ВСІ НОВИНИ

Фахівці ДНЦЗКСТК взяли участь у міжнародній науковій конференції

11 травня 2017 року у м. Люблін (Польща) відбулася Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю україністики в Університеті Марії Кюрі-Склодовської. У ній взяли участь вчені з різних міст України та Республіки Польща. Основна мета – популяризація української мови та традицій, дискурс науковців щодо перспектив розвитку та співпраці дослідників українсько-польської культури. Організатором конференції виступила кафедра української філології Університету Марії Кюрі-Склодовської.

Учасниками наукового зібрання стали і співробітники Державного наукового центру захисту культурної спадщин від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК). Працівниками ДНЦЗКСТК були виголошені такі доповіді:

1) «Спогади про рідний дім та родинна обрядовість покинутих сіл Чорнобильського Полісся. На матеріалах етнографічних експедицій до переселенців внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС»;
2) «Орест Левицький – дослідник шлюбно-сімейного звичаєвого права українців XVI-XVII століть»;
3) «Особливості ідентифікаційних процесів на українсько-російському пограниччі (за матеріалами весільної обрядовості Слобожанщини)»;
4) «Особливості вживання термінів кровної спорідненості на українському Правобережному Поліссі».

Доповідачі: Наталія Лещенко, Юлія Крикун, Світлана Маховська та Олена Кондратюк.

Довідкова інформація

Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК) створений у 2007 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 року № 534 «Питання Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф». ДНЦЗКСТК є провідною науково-дослідною установою, що належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, діяльність якої спрямована на реалізацію законодавчих актів та державних програм щодо врятування, збереження та охорони національної культурної спадщини територій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42
Факс: (044) 594-82-45

dazv@dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію