ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 7.09.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 31.08.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:
Арка:
монтаж основних систем:
електропостачання;
вентиляції, газоочищення і кондиціювання;
пожежної безпеки;
водопостачання і каналізації;
зв'язку і промислового телебачення;
фізичного захисту і контролю доступу;
внутрішнього і транспортного сполучення;
радіаційного контролю;
інтегрованої системи управління і контролю.

Тривають роботи з випробування системи основних кранів. Завершуються роботи з улаштування зовнішньої та внутрішньої обшивки.
Тривають роботи з системою вентиляції Арки (монтаж повітроводів і вентиляційного обладнання в північному вентцентрі, південному вентцентрі та технологічній будівлі); продовжується монтаж герметизуючої мембрани.

Технологічна будівля (ТБ) і допоміжні споруди:
ТБ – завершення робіт з улаштування фасаду східної частини будівлі; монтаж кабельних коробів, прокладання кабелю; монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж повітроводів системи вентиляції; шліфування, ґрунтування, шпаклювання, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі; монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій; підготовка до випробувань захватів для контейнерів РАВ за допомогою 20-тонного крана.

Будівля електротехнічних пристроїв – монтаж системи пожежної сигналізації; монтаж електричного обладнання; початок монтажних робіт систем гарячого водопостачання та теплопостачання.

Шлюз доступу пожежних підрозділів – монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, улаштування зовнішнього фасаду.

Насосна станція пожежогасіння – електромонтажні роботи.

Очисні споруди і насосна станція зливової каналізації – монтаж резервуарів очисних споруд; зворотня відсипка піском з пошаровим ущільненням; підготовка до випробувань.

Роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК – монтаж трубопроводів протипожежного і господарсько-питного водопостачання; улаштування майданчика південної галереї шарнірних опор у машинному залі: доставка, збірка і монтаж веж пожежогасіння (завершено); монтаж проектної огорожі майданчика з боку піонерної стіни; підготовчі роботи перед демонтажем покрівлі машинного залу.

Улаштування доріг і тротуарів у локальній зоні – 82 %.

Хід будівництва СВЯП-2 станом на 6.09.2017

Будівля установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ):
завершено монтаж кронштейна енкодера крана SFP-CR-01;
завершено монтаж датчиків та кронштейнів для відеокамер на крані SFP-CR-07;
триває монтаж вставок для маніпуляторів та захисних чохлів маніпуляторів;
отримано підтвердження про прийнятність монтажу машини для заміни дисків апарату різання; виконано обварку приварних пластин;
триває:
розключення та налаштування щитів автоматики КВПіА обладнання СПГО;
встановлення щитового обладнання МАГАТЕ;
фінішне оздоблення приміщень;
маркування технологічних трубопроводів;
монтаж первинних засобів пожежогасіння.

Також на об'єкті:
виконуються регламентні роботи з благоустрою будмайданчика, а саме:
прополювання щебеневих покриттів, скошування трави, полив, підтримання в чистоті асфальтових покриттів.

Тривають:
комплектація виконавчої і здавальної документації;
розроблення програм випробувань технологічних вузлів і систем;
розроблення програм навчання персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС»;
пуско-налагоджувальні роботи по основному технологічному устаткуванню і допоміжних системах;
індивідуальні випробування системи відеоспостереження за технологічним процесом;
індивідуальні випробування проточної та витяжної загальнообмінних систем вентиляції;
попередні автономні випробування СКУТП системи поводження з ТП, ДСЕП, ТРО;
індивідуальні випробування воріт підйомних приміщення 119 MIS-LD-04;
індивідуальні (автономні) випробування систем фізичного та радіаційного контролю.

Генеральним підрядником проекту є компанія «Holtec». Роботи на майданчику виконують залучені «Holtec» субпідрядні організації: ЦПІ, ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, «Крансервіс», «Кондиціонер». Разом на роботах було задіяно 197 осіб. Для виконання завдань використовувалась також 1 одиниця вантажної техніки.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 7.09.2017

 

Підприємство (спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне вимірювання, кількість вимірів

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

За звітний період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,5

3,15

-

0,7

0,7

100

5736

5736

ДСП «Київський ДМСК»

-

2,3

2,670

-

2,2

2,353

195

14473

12955

ДСП «Львівський ДМСК»

-

0,3

0,3

0,1

2,4

2,4

185

5413

5413

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

0,009

0,027

0,326

0,508

154

5506

5506

ДСП «Харківський ДМСК»

-

36,0

61,7

-

0,45

0,45

2650

21200

21200


Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП «НТЦ КПРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 7.09.2017

Відповідно до плану заходів бюджетної програми «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (КПКВК 2408090) на 2017 рік, ДП „НТЦ КПРВ” завершило 11 робіт та виконує 9 робіт. За госпрозрахункові кошти виконано 3 договірні роботи, виконуються ще 4.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2017рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090), станом на 4.09.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу з переробки рідких радіоактивних відходів від ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Харківський ДМСК»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечено ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ  ПТЛРВ, м3

237,7

3060

3044,5

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

237,7

3060

3044,5

КПКВ 2408120

258

3240

3107,1

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

295

1101

Прийняття та захоронення РАВ на КВ «Вектор», м3

-

51

33,67

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,212

7,555

7,743

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

112

4004

4004

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

122

3228

3228


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 4.09.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 0;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 9280;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 6950.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 555.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 89 м3;
прання постільної білизни – 887 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 396,5.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
охорона об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист 6-ти об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 6;
охорона 54-х об’єктів зони відчуження, на постах – 16.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 44;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 5.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 238 м3 радіоактивних відходів, на роботи витрачено 332 машино-години;
на автомобільні перевезення витрачено 3180 машино-годин;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 150 машино-годин.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 153 одиниці засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 4.09.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні (КР) об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози не зафіксовано. Перевищень КР не зафіксовано.

3. При проведенні радіаційно-дозиметричного контролю (РДК) перевищень контрольного рівня (КР) радіоактивного забруднення автотранспорту, персоналу, території не зафіксовано.
У гуртожитках та виробничо-адміністративних приміщеннях перевищень КР не зафіксовано.

4. Перевищень КР зовнішнього опромінення персоналу та внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

14

1294

887

лабораторних вимірювань

245

9839

6570

оброблених індивідуальних дозиметрів

275

24700

16500

вимірювань на ЛВЛ

28

3100

1747

відібраних проб

106

4362

3009

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

13

401

272

контрольний огляд (к/о) водоохоронних споруд зони відчуження

0

20

10

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

0

651

434

к/о елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

71

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

115

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

5

22

7

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

1

818

545

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

2

378

316

тампонаж колодязів

0

110

53

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

0

116

93

технічне обстеження свердловин водопостачання у зоні відчуження

0

15

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 07.09.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідала 81 делегація;

фахівці відділу з охорони навколишнього середовища провели 24 вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах 11-х пересувних джерел викиду засобів ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з окремих питань стосовно Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника та ведення лісового господарства в зоні відчуження;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням 27-ми актів;

фахівці відділу цивільного захисту та спецроботи розробили пакет документів (окреме доручення з додатками) щодо проведення перевірки стану готовності захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів підприємств сфери управління ДАЗВ, розташованих у зоні відчуження, до використання за призначенням; з 5 по 7 вересня взяли участь в українсько-американському командно-штабному навчанні з реагування на надзвичайну ситуацію державного рівня, пов’язану з радіаційною аварією.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща»
(ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 6.09.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240.6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

60,0

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

-

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

10

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

0.79/981,2

Лісовідновлення, га

-

З 31серпня по 06 вересня 2017 року фахівці лісової охорони ДСП «Північна Пуща» здійснювали рейди-патрулювання у лісах зони відчуження.

Перевірки проводились з метою запобігання незаконному полюванню та іншим лісопорушенням на території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. Було сформовано 8 рейдових груп, які патрулювали ліси, перелоги та водно-болотні угіддя. До патрулювання залучалися автомобілі та гужовий транспорт.

У ході проведених перевірок порушень норм чинного законодавства не виявлено.


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 7.09.2017

Працівники ДНЦЗКСТК протягом звітного періоду проводили етнографічні польові дослідження та здійснювали опрацювання історико-етногафічних матеріалів, отриманих під час експедицій 2016–2017 років, зокрема:

розшифровано та систематизовано 6 годин польових аудіозаписів та виконано науковий інвентарний опис 10-х музейних предметів із експедиції 2016 року до населених пунктів Маневицького району Волинської області; зроблено 5 аналітичних оглядів за результатами наукового обстеження сіл Ріпкинського району Чернігівської області у 2017 році та підготовлено до інвентарного опису 50 предметів музейного значення, виявлених у зазначеній експедиції;

зроблено 5 планів археологічного розкопу городища літописного міста Чорнобиль у 2017 р.;

розпочато формування словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темою “Народна хореографія”;

у межах виконання наукових досліджень “Звичаєво-правова культура населення Середнього Полісся” та “Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі” триває формування рукописів монографічних досліджень;

триває розробка робочої документації на створення програмного продукту Чорнобильського науково-інформаційного фонду;

здійснено тематичний експедиційний виїзд до села Олешня Ріпкинського району Чернігівської області (гончарного осередку), під час якого проведено відеозйомку та фотофіксацію повного циклу традиційного виробництва гончарних виробів;

розпочато тематичну експедицію до постраждалих сіл Овруцького району Житомирської області з метою збору матеріалів до Атласу традиційної обрядовості Середнього Полісся;

за участю працівників ДНЦЗКСТК проведено презентацію книжки “Мар’їнка: етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 1920-х рр.”, упорядник – старший науковий співробітник відділу етнології ДНЦЗКСТК, доктор історичних наук Олена Боряк (К.: Кліо, 2017).

Інформаційна довідка
У виданні представлені етнографічні описи, зроблені у 1928–1929 рр. студентами Сталінського педагогічного технікуму у Мар’їнці – місті, яке через своє стратегічне розташування від початку російської військової агресії стало однією з «гарячих точок» на карті Європи. Упорядник, відомий український етнолог Олена Боряк, на основі матеріалів, зібраних перед найтрагічнішими подіями в історії України, показала, що драма нашої країни під назвою «ЛНР-ДНР» була цілеспрямовано й послідовно інспірована ззовні. Автентичної культури, так би мовити, «донецьких новоросів» як специфічної спільноти ніколи не існувало, і попри свою специфічність культура Донбасу – передусім українська.
Виконано роботи з опрацювання і систематизації аудіовізуальних документів наукового архівного фонду МАНКУП:
введено до страхового фонду аудіодокументів 40 годин та до фонду користування 50 годин аудіозаписів із експедицій “Маневичі-2016” та “Березне-2013”;
введено до страхового фонду відеодокументів 4 години відеозапису із експедиції “Камінь-Каширськ – 2012”;
проведено профілактичні заходи щодо збереження 10 відеокасет.
Виконано роботи зі збереження музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК:
триває облаштування стелажів для зберігання музейних предметів у Київському фондосховищі;
проведено фронтальну звірку, систематизацію та доопрацювання облікової документації на 180 археологічних музейних предметів, виявлених під час розкопок Чорнобильського городища у 2014 – 2015 роках і 60 музейних пам’яток, виявлених під час дослідження комплексу пам’яток “Великий Дивлин” у 2011 році;
триває формування електронної бази даних археологічних музейних предметів основного фонду – введено облікові дані на 240 музейних предметів;
зроблено профілактичну консервацію 15-ти музейних пам’яток фондової групи “Тканина” та дезинсекційно-консерваційні заходи щодо збереження 6-х музейних предметів фондової групи “Дерево”;
проведено фотофіксацію 20-х заінвентаризованих музейних предметів, виявлених в експедиціях 2015 року.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 7.09.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, у тому числі об’єктів з поводження з радіоактивними відходами, та контроль за якістю виконання будівельних робіт, відповідністю їх вимогам проектної документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Укладено договір за процедурою «Відкриті торги» щодо закупівлі робіт з розроблення проекту «Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

Оприлюднено «План закупівлі … » та готуються документи для укладення договору на виконання робіт «під ключ» щодо ліквідаційного тампонажу артезіанських свердловин.

Тривають роботи щодо збору та опрацювання вихідних даних для розроблення проектно-кошторисної документації по об’єктах «Реконструкція лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та «Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області».

ДСП УКБЗВ спільно з корпорацією «Укртрансбуд» продовжує роботу щодо супроводу проходження державної експертизи проектної документації по об’єктах з будівництва сховища № 21А та консервації сховищ № 21 та 30 ПЗРВ «Буряківка».

Триває робота з Державною архітектурно-будівельною інспекцію щодо отримання дозволів на виконання будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту зони відчуження відповідно до «Скоригованого переліку об’єктів капітального ремонту на 2017 рік».

Виконуються роботи щодо опрацювання проектної документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження, у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту, приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо.

Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС»
(ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 4.09.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 396 694.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 21 712 068 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 780 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 63 400 кг;
хімчистки – 2652 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 2395 м3; на МТСТМ – 2764 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

office@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію