ВСІ НОВИНИ

Фахівці ДАЗВ працюють над покращенням системи управління агентством за міжнародними стандартами

З метою приведення системи управління в агентстві у відповідність до міжнародних стандартів, працівники Державного агентства України з управління зоною відчуження взяли участь у тренінгу з організації управління ризиками.

«У своїй роботі будь-яка установа стикається з внутрішніми та зовнішніми ризиками – невизначеністю через фактори, що унеможливлюють визначення чітких шляхів та термінів досягнення цілей. В Україні, на жаль, практика управління ризиками не так широко поширена, як закордоном, хоч і має незаперечні переваги», – розповідає головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту ДАЗВ Світлана Кочіна.

Організація управління з урахуванням ризиків дозволяє діяти на упередження загроз та дає надійну основу для прийняття рішень і ефективного розподілу ресурсів як під час кризової ситуації, так і для запобігання її виникнення. Це також сприяє покращенню працездатності колективу та посиленню довіри до установи загалом та, зокрема, від міжнародних партнерів.

«У своїй роботі ми маємо справу з великою кількістю проектів на національному та міжнародному рівнях. В управлінні проектами повинна бути чіткість у дотриманні термінів, прозорість та раціональність у витратах коштів за цільовим призначенням. Тож для нас важливо дійти до такої моделі управління, де кожен учасник процесу на своєму рівні буде виконувати роль не тільники проект-менеджера, а ще й ризик-менеджера», – коментує Голова ДАЗВ Віталій Петрук.

За результатами заходу керівники структурних підрозділів спільно з працівниками своїх відділів мають ідентифікувати та оцінити зовнішні й внутрішні ризики у своїй діяльності та надати пропозиції до плану з реалізації заходів контролю, моніторингу та мінімізації ризиків агентства.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

office@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію