ВСІ НОВИНИ

Cтан питної води у жовтні 2017 року в зоні відчуження відповідає нормативним документам

За словами начальника інформаційного науково-аналітичного відділу ДСП «Екоцентр» Тетяни Нікітіної, у жовтні 2017 року було визначено концентрацію радіонуклідів на водозаборі та у водопровідній мережі м. Чорнобиль. Згідно з даними спостереження, об’ємна активність радіонуклідів у воді зазначених об’єктів моніторингу не перевищувала допустимих рівнів (2000 Бк/м3), встановлених Державними гігієнічними нормативами «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді», затвердженими наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256 (ДР-2006), і становила:

6,7 Бк/м3 по 137Cs та 7,9 Бк/м3 по 90Sr – у воді з водозабору м. Чорнобиль;

0,5 Бк/м3 по 137Cs та 6,4 Бк/м3 по 90Sr – у водопровідній мережі м. Чорнобиль.

Довідкова інформація
Радіаційно-екологічний моніторинг джерел водопостачання (підземних вод еоценового та сеноман-нижньокрейдового водоносних комплексів) на існуючих водозаборах господарсько-питного призначення в містах Прип’ять і Чорнобиль та у водопровідній мережі м. Чорнобиль виконується згідно з «Регламентом робіт ДСП “Екоцентр” з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення».

Періодичність визначення об’ємної активності радіонуклідів у воді:
на прип’ятському водозаборі – один раз на квартал;
на водозаборі м. Чорнобиль – один раз на квартал;
у водопровідній мережі м. Чорнобиль – один раз на місяць.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію