану утримання та готовності сховищ цивільного захисту та найпростіших укриттів підприємств, які належать до сфери управління ДАЗВ, що здійснюють діяльність у зоні відчуження, сформували проекти звітних документів для направлення їх до ДСНС України.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 26.01.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км 14
Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км 11
Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3 1,66 / 818,18
Лісовідновлення, га -

Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 26.01.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня здійснювали підготовку звітних матеріалів про:

виконані у 2016 році науково-дослідні роботи з вивчення та фіксації національної культурної спадщини постраждалих районів Українського Полісся;
надані науково-технічні послуги з впровадження результатів виконаних науково-дослідних робіт;
заходи з опрацювання та збереження архівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (МАНКУП).

Зокрема, велася підготовка 4-х заключних та 8-х проміжних звітів про виконані НДР, надані науково-технічні послуги (6) та комплекси заходів (2) з опрацювання та збереження фондів МАНКУП.

У межах виконання перехідних тем триває опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів, а саме:
розшифрування та опрацювання аудіозаписів, утворених під час експедиції до Любешівського району Волинської області (6 год / понад 7 друк. арк.);
систематизація польових матеріалів, зібраних у середовищі переселенців із зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення під час експедицій 2016 р. зі збору матеріалів до Атласу традиційних народних обрядів Середнього Полісся (8 год);
створення словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся”.

Триває підготовка планових засідань Вченої ради.

Державне спеціалізоване підприємство «Управління капітальним будівництвом зони відчуження» (ДСП «УКБЗВ»)

Інформаційна довідка станом на 26.01.2017

ДСП «УКБЗВ» забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, а також спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідності виконаних робіт проектній документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів. Керівники та фахівці підприємства надали необхідні технічно-інформаційні матеріали, коментарі, пояснення тощо інспекції державного архітектурно-будівельного контролю щодо підтвердження готовності до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів за проектами «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».

Підприємство виконує роботи щодо документального забезпечення та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження,
у тому числі погодження та затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство
«Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»

(ДП «УЗФО ЧАЕС»)
Інформація про виконання виробничих показників станом на 23.10.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 25723.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 1630090 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 45 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 3487 кг;
хімчистки – 153 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 61,8 м3; на МТСТМ – 0,0 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію