ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 29.06.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 15.06.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
ТБ — виконуються роботи з улаштування фасаду східної частини будівлі; монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю; підключення 20-тонного крана до щита управління; монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж повітроводів системи вентиляції; виконання робіт з шліфування, грунтування, шпаклівки, заливки, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі; монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій; монтаж дверей;
будівля електротехнічних пристроїв — монтаж системи пожежної сигналізації;
шлюз доступу пожежних підрозділів — монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, монтаж обладнання та дверей;
насосна станція пожежогасіння — монтаж пожежних трубопроводів, монтаж дверей;
очисні споруди і насосна станція зливової каналізації — роботи з водозниження та улаштування фундаменту; монтаж резервуарів очисних споруд.
Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
монтаж трубопроводів протипожежного та господарсько-питного водопостачання;
облаштування майданчика південної галереї шарнірних опор біля машинної зали;
улаштування доріг та тротуарів у локальній зоні — 68%.

Монтаж металоконструкцій Арки (основних систем):
електропостачання;
вентиляції, газоочищення та кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання та каналізації;
зв'язку та промислового телебачення;
фізичного захисту та контролю доступу;
інтегрованої системи управління та контролю;
внутрішнього та транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
підключення щитів управліня до СОК;
внутрішньої та зовнішньої обшивки;
системи вентиляції Арки (монтаж повітроводів та вентиляційного обладнання у північному та південному вентцентрах, а також у технологічній будівлі);
анкерів герметизації на покрівлі технологічної будівлі та шлюзу доступу пожежних підрозділів;
герметизаційної мембрани;
кабельних коробів на конструкціях зовнішньої драбини Арки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 26.06.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,3

3,12

-

0,5

0,5

100

4102

4102

ДСП «Київський ДМСК»

0,001

2,0

2,418

0,3

1,5

1,588

196

9476

8030

ДСП «Львівський ДМСК»

-

-

-

0,15

1,6

1,6

308

3773

3773

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,003

-

0,211

0,296

162

3778

3778

ДСП «Харківський ДМСК»

-

31

39,9

 

0,3

0,3

2650

15900

15900


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 26.06.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 5 робіт за темами 1, 2, 8, 16, 19 та виконує 11 робіт за темами 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20. За госпрозрахункові кошти виконано 3 договірні роботи, виконуються ще 4.


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ)

1. Здійснюється підготовка викладачів УРУЦ до читання лекцій та виконання практичних робіт під час проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців-радіологів та фахівців у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ).

2. Триває підготовка комплектів навчально-методичних посібників для підвищення кваліфікації фахівців-радіологів у 2017 році.

3. Триває робота над виготовленням комплектів навчально-методичних посібників для підвищення кваліфікації фахівців з поводження з РАВ в 2017 році.

4. З 19 по 23 червня 2017 року був проведений другий плановий потік підвищення кваліфікації фахівців-радіологів за курсом «Основи радіоекології та радіаційний захист». Отримали підвищення кваліфікації та атестацію 24 фахівці.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 26.06.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з ПТЛРВ, приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3

73,7

1700

1934,2

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

73,7

1700

1934,2

КПКВ 2408120

15,5

1261

1879,9

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

252

1101

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

28

33,67

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,285

5,402

5,631

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

133

2879

879

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

2008

2008


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 26.06.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 121;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10850;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 8110.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 533.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 132 м3;
прання постільної білизни – 820 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах –16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 35;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 6.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 73,7 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 200 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 3108 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 242 машино-години.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 47 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 26.06.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень КР не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю перевищень КР радіоактивного забруднення автотранспорту не зафіксовано.
У персоналу, а також у виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.
При проведенні регламентних робіт зафіксовано 2 перевищення КР у гуртожитках ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»: одне – по вул. Кірова, 36, друге - по вул. Кірова, 25.

4 Перевищень КР зовнішнього опромінення персоналу та внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

44

1294

656

лабораторних вимірювань

247

9839

3763

оброблених індивідуальних дозиметрів

411

24700

12145

вимірювань на ЛВЛ

32

3100

1195

відібраних проб

107

4362

1731

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

8

401

192

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

10

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

20

651

271

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

115

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

1

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

21

818

408

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

7

378

253

тампонаж колодязів

0

340

0

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

3

116

40


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 29.06.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 63 делегації;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 27 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях ДСП «Північна Пуща», оформили 4 протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, провели на ДСП «ЦППРВ», ДСП «Екоцентр» та ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» перевірку виконання «Організаційних заходів щодо запобігання пожежам на підприємствах, в організаціях, установах та на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення у 2017 році», затверджених наказом ДАЗВ від 09.02.2017 № 15; закінчили відомчу комплексну перевірку ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» з питань ОП та ПБ на виконання наказу ДАЗВ від 16.11.2016 № 135; склали акти відомчої комплексної перевірки ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» з питань ОП та ПБ; підготували звіт «Відомості про виробничий травматизм працюючих на ДП «ЦОТІЗ» за ІІ-й квартал 2017 року» та об’єднаний звіт «Відомості про виробничий травматизм працюючих на підприємствах, в організаціях, установах сфери управління ДАЗВ» за ІІ-й квартал 2017 року» на виконання наказу ДАЗВ від 13.05.2017 № 65; провели перевірку знань з питань ОП, ЦЗ, Р та ПБ у одного працівника підприємства;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 29 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 14-х пересувних джерел викиду засобів ДСП «Екоцентр»;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини та склали 8 актів.

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства; підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти, розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти); підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 28.06.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240,6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

140

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

34

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

-

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

2,85/597,76

Лісовідновлення, га

-


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 29.06.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня здійснювали опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедицій до постраждалих районів Українського Полісся, зокрема:

здійснювалося опрацювання матеріалів польових досліджень, отриманих під час експедиції 2016 року – паспортизовано 300 фото, зроблено науковий інвентарний опис 40 музейних предметів із експедиції до сіл Маневицького району Волинської області; опрацьовано 4 годин аудіозапису із експедиції до переселенців із зони відчуження. Матеріали систематизовано у структурно-типологічні таблиці обрядових явищ, укладено картосхему поширення на Середньому Поліссі варіантів жнивного обряду “Обжинки”;

триває підготовка комплексної експедиції до постраждалих районів Чернігівської області;

розпочато формування словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темою “Прозовий фольклор”;

у межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся: традиції і сучасність” та “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі (ХХ – поч. ХХІ ст.)” здійснюється формування рукописів монографічних досліджень;

проаналізовано матеріали археологічних розкопок на городищі літописного Чорнобиля, у результаті яких виявлено залишки фортифікаційних споруд (рів та конструкція валу), виявлено та відпрацьовано 13 давньоруських та пізньосередньовічних об’єктів; здійснено камеральну обробку близько тисячі артефактів;

розпочато створення технічного проекту прототипу архівної інформаційно-пошукової системи для формування Чорнобильського науково-інформаційного фонду.

Виконано роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду МАНКУП: введено до страхового фонду та фонду користування аудіодокументів понад 50 годин записів з експедицій “Маневичі-2016”; проведено профілактичні заходи щодо збереження 20-х відеодокументів на магнітострічкових носіях.

Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК: проведено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації близько 300 археологічних музейних предметів, виявлених під час розкопок городища Чорнобиль у 2013 році; проведено обов’язкову сезонну антимолеву консервацію 40-ка музейних предметів фондової групи “Одяг” та “Тканина”.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 29.06.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Триває процедура закупівлі «Відкриті торги» по об’єктах:
1) «Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Кірова (ТК 113) до будівлі по вул. Кірова, 42, м. Чорнобиль»;
2) «Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
3) «Реконструкція лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».
Завершено процедуру закупівлі за державні кошти «Великі торги», ведеться підготовка документів для укладання договорів по об’єктах:
1) «Капітальний ремонт будівлі по вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль»;
2) «Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Нова (ТК 104) до вул. Кірова (ТК 109), м. Чорнобиль».

Виконуються роботи щодо опрацювання проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 26.06.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 283099.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 15 369 574 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 545 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 45 014 кг;
хімчистки – 1853 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 1274 м3; на МТСТМ – 2402 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

office@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію