ВСІ НОВИНИ

Європейські експерти завершують міжнародний проект з розробки концепцій захоронення радіоактивних відходів для України

Консорціум провідних західноєвропейських організацій, що спеціалізуються на поводженні з радіоактивними відходами (ANDRA, Франція; COVRA, Нідерланди; ENRESA, Іспанія та DBE TECHNOLOGY GmbH і SKB International AB – дочірні компанії німецької та шведської організацій з поводження з відходами DBE і SKB), у тісній співпраці зі спеціалістами Національної академії наук України завершив виконання проекту, ініційованого Європейською Комісією в рамках її програми «Інструмент співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ)» і спрямованого на розроблення концепцій захоронення радіоактивних відходів в Україні.

Для цієї мети Європейським Союзом було надано бюджет у розмірі 2 мільйони євро. Результати проекту стануть підвалинами, на яких майбутні роботи з удосконалення концепції та, зрештою, проектування дозволять Україні вибрати майданчик, розробити, ліцензувати і експлуатувати об’єкти, необхідні для безпечного захоронення великих кількостей відходів, накопичених в Україні. Цей проект є головною частиною програми європейської допомоги українському сектору поводження з радіоактивними відходами.

Концепції захоронення розроблялися з урахуванням найкращого міжнародного досвіду й практики. Загалом розглядалися чотири типи об’єктів для захоронення відходів відповідно до радіологічної небезпеки, з врахуванням концепції дуже низькоактивних (ДНАВ), низькоактивних (НАВ), середньоактивних (САВ) та високоактивних (ВАВ) відходів. Серед проаналізованих концепцій захоронення були, відповідно, сховища з ґрунтовою засипкою, багатобар’єрні приповерхневі сховища, геологічні сховища середньої глибини та глибокі геологічні сховища.

Клас відходів ДНАВ нещодавно було рекомендовано до включення в українську систему поводження з відходами. Загалом відходи, що належать до цього класу, можуть бути захоронені в простіших системах захоронення з ґрунтовою засипкою. Запровадження цього класу дозволить економічно ефективніше захоронити понад 1 мільйон кубометрів відходів, звільнивши таким чином цінні ресурси для захоронення інших, небезпечніших накопичень відходів.

Що стосується захоронення НАВ, то Україна вже робить значний крок уперед. Кілька приповерхневих багатобар’єрних сховищ вже збудовані або будуються. Однак в Україні захоронення потребує дуже великого об’єму відходів – близько 1,5 мільйони кубометрів, і для цього будуть потрібні додаткові потужності захоронення. Український підхід був підтверджений, розроблені рекомендації щодо необхідних додаткових потужностей. Крім того, в Україні буде необхідно захоронити приблизно 300000 кубометрів САВ. Через унікальні радіологічні характеристики САВ, які є результатом чорнобильської аварії, приблизно половина цього об’єму видається придатною для спільного захоронення з НАВ, що дозволить значно скоротити витрати, хоча це ще потребує підтвердження. Решта САВ може бути захоронена у сховищі для ВАВ разом з ними.

Для відходів класу ВАВ необхідно буде спорудження та ліцензування глибокого геологічного сховища. Два головні варіанти передбачають захоронення в глиняній формації на основі концепції ANDRA у Франції та варіант захоронення в гранітній породі, розроблений початково компаніями SKB зі Швеції та Posiva з Фінляндії. Зважаючи на наявні породні формації, зокрема, в зоні відчуження, найдоречнішим для України на сьогоднішній день вважається проект сховища в граніті.

Результати проекту було передано до Міністерства енергетики і вугільної промисловості України та Державного агентства України з управління зоною відчуження. Ці результати являють собою основу для планування, на якій Україна зможе формувати майбутню діяльність, необхідну для розв’язання проблеми з обсягами радіоактивних відходів у країні.

За матеріалами офіційного сайту JSO
(Спільний Офіс Підтримки для Сприяння
Управлінню Інструментом з Ядерної Безпеки в Україні)

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію