ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 3.08.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 19.07.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Арка:
монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання і каналізації;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Тривають роботи з випробування системи основних кранів і малих ВПМ (за поточний період було випробувано 16 малих ВПМ). Завершуються роботи з улаштування зовнішньої та внутрішньої обшивки.

Здійснюється монтаж блокуючих анкерів MUFOP на конструкціях софіта західної торцевої стіни.

Тривають роботи з системою вентиляції Арки (монтаж повітроводів і вентиляційного обладнання в північному вентцентрі, південному вентцентрі та в технологічній будівлі); продовжується монтаж герметизуючої мембрани (ШДПП, ДСРВ, машзал) та монтаж кабельних коробів по конструкціях зовнішніх сходів Арки.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди:
ТБ - улаштування фасаду східної частини будівлі; монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю; підключення 20-тонного крана до щита управління; монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж повітроводів системи вентиляції; шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі; монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій; монтаж дверей.

Будівля електротехнічних пристроїв – монтаж системи пожежної сигналізації, демонтаж трансформаторів.
Шлюз доступу пожежних підрозділів – монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, улаштування зовнішнього фасаду.
Насосна станція пожежогасіння – прокладання електричних кабелів і монтаж обладнання системи освітлення.
Очисні споруди і насосна станція зливової каналізації – зниження рівня води та улаштування фундаменту; монтаж резервуарів очисних споруд.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК:
монтаж трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання;
улаштування майданчика південної галереї шарнірних опор у машинному залі: доставка, збірка і монтаж веж пожежогасіння; монтаж проектної огорожі майданчика з боку піонерної стіни; демонтаж водовідвідного лотка;
улаштування доріг і тротуарів в локальній зоні - 76%.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 2.08.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,31

3,13

-

0,6

0,6

100

5019

5019

ДСП «Київський ДМСК»

-

2,1

2,447

0,323

1,8

2,353

482

11118

11118

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,2

0,3

0,05

2,0

2,0

90

4574

4574

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,003

-

0,245

0,43

161

4418

4418

ДСП «Харківський ДМСК»

-

36,0

57,3

-

0,45

0,45

18550

18550


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 2.08.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 8 робіт за темами 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 19 та виконує 9 робіт за темами 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21. За госпрозрахункові кошти виконано 3 договірні роботи, виконуються ще 4.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 31.07.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

146,3

2381

2600,5

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

146,3

2381

2600,5

КПКВ 2408120

23,4

2291

2015,5

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

276

1101

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

39

33,67

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,086

6,480

6,581

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

130

3498

3498

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

2618

2618


Український радіаційний учбовий центр (УРУЦ)

1. Здійснюється підготовка викладачів УРУЦ до читання лекцій та виконання практичних робіт під час проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців-радіологів та фахівців у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ) у другому півріччі 2017 року.

2. Триває підготовка комплектів навчально-методичних посібників для підвищення кваліфікації фахівців-радіологів у 2017 році.

3. Триває робота над виготовленням комплектів навчально-методичних посібників для підвищення кваліфікації фахівців з поводження з РАВ у 2017 році.

4. Наприкінці червня 2017 року проведений другий плановий потік підвищення кваліфікації фахівців-радіологів за курсом «Основи радіоекології та радіаційний захист». Отримали підвищення кваліфікації та атестацію 24 фахівці.

 


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 31.07.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 9790;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 –7340.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб –547.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 105,0 м3;
прання постільної білизни – 473 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 44;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 9.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 146,3 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 390 машино-годин;
на автомобільні перевезення витрачено 3348 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 256 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 41 одиницю засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 31.07.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень КР не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю зафіксовано 1 перевищення КР радіоактивного забруднення автотранспорту на КДП не зафіксовано.
У персоналу, а також у гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. Перевищень КР зовнішнього опромінення персоналу та внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

17

1294

776

лабораторних вимірювань

303

9839

5150

оброблених індивідуальних дозиметрів

481

24700

14531

вимірювань на ЛВЛ

89

3100

1639

відібраних проб

146

4362

2400

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

7

401

233

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

10

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

23

651

362

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

115

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

2

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

5

818

465

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

4

378

308

тампонаж колодязів

0

340

0

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

9

116

93


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 03.08.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідало 50 делегацій;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 6 вимірювань вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 3-х пересувних джерел викиду засобів ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження»;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 36-ти актів;
фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 20 фізико-хімічних досліджень умов праці на 6-х робочих місцях Відділення транспортного забезпечення ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили три протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, підготували проект нового Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, цивільного захисту, радіаційної та пожежної безпеки у працівників ДП «ЦОТІЗ», склали акт відомчої комплексної перевірки ДСП «Одеський ДМСК» з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 2.08.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

 

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

12,54

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

           17

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

1,35/859,7

Лісовідновлення, га

-


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 3.08.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня здійснювали історико-етнографічне дослідження радіоактивно забруднених сіл Чернігівської області та опрацювання археологічних матеріалів польових досліджень, отриманих під час розкопок городища літописного Чорнобиля, зокрема:
під час комплексної історико-етнографічної експедиції до сіл Ріпкинського та Городнянського районів Чернігівської області обстежено 12 населених пунктів, зроблено близько 150 годин аудіозаписів та 5 годин відеозаписів, знято понад 2500 фото, виявлено 200 предметів музейного значення;
зроблено камеральну обробку та підготовлено до інвентарного опису 350 артефактів, виявлених під час археологічних розкопок на городищі літописного Чорнобиля.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 3.08.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Оголошена процедура закупівлі «Відкриті торги» на виготовлення проектної документації по об’єкту «Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Укладений договір на виконання проектних та будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Тривають підготовчі роботи до початку виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт теплових мереж від вул. Кірова (ТК 113) до будівлі по вул. Кірова, 42, м. Чорнобиль».

Готуються документи для укладання договору на виконання проектних та будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Виконуються роботи щодо опрацювання проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 31.07.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 340 464.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 18 572 292 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 665 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 54 524 кг;
хімчистки – 2261 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 1348 м3; на МТСТМ – 2570 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

office@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію