ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про тижневу діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (станом на 9.02.2017)

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
(ДСП «Чорнобильська АЕС»)

Хід будівництва НБК станом на 9.02.2017

У рамках проекту НБК на будівельному майданчику виконувалися такі роботи:

Улаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд:
ТБ — улаштування фасаду східної частини будівлі. Монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю. Підготовка до монтажу підкранових балок для 20-тонного крана. Зворотна збірка 20-тонного крана. Монтаж системи пожежної сигналізації. Шліфування, грунтування, шпаклівка, заливка, фарбування підлог, стін і стель всередині будівлі. Монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій. Монтаж дверей;
будівля електротехнічних пристроїв — монтаж системы пожежної сигналізації. Монтаж кабельних коробів, прокладка кабелю;
шлюз доступу пожежних підрозділів — монтаж трубопроводів внутрішніх мереж, систем, металоконструкцій;
насосна станція пожежогасіння — монтаж пожежних трубопроводів, монтаж дверей.

Улаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК:
монтаж трубопроводів протипожежного та господарсько-питного водопостачання;
улаштування теплоізоляції трубопроводів естакади зовнішніх інженерних мереж; улаштування доріг та тротуарів у локальній зоні — 37%.

Монтаж металоконструкцій Арки:
укрупнювальна збірка, підготовка до монтажу та монтаж анкерів герметизації;
улаштування екранування північного гаража;
підготовка північного та південного вентиляційних центрів до монтажу вентиляційного обладнання;
монтаж трубопроводів та монтаж вентиляційного обладнання у північному та південному вентиляційних центрах;
монтаж системи переміщення візків СОК у північний гараж.

За матеріалами веб-сайту
ДСП «Чорнобильська АЕС»


Державна корпорація «Українське державне об’єднання «Радон»
(ДК «УкрДО «Радон»)

Державні спеціалізовані підприємства, які входять до складу корпорації (ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК»), працювали у штатному режимі, виконуючи планові завдання (приймання РАВ, дезактивація спецодягу та засобів індивідуального захисту, надання спеціальних транспортних послуг, виконання інших спеціальних робіт). Діяльність ДСП «Донецький ДСК» зупинена тимчасово, до закінчення бойових дій у регіоні та відновлення державного контролю на непідконтрольній нині українській владі території (наказ ДАЗВ від 24.03.2015 № 33).

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) державними спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» станом на 8.02.2017

 

Підприємство
(спецкомбінат)

Вид заходів (робіт)

Приймання, тимчасове
зберігання та захоронення
радіоактивних відходів і
відпрацьованих ДІВ, тонн

 

Дезактивація спецодягу

та ЗІЗ, тонн

Дозиметричне та радіометричне
вимірювання,
кількість вимірів

За
звітний
період

Від початку року

За
звітний
період

Від початку року

За
звітний
період

Від початку року

План

Факт

План

Факт

План

Факт

ДСП «Дніпропетровський ДМСК»

-

0,1

-

-

0,1

0,1

200

617

617

ДСП «Київський ДМСК»

-

-

-

-

0,2

-

264

2886

1520

ДСП «Львівський ДМСК»

-

-

-

0,05

0,25

0,25

201

854

854

ДСП «Одеський ДМСК»

-

-

-

0,007

0,021

0,02

165

640

640

ДСП «Харківський ДМСК»

-

14

14

0,3

0,3

0,3

2400

2650

2650

ДП „НТЦ КПРВ” проводить підготовчі роботи з виконання бюджетної програми за КПКВК 2408090, зокрема графік виконання 21 теми перебуває на затверджені в ДК «УкрДО „Радон”.


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

Інформаційна довідка
про виконання ДСП «ЦППРВ» основних заходів (робіт) відповідно до Програм робіт на виконання бюджетних програм «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження… на 2015рік » (КПКВ 2408110), «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об`єкта «Укриття» …» (КПКВ 2408120) та «Виконання робіт у сфері поводження з РАВ неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» …»
(КПКВ 2408090) станом на 6.02.2017

1. Здійснювалися перезахоронення РАВ з ПТЛРВ, приймання РАВ та дезактивація автотранспорту і спецодягу від сторонніх організацій згідно з укладеними договорами.

2. На комплексі виробництв «Вектор»:
прийнято на захоронення партію упаковок РАВ із заводу по переробці рідких радіоактивних відходів ДСП «Чорнобильська АЕС»;
приймаються РАВ з ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Тривають роботи з переробки, кондиціювання та подальшого зберігання ДІВ.

3. Забезпечене ведення обліку РАВ у зоні відчуження з введенням інформації про радіоактивні відходи, що надійшли на захоронення у ПЗРВ "Буряківка", до баз даних Системи обліку РАВ зони відчуження. Виконано обробку, систематизацію та узагальнення введеної інформації.

4. Виконано регламентні роботи з радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП "ЦППРВ" з вимірюванням рівнів гамма- і бета-випромінювання в контрольних точках на відповідність встановленим контрольним рівням.

 

Вид заходів (робіт)

За

звітний

період

З початку року

План

Факт

Ліквідація траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ, м3

-

   

Захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», м3

КПКВ 2408110

-

   

КПКВ 2408120

106

 

432

Кількість ДІВ, прийнятих на довгострокове зберігання на КВ «Вектор», одиниць

КПКВ 2408090

-

   

Дезактивація спецодягу,  тонн

0,333

 

1,138

Експлуатація побудованих об’єктів комплексу «Вектор»

Проведення технічних оглядів і ремонтів, кількість техоглядів і ремонтів, одиниць

105

 

527

Фізичний захист і охорона об’єктів комплексу «Вектор», га

45

45

45

Виконання робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, контрольних точок

62

349

349


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат»
(ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» загалом працювало в штатному режимі, підрозділи виконували свої функціональні обов’язки відповідно до планових завдань.

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 6.02.2017

1. Показники енерго-виробничого центру:
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, Гкал – 872;
централізоване водопостачання (забір, підготовка і розподіл води), м3 – 10580;
очищення та знезараження стічних вод місцевої каналізаційної мережі, м3 – 7930.
2. Показники відділення громадського харчування:
забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу підприємств, осіб – 556.
3. Показники відділення житлово-комунального господарства:
збирання та вивезення побутових відходів – 108,75 м3;
прання постільної білизни – 708 кг;
прибирання територій та утримання приміщень в належному санітарному стані, тис. м2 – 489,8.
4. Показники відділення фізичного захисту та охорони зони відчуження:
комплекс з охорони об’єктів у зоні відчуження та фізичного захисту забезпечує охорону об’єктів підприємств, установ та організацій зони відчуження відповідно до комплексних програм та договорів, а саме:
фізичний захист трьох об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на постах – 3;
охорона п’ятдесяти шести об’єктів зони відчуження, на постах –21.
5. Показники центру телекомунікацій – надання послуг телефонного зв’язку, експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт:
усунуто пошкоджень обладнання та мереж – 37;
проведено ремонтів електронної техніки та обладнання радіозв’язку – 8.
6. Показники відділення транспортного забезпечення:
перевезено 0 м3 радіоактивних відходів;
на автомобільні перевезення витрачено 2232 машино-години;
на перевезення вахтового персоналу витрачено 324 машино-години.
7. Показники метрологічної служби:
повірено 286 одиниць засобів вимірювальної техніки.


Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр»
(ДСП «Екоцентр»)

Інформаційна довідка
про виробничу діяльність станом на 6.02.2017

1. При проведенні радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення протягом звітного періоду суттєвих змін радіаційних показників в основних природних компонентах навколишнього середовища (повітря, поверхневі та підземні води) не зафіксовано, контрольні рівні об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосфери та питній воді центрального водопостачання не перевищені.

2. Відмов у роботі обладнання для вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) не зафіксовано. Засобами автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) перевищення контрольних рівнів не виявлено.

3. За звітний період на КДП зони відчуження перевищення контрольного рівня і радіоактивного забруднення персоналу, вантажу та автотранспорту не зафіксовано.

4. Перевищення встановлених КР зовнішнього опромінення та внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини не зафіксовано.

5. Виконання плану заходів (робіт) у фізичних обсягах наведене у таблиці.

Найменування заходів (робіт)

За звітний період

План

на рік

Факт з початку року

Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій, у тому числі кількість:

польових вимірювань

23

1294

112

лабораторних вимірювань

103

9839

453

оброблених індивідуальних дозиметрів

245

24700

2445

вимірювань на ЛВЛ

20

3100

53

відібраних проб

55

4362

238

Здійснення заходів щодо забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, запобігання виносу радіонуклідів водним шляхом, у тому числі:

технічне обслуговування (т/о) водоохоронних споруд зони відчуження у басейні р. Прип'ять

10

401

41

т/о п’ятьох  меліоративних систем у зоні відчуження

0

651

2

контрольні огляди (к/о) елементів 5-ти меліоративних систем у зоні відчуження

0

142

0

к/о елементів 7-ми меліоративних систем у зоні безумовного (обов’язкового) відселення

0

230

0

ремонтно-відновлювальні роботи на водоохоронних спорудах та меліоративних систем у зоні відчуження

0

22

0

т/о контрольно-спостережних свердловин (КСС)

26

818

84

к/о свердловин берегового відсікаючого дренажу у м. Прип'ять, КСС зони відчуження

6

378

81

тампонаж свердловин берегового відсікаючого дренажу та КСС

0

116

0


Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»)

ДП «ЦОТІЗ» станом на 9.02.2017 працює у звичному режимі та виконує роботи відповідно до завдань та Статуту.

Протягом звітного періоду:
фахівці служби інформації та зовнішніх зв’язків займалися підготовкою матеріалів для розміщення на веб-сайті ДАЗВ, виконували редакційну обробку організаційно-розпорядчих документів ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», підтримували інформаційні системи ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» у робочому стані. За даними відділу прийому відвідувачів, делегацій та проведення заходів у зоні відчуження служби інформації та зовнішніх зв’язків, зону відчуження відвідала 31 делегація;

фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки провели 26 фізико-хімічних досліджень умов праці на 8-ми робочих місцях працівників ВБРР ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», оформили чотири протоколи за результатами проведених досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, підготували новий проект «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників підприємств, установ та організацій зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення»;

фахівці відділу підготовки рішень з лісового господарства та землевпорядкування підтримували в актуалізованому стані електронну схему землеустрою зони відчуження, підготували пропозиції з питань розвитку альтернативної енергетики в зоні відчуження (коригування ситуаційної електронної карти розміщення майданчиків під сонячну електростанцію, виготовлення різних варіантів вищевказаної електронної карти), підготували для ДАЗВ інформацію з питань створення Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника;

фахівці сектору з радіаційної безпеки провели радіаційний контроль під час вивезення за межі зони відчуження деревини зі складенням вісімнадцяти актів.


Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща» (ДСП «Північна Пуща»)

Інформаційна довідка
про виконання лісогосподарських та протипожежних заходів
станом на 8.02.2017

 

Назва роботи

Обсяг

виконаних робіт

Патрулювання лісів, перелогових земель, водної акваторії з метою охорони їх від пожеж, лісопорушень та браконьєрства, тис. га

240,6

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, км

-

Утримання огорожі периметру зони відчуження та відновлення знаків ідентифікації, км

3

Розчищення квартальних просік та доріг протипожежного  призначення від вітровальних та сніголамних дерев, км

15

Рубки формування та оздоровлення лісів, інші рубки, ліквідація захаращеності, га/м3

1,6/760

Лісовідновлення, га

-


Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК)

Інформаційна довідка
про виконання основних заходів (робіт) станом на 9.02.2017

Працівники Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф протягом останнього тижня:
завершили підготовку звітних матеріалів про виконані у 2016 році науково-дослідні роботи з вивчення і фіксації національної культурної спадщини постраждалих районів Українського Полісся та науково-технічні послуги з впровадження результатів виконаних науково-дослідних робіт;
завершили формування проекту тематичного плану ДНЦЗКСТК на 2017 рік.

У межах виконання перехідних тем продовжувалося опрацювання історико-етнографічних та археологічних матеріалів, зокрема:
здійснено розшифрування та опрацювання аудіозаписів, утворених під час експедиції 2016 р. до Маневицького району Волинської області (7 год / понад 7 друк. арк.), зроблено науковий інвентарний опис 25 предметів музейного значення;
триває опрацювання та систематизація польових матеріалів, зібраних у середовищі переселенців із зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення під час експедицій 2016 р. (збирання матеріалів до Атласу традиційних народних обрядів Середнього Полісся (6 год);
здійснюється формування словникових реєстрів до “Термінологічного словника культурних традицій Правобережного Полісся” за темою “Народні промисли і ремесла”;
зроблено 2 плани розкопу за результатами дослідження городища літописного міста Чорнобиль;
триває фотофіксація заінвентаризованих музейних пам’яток (40 од.);
проведено два планових засідання Вченої ради ДНЦЗКСТК.


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ)

Інформаційна довідка станом на 9.02.2017

ДСП УКБЗВ забезпечує виконання статутних функцій єдиного замовника з капітального будівництва та ремонту об’єктів у зоні відчуження, а також спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами щодо контролю за якістю будівництва, відповідності виконаних робіт проектній документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних актів.

Триває робота з узгодження технічних питань у Державній архітектурно-будівельній інспекції України щодо отримання сертифікату готовності до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів за проектами «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».

Фахівці підприємства збирають та обробляють інформацію про виконання робіт на об’єктах капітального ремонту та будівництва, документального забезпечення та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони відчуження (у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, проведення контрольних обмірів на об'єктах поточного ремонту тощо).

Керівники відділів виконують загально-управлінські, методологічні та інші функції щодо планової діяльності підприємства при розробленні планів підприємства на 2017 рік.
Порушень працівниками підприємства вимог з радіаційної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки не було.


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС» (ДП «УЗФО ЧАЕС»)

Інформація про виконання виробничих показників станом на 6.02.2017

Виробнича діяльність:
1. Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням: видано комплексів – 50815.
2. Господарське забезпечення:
1) санітарно-гігієнічне прибирання і дезактивація приміщень, озеленення та благоустрій території, ремонтно-будівельні роботи (з врахуванням періодичності) – 2936354 м2, вивезення і утилізація ТПВ – 95 м3;
2) дезактивація спецодягу методом:
прання – 8876 кг;
хімчистки – 323 кг;
3) транспортне забезпечення організацій (підприємств):
перевезено: РАВ на ПЗРВ «Буряківка» – 349,7 м3; на МТСТМ – 0,0 м3.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію